settings icon
share icon
سوال

برخی نشانه های ایمان نجات بخش حقیقی چیست؟

جواب


این یکی از مهمترین پرسشهای موجود پیرامون زندگی مسیحی است. خیلی از ایمانداران در نجات خود شک می کنند زیرا نشانه های ایمان حقیقی را در زندگی خود نمی بینند. کسانی نیز وجود دارند که می گویند ما هرگز نباید در تصمیم خود مبنی بر پیروی از مسیح، شک کنیم، اما کتاب مقدس ما را تشویق می کند تا خودمان را بیازماییم تا ببینیم آیا حقیقتاً "در ایمان" هستیم یا خیر (دوم قرنتیان 5:13). خوشبختانه، خدا به منظور اینکه چگونه مطمئن شویم از حیات جاودان برخورداریم، دستورالعملهای فراوانی به ما داده است. در حقیقت رساله اول یوحنا به این منظور نوشته شد، همانطور که در اول یوحنا 13:5 آمده است، "اینها را به شما نوشتم که به نام پسر خدا ایمان دارید، تا بدانید که از حیات جاویدان برخوردارید."

در اول یوحنا یک سری آزمایشات وجود دارد که می توانیم از آنها استفاده کرده و خودمان و ایمانمان را بسنجیم. همانطور که آنها را بررسی می کنیم، به خاطر داشته باشید که هیچکس نمی تواند همه آنها را به طور کامل و همیشه انجام دهد، اما آنها بایستی رویه ای مستمر را آشکار نمایند که نمایانگر زندگی‌های ماست، هنگامی که در فیض رشد می نماییم.

1- آیا از مشارکت داشتن با مسیح و قوم آزاد شدۀ او لذت می برید؟ (اول یوحنا 3:1)

2- آیا مردم می گویند که در نور سالک هستید یا در تاریکی؟ (اول یوحنا 6:1-7)

3- آیا به گناه خود اعتراف و اقرار می کنید؟ (اول یوحنا 8:1)

4- آیا از کلام خدا اطاعت می کنید (اول یوحنا 3:2-5)

5- آیا زندگیتان نشان می دهد که خدا را بیشتر از دنیا دوست دارید؟ (اول یوحنا 15:2)

6- آیا زندگیتان بر حسب "انجام آنچه صحیح است،" شکل گرفته است؟ (اول یوحنا 29:2)

7- آیا در جستجوی پاک نگاه داشتن زندگیتان هستید؟ (اول یوحنا 3:3)

8- آیا شاهد الگوی کاهش گناه در زندگیتان هستید؟ (اول یوحنا 5:3-6) (نکته: این به ادامه ندادن در گناه، به عنوان راه و روش زندگی اشاره دارد، نه عدم وجود گناه به صورت مطلق)

9- آیا محبتتان را به دیگر مسیحیان ابراز می کنید؟ (اول یوحنا 14:3)

۱۰- آیا فقط به زبان و در گفتار محبت می کنید یا به راستی و در کردار؟ (اول یوحنا 18:3-19)

۱۱- آیا درون یا وجدانتان را پاک نگاه می دارید؟ (اول یوحنا 21:3)

۱۲- آیا پیروزی را در زندگی مسیحی خود تجربه می کنید؟ (اول یوحنا 4:5)

اگر قادرید با اطمینان به این سوالات (و یا اکثر آنها) جواب "مثبت" بدهید و روی بقیه آنها کار می کنید، پس زندگیتان ثمرۀ نجات حقیقی را به همراه دارد. عیسی گفت که: از میوهای ماست که ما را به عنوان شاگردانش می شناسند (متی 20:7). شاخه های بی ثمر – ایماندارانی که در ظاهر به ایمان اعتراف می کنند اما ثمره روح را نشان نمی دهند (غلاطیان 22:5-23)، قطع می شوند و به درون آتش افکنده می شوند (یوحنا 2:15). ایمان حقیقی ایمانی است که نه تنها به خدا ایمان دارد (که دیوها نیز ایمان دارند – یعقوب 19:2)، بلکه ما را به اعتراف به گناه و اطاعت از فرامین مسیح هدایت می کند. به خاطر داشته باشید که ما با ایمان و به واسطه فیض نجات یافته ایم و نه از راه اعمالمان (افسسیان 8:2-9)، اما اعمال ما باید حقیقت نجاتمان را نشان دهد (یعقوب 17:2-18). ایمان نجات بخش حقیقی همواره اعمال را به ثمر خواهد رسانید؛ اما ایمانی که همواره بدون اعمال باشد در حقیقت ایمان نیست و هیچکس را نجات نمی بخشد.

علاوه بر این تاییدات، احتیاج داریم که وعده های خدا و حقیقت جنگی را که در آن هستیم بخاطر داشته باشیم. همانطور که عیسی مسیح حقیقی است، شیطان نیز حقیقت دارد و او دشمن نیرومند و سرسخت جانهای ماست. وقتی که به مسیح باز می‌گردیم، شیطان به دنبال هر فرصتی خواهد بود تا ما را فریب و شکست دهد. او تلاش خواهد کرد تا ما را متقاعد کند که یک شکست خورده بی ارزش هستیم و یا خدا ما را رها کرده است. وقتی که در مسیح هستیم، این اطمینان را داریم که او ما را محافظت خواهد کرد و استوار نگاه خواهد داشت. عیسی خود برای ما در یوحنا 11:17 دعا کرد که پدر "آنان را به قدرت نام خود -که به من بخشیده‌ای- حفظ کن، تا یک باشند، چنانکه ما هستیم." او مجدداً در آیه پانزده دعا کرد، "از آن شَرور حفظشان کنی." در یوحنا 27:10-29، عیسی گفت، "گوسفندان من به صدای من گوش فرا می‌دهند؛ من آنها را می‌شناسم و آنها از پی من می‌آیند. من به آنها حیات جاویدان می‌بخشم، و به‌یقین هرگز هلاک نخواهند شد. کسی آنها را از دست من نخواهد ربود. پدر من که آنها را به من بخشیده از همه بزرگتر است، و هیچ‌کس نمی‌تواند آنها را از دست پدر من برُباید." اگر صدای عیسی را بشنوید و از او اطاعت کنید، در نتیجه یکی از گوسفندان او هستید، و او هرگز شما را رها نخواهد کرد. در اینجا، عیسی تصویری فوق العاده از امنیت مسیحیان در دستهای مهربانش و همچنین دستهای پدر قادر که آنها را در آغوش گرفته، به ما داده، که اطمینان مضاعفی از امنیت ابدی به ما می دهد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

برخی نشانه های ایمان نجات بخش حقیقی چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries