settings icon
share icon
سوال

شَمَنیسم چیست؟

جواب


شَمَنیسم یک جهان بینی جعلی و ضد مسیحی است که شَمَن در آن واسط بین طبیعت و ماورای طبیعی است. شَمَنیسم به زنده انگاری (آنیمیسم) مرتبط است، عقیده ای که می گوید ارواح - مانند دنیای روحانی - در دنیای فیزیکی نیز سکونت دارند. آنیمیسم (زنده انگاری) یکی از قدیمی ترین سیستم های اعتقادی می باشد که در سرتاسر دنیا در جوامع قبیله ای، باستانی و حتی امروزی وجود دارد. این عقیده با ظهور گروه های نئو- شَمَنیسم دوباره ظهور کرده اند.

شَمَنیسم اغلب با دیگر سیستمهای اعتقادی تلفیق می شود، که شامل اسلام و مسیحیت نیز هست، سپس در گروه یک دین عامیانه قرار می گیرد. شَمَنیسم / آنیمیسم معمولا دین مستقلی نیست اما در سیسستم های اعتقادی بت پرستی، چند خدایی و عصر جدید ادغام شده اند.

اصطلاح شَمَن از زبان تونگوزی سیبری می آید و به معنای «کسی که می داند» است. اصطلاحات هم خانواده آن مدیوم، جادو پزشک، جادوگر قبیله، جادو درمانگر، جادوگر، جن گیر، فال بین، ساحر و فرافکنی اثیری است.

در یک سیستم اعتقادی آنیمیستک، شَمَن واسط بین طبیعت و دنیای روحانی می باشد. شَمَن ها در مواقع بیماری، جراحت، بلایای طبیعی، حمله دشمنان و یا هر موقعیت دیگری که بین طبیعت و دنیای روحانی ناهماهنگی به وجود آید، فراخوانده می شوند. شَمَنیسم می گوید همه چیز یک ریشه روحانی دارد و دنیای روحانی دنیای طبیعی را کنترل می کند، بنابراین به عنوان کلید اصلی برای تاثیر بر روی هر شرایطی در دنیای روحانی تصور می شود. جهان بینی شَمَنیستی یکی از کارها و علوم اسرار آمیز و غیبی است. یک شَمَن برای رسیدن به نتایج دلخواه در دنیای طبیعی به تخصص و قدرتی که بر روی اشیاء دارد، تکیه می کند.

در سیستم اعتقادی آنیمیستیکی / شَمَنیستیکی، جهان یک مکان ترسناک و پر از ارواحی است که باید آنها را خشنود کرد. اگر ارواح خشنود باشند به شما برکت می دهند اگر خشمگین باشند انتقام می گیرند و به شما آسیب می رسانند یا شما را بیماری می کنند. شَمَن ها استخدام می شوند تا به دنیای ماورای طبیعی ورود کنند، دلیل بلا و مصیبت را پیدا کنند، و راه درمان و تعادل را پیدا کنند. در قبایل از شَمَن ها می ترسند و تاثیر بسیار زیادی بر روی قبایل دارند، چون همانطوری که ادعا می شود قدرت شفا، قدرت کشتن یا آسیب رساندن دارند. بنابراین تنها اوراح نیستند که باید راضی نگه داشته شوند بلکه شَمَن ها را نیز باید خشنود نگه داشت.

شَمَن ها اغلب از مواد توهم زا، جراحت جسمی، یا روزه های شدید استفاده می کنند تا به تغییر حالت هشیاری برسند. طلسم ها، زنگ ها، طبل ها، آوازها ، رقص یا آواز خواندن و سرودها بخشی از مراسمی است که امکان سفر به دنیای ماورای طبیعی را برای آنها فراهم می کند. آنها اغلب ارواح سرگردان را فرا می خوانند و معمولا از اشیاء توتمی مانند سنگ و استخوان استفاده می کنند و معتقدند که قدرت خاصی دارند. ارواح مردگان، ارواح حیوانات، یا ارواح سنگ ها یا درخت ها نیز ممکن است به عنوان راهنما احضار شوند. شَمَنیسم معتقد است که مکان های خاصی وجود دارند که دارای قدرت خاصی می باشند و امکان ورود به دنیای ارواح را فراهم می کنند.

نقش شَمَن، در میان معتقدین به این باور، کار پرخطری به حساب می آید. هدایت کردن دنیای روحانی اقدام خطرناکی است. احتمال افسردگی، بیماری روحی، و مرگ ناشی از مصرف مواد انرژی زا نیز وجود دارد.

شَمَنیسم سیستم اعتقادی در سرزمین های اولیه کتاب مقدسی بود. خداوند به قوم خود در مورد ازدواج با اقوام بت پرست و پرستش خدایانی که به سرزمین موعود نفوذ کرده بود، هشدار داد. تثنیه فصل 18 آیه های 9-13 و متون دیگر، هشدارها و دستورات بسیار روشن و مستقیمی بر علیه روح گرایی، جادوگری و ساحری و کسانی که غیبگویی و جادوگری می کنند داده است (لاویان فصل 18 آیه 21؛ فصل 20 آیه های 2، 4، 6،27 ؛ دوم پادشاهان فصل 17 آیه 31؛ دوم تواریخ فصل 28 آیه 3، فصل 33 آیه 6؛ اشعیا فصل 57 آیه 5؛ حزقیال فصل 16 آیه 21؛ غلاطیان فصل 5 آیه های 19-21).

کتاب مقدس می گوید، ما در سرزمین دشمن زندگی می کنیم. اول پطرس فصل 5 آیه 8 به نبرد روحانی و حقیقت دنیای نادیده اطراف ما اشاره می کند. ما مسیحیان نباید سهمی در کارهای شَمَن ها، مراسم آنها و طلسم های آنها داشته باشیم. بلکه ایمان ما باید به کلام خدا (عبرانیان فصل 4 آیه 12)، قدرت روح القدس (اول قرنتیان فصل 2 آیه 4) و قدرت انجیل ( رومیان فصل 1 آیه 16) باشد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

شَمَنیسم چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries