settings icon
share icon
سوال

آیا گناهی هست که خدا آن را نخواهد بخشید؟

جواب


برای فرزند تولد تازه یافتۀ خداوند، هیچ گناه نابخشودنی وجود ندارد. گناه ایماندار بر روی صلیب بخشیده شد و هیچ محکومیت دیگری بر آنانی که در مسیح هستند، وجود ندارد (رومیان 1:8).

"زیرا خدا پسر را به جهان نفرستاد تا جهانیان را محکوم کند، بلکه فرستاد تا به واسطۀ او نجات یابند" (یوحنا 17:3). عیسی در طول خدمتش، بخشش فوق العاده و شگفت انگیز خدا را عطا کرد. "زکّا باجگیر" (لوقا 19)، "زن بدکاره در قانا" (لوقا 7)، "شفای مرد مفلوج" در (لوقا 5) — همه آنها، توسط خداوند بخشیده شدند. مهم نبود که چه کار کرده بودند، خدا قادر به بخشش بود. "عیسی به ایشان گفت: "آمین، به شما می‌گویم، خَراجگیران و فاحشه‌ها پیش از شما به پادشاهی خدا راه می‌یابند" (متی 31:21).

جملۀ عیسی روی صلیب که گفت "تمام شد" (یوحنا 30:19)، به این معناست که جریمۀ گناه بطور کامل پرداخت شد. کلمه ای که "تمام شد" ترجمه شده، کلمۀ یونانی "تِتِلستای" هست. این کلمۀ خارق العاده ای است. "تِتِلستای" بر روی رسیدها مهر می شد تا آنها را به عنوان "بطور کامل پرداخت شد" مشخص کند. و وقتی یک مجرم محکوم شده دوران محکومیتش را به اتمام رسانده و از زندان آزاد می شد، نشانی که می گوید "تِتِلستای" به در خانه اش آویزان می شد که به عنوان نمادی مبنی بر این است که او دیگر به جامعه بدهکار نیست.

عیسی مسیح خداوند، فدیۀ گناه ما شد و "برۀ خدا که گناه از جهان برمی‌گیرد" (یوحنا 29:1). قربانی او کامل بود (عبرانیان 14:9). وعدۀ آنانی که به مسیح ایمان دارند، این است که هر گناهی که تا به حال مرتکب شده اند و یا مرتکب خواهند شد، بخشیده شده است. "خون پسر او عیسی... ما را از هر گناه، پاک می‌سازد" (اول یوحنا 7:1، تأکید اضافه شده). اول قرنتیان 9:6-10، فهرستی از گناهانی که ایمانداران قرنتیان در گذشته مرتکب شده بودند، را به تصویر می کشد. پولس از این فهرست استفاده می کند تا به این حقیقت برسد که: "امّا در نام عیسی مسیحِ خداوند و توسط روح خدای ما شسته شده، تقدیس گشته و پارسا شمرده شده‌اید" (آیه 11). گناهانشان از آنها برداشته شده و رفته بود "به اندازه‌ای که مشرق از مغرب دور است" (مزمور 12:103).

مهم است شرطی که خدا برای بخشش گناهان دارد را درک کنیم. ما فقط از طریق خداوند عیسی می توانیم به حضور خدا برویم. عیسی گفت: "من راه و راستی و حیات هستم؛ هیچ‌کس جز به واسطۀ من، نزد پدر نمی‌آید" (یوحنا 6:14). بخشش خداوند برای همۀ آنانی که مسیح را می پذیرند، مهیاست (اول یوحنا 12:5). خدا در مسیح هر گناهی را خواهد بخشید. برای آنانی که در مسیح نیستند، بخششی وجود ندارد: "امّا آن که از پسر اطاعت نمی‌کند، حیات را نخواهد دید، بلکه خشم خدا بر او برقرار می‌ماند." (یوحنا 36:3).

یوحنا رسالۀ اولش را به ایماندارانی که تولد تازه یافته اند نوشت و این وعده را ذکر کرد: "ولی اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او که امین و عادل است، گناهان ما را می‌آمرزد و از هر نادرستی پاکمان می‌سازد" (اول یوحنا 9:1). همۀ ما گناه کرده ایم (اول یوحنا 8:1). اما وقتی مرتکب آن می شویم، فیض خدا برای ما حاضر است تا فرزندانش را ببخشد و رابطه را احیا کند.

کلمۀ "اگر" در ابتدای اول یوحنا 9:1، شرطی را مشخص می کند: اگر ما "اقرار" کنیم. این کلمه در یونانی، "هومولوگیا"،(در معنای تحت اللفظی، "همان کلام")، و به معنای، "گفتن چیزی مشابه" است. اقرار به گناهمان به معنی موافقت با خدا دربارۀ آن است. بخشش خدا به ما آزادی عمل برای ادامه دادن به گناه نمی دهد. ما فیض را سبک نمی شماریم (رومیان 1:6-2)، بلکه یک ایماندار تولد تازه یافته که در مشارکت با خدا قدم برمی دارد، به گناه حساس خواهد بود و به سرعت آن را به خداوند اعتراف می کند.

یکی از فوق العاده ترین حقایق کلام خدا این است که خدا آزادانه گناه را می بخشد. زیرا فیض خدا نا محدود است، هیچ محدودیتی برای خدا در بخشش گناه در مسیح وجود ندارد. هیچ گناهی فراتر از فیض خدا، نیست. "امّا جایی که گناه افزون شد، فیض بی‌نهایت افزونتر گردید" (رومیان 20:5). پولس رسول، پیش از نجاتش یک "کفرگو و ستمگر و زورگو" بود (اول تیموتائوس 13:1). او خود را بزرگترینِ گناهکاران نامید، اما بعد از اینکه، فیض خدا را یافت، گفت "این سخن درخور اعتماد و پذیرش کامل است که مسیحْ عیسی به جهان آمد تا گناهکاران را نجات بخشد، که من بزرگترین آنهایم" (اول تیموتائوس 15:1). اگر خدا قادر است پولس را نجات دهد، پس هر کس دیگری را نیز می‌تواند نجات دهد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا گناهی هست که خدا آن را نخواهد بخشید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries