settings icon
share icon
سوال

یک زوج مسیحی در رابطه جنسی، مجاز به انجام چه کارهایی هستند؟

جواب


کتاب مقدس می گوید که «به ازدواج خود و به عهد و پيمانی كه بسته‌ايد وفادار باشيد، و پيوند زناشويی‌تان را از آلودگی دور نگاه داريد، زيرا خدا افراد فاسد و زناكار را حتماً مجازات خواهد كرد» (عبرانیان فصل 13 آیه 4). کتاب مقدس هرگز نمی گوید که زن و شوهر اجازه انجام چه کارهایی را در رابطه جنسی دارند یا ندارند. به شوهران و زنان یاد داده می شود که « بنابراين، شما زوجها از رابطۀ زناشويی با يكديگر پرهيز نكنيد، مگر برای مدتی محدود و با توافق طرفين» (اول قرنتیان فصل 7 آیه 5). این آیه به احتمال قوی اشاره به یک اصل در رابطه جنسی دارد. هر چه که انجام شود، باید با توافق دو طرف باشد. هیچکدام نباید کاری را انجام دهند که نسبت به آن احساس راحتی ندارند و یا فکر می کنند اشتباه است. اگر زن و شوهری هر دو موافقت کنند که می خواهند روشی را تجربه کنند (مثلا رابطه جنسی از راه دهان، حالت های بدنی مختلف، و یا اسباب بازیهای جنسی)، در این موارد کتاب مقدس دلیلی ارائه نداده که یک زوج نمی توانند این روش ها را تجربه کنند.

اما چند چیز هست که هیچوقت اجازه آنها به یک زوج داده نشده است. اینکه با افراد دیگر وارد رابطه جنسی شوند، عوض کردن همسر بطور موقت، رابطه جنسی سه یا چهار نفره و غیره زنا محسوب می شود (غلاطیان فصل 5 آیه 19؛ افسسیان فصل 5 آیه 3؛ کولسیان فصل 3 آیه 5؛ اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3). زنا گناه است حتی اگر همسر اجازه آن را بدهد و یا آنرا تایید کند و یا در آن شرکت کند. پورنوگرافی «شهوت جسم و شهوت چشم» است (اول یوحنا فصل 2 آیه 16) و بنابراین از نظر خدا محکوم است. یک زن و شوهر هرگز نباید پورنوگرافی را به رابطه زناشویی راه بدهند. بغیر از اینها تا جایی که با رضایت هر دو طرف باشد چیز دیگری نیست که کتاب مقدس بطور خاص آنرا در رابطه جنسی زن و شوهر ممنوع کرده باشد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

یک زوج مسیحی در رابطه جنسی، مجاز به انجام چه کارهایی هستند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries