settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس درباره روش مدیریت رقابت خواهر-برادر (فرزندان) چه می گوید؟

جواب


رقبات خواهر-برادری به آغاز تاریخ و داستان قائن و هابیل باز می گردد. نمونه های دیگری هم از رقابت بین فرزندان در کتاب مقدس مانند اسماعیل و اسحاق، عیسو و یعقوب، راحیل و لیه، یوسف و برادرانش، ابیملک و برادرانش ثبت شده اند. در همه موارد، رقابت بین خواهران و برادران، به کار نسنجیده و گناه آلود یک یا چندین فرزندن منتهی می شود.

خداوند از خواهران و برادران می خواهد تا با صلح و آرمش در کنار هم زندگی کنند (مزامیر فصل 133 آیه 1). ایمانداران باید با محبت برادرانه با هم رفتار کنند (عبرانیان فصل 13 آیه 1، اول پطرس فصل 3 آیه 8). اما می دانیم همیشه آنطوری که باید، زندگی نمی کنیم و رقابت بین بردران و خواهران همیشه وجود دارد. برادر و خواهر با هم مشاجره و دعوا می کنند، به هم دروغ می گویند و کلک می زنند و به طور کلی گاهی با هم رفتار خیلی بدی دارند.

وظیفه پدر و مادر تربیت فرزندانی است که شبیه مسیح شوند، بنابراین باید به گفته عیسی مسیح درباره نحوه برخورد با دیگران دقت کنیم.

عیسی مسیح می گوید بزرگ ترین دستورات، دوست داشتن خدا و دوست داشتن همسایه است (متی فصل 22 آیه های 36-40). همه ما می دانیم که منظور عیسی مسیح از همسایه، نزدیکان ما است، و هیچ کسی به ما نزدیک تر از برادران و خواهران نیست. خانه باید محیطی باشد که فرزندان محبت به یکدیگر را فرا بگیرند. «كينه و نفرت باعث نزاع می‌شود، ولی محبت گناه ديگران را می‌بخشد» (امثال فصل 10 آیه 12)، این اصل در مورد رقابت بین فرزندان هم به کار می رود.

رقابت بین فرزندان می تواند از حسادت، خودخواهی، و تبعیض بین آنها توسط والدین (تبعیض واقعی یا چیزی که بچه ها تصور می کنند) سرچشمه بگیرد. رقابت بین هابیل و قائن احتمالا از حسادت قائن به پذیرفته شدن هدیه هابیل به خداوند نشات می گرفت (پیدایش فصل 4 آیه های 3-5). دلیل رقابت خونین اعضای خانواده جعدون، خواست خودخواهانه ابیملک برای فرمانروایی بود (داوران فصل 9 آیه های 1-6). دلیل رقابت بین فرزندان یعقوب این بود که او یوسف را بیشتر از دیگر پسرانش دوست داشت (پیدایش فصل 37 آیه های 3-4).

با مهربانی، احترام و البته عشق می توان به مسئله رقابت خواهر-برادر غلبه کرد (اول قرنتیان فصل 13 آیه های 4-7). روش تربیتی پدرو مادر باید طوری باشد که فرزندان با یکدیگر با مهربانی، احترام و عشق رفتار کنند و خود والدین هم باید همین الگو را در پیش بگیرند.

کتاب مقدس نحوه برخورد با یکدیگر را به ما یاد می دهد. افسسیان فصل 4 آیه های 31-32 چند رفتار بد و منفی را نام می برد که نتایج منفی و بدی دارند: «هر نوع تلخی، خشم، غضب، درشت‌خويی، ناسزاگويی و نفرت را از خود دور كنيد، و در عوض نسبت به هم مهربان و دلسوز باشيد و يكديگر را ببخشيد، همانطور كه خدا نيز شما را به خاطر مسيح بخشيده است.» فیلیپیان فصل 2 آیه های 3-4 نیز بسیار آموزنده است: «خودخواه نباشيد و برای خودنمايی زندگی نكنيد. فروتن باشيد و ديگران را از خود بهتر بدانيد. فقط به فكر خودتان نباشيد، بلكه به كار و مسايل ديگران هم توجه نماييد.»

داستان رقابت بین یوسف و برادرانش بر اساس حسادت و نفرت بود و باعث شد تا اتفاقات وحشتناکی برای یوسف بیفتد. اما داستان پایان خوشی داست. در واقع، داستان یوسف به محبت و بخشش برادران، و اثبات حاکمیت و خوبی خداوند ختم شد (نگاه کنید به پیدایش فصل 37-50). رفتار یوسف با برادرانش در فصل آخر کتاب پیدایش مثال خوبی از مهربانی، تواضع و عشق است.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس درباره روش مدیریت رقابت خواهر-برادر (فرزندان) چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries