settings icon
share icon
سوال

هفتاد هفته دانیال چیست؟

جواب


«هفتاد هفته» یا «هفتاد هفت» یکی از مهمترین و دقیق ترین پیشگویی های مسیحایی در عهد قدیم است (دانیال فصل 9). این فصل با دعای دانیال برای اسرائیل آغاز می شود، او اعتراف می کند که اسرائیل از خداوند نافرمانی کرده است و خواهان لطف و بخشش از طرف خداوند می باشد. جبرئیل بعد از دعای دانیال بر او ظاهر گشت و آینده اسرائیل را در رویایی برای او آشکار نمود.

بخش های هفتاد هفته

جبرئیل در آیه 24، حکم هفتاد هفته ای برای قوم اسرائیل و شهر مقدس او را بازگو می کند. همه مفسران بر این باورند که در اینجا هفته معادل هفت سال یا همان 490 سال می باشد. این آیه های نوعی تقویم را در رابطه با ظهور مسیح و رویدادهای مربوط به آن ارائه می دهد.

این پیشگویی 490 سال را به سه واحد کوچکتر تقسیم می کند. هفته آخر هفت سال باز هم به دو واحد تقسیم می شود. آیه 25 می گوید: «بدان و آگاه باش كه از زمان صدور فرمان بازسازی اورشليم تا ظهور رهبر برگزيدهٔ خدا، هفت ”هفته“ و شصت و دو ”هفته“ طول خواهد كشيد و با وجود اوضاع بحرانی، اورشليم با كوچه‌ها و حصارهايش بازسازی خواهد شد». هفت تا هفت سال می شود 49 سال و 62 تا «هفت» اشاره به 434 سال دارد: 49 سال + 434 سال = 483 سال

هدف هفتاد هفته

این پیشگویی شامل هفت هدف خداوند از وقوع این رویدادها می باشد. آیه 24 هدف را (1) پایان فساد و شرارت (2) پایان گناه (3) پرداخت کفاره گناهان (4) برقراری عدالت جاودانی (5) تحقق پیشگویی ها و (6) تقدیس دوباره قدس‌الاقداس معرفی می کند.

توجه داشته باشید که هدف، حذف کامل گناه و برقراری عدالت می باشد. پیش گویی هفتاد هفته رویدادهای قبل از برقراری پادشاهی هزار ساله مسیح را پیشگویی می کند. باید توجه خاصی به هدف سوم یعنی پایان شرارت و بدی ها داشت: «خدا عيسی مسيح را فرستاد تا مجازات گناهان ما را متحمل شود و خشم و غضب خدا را از ما برگرداند» (رومیان فصل 3 آیه 25، عبرانیان فصل 2 آیه 17).

تحقق هفتاد هفته

جبرئیل گفت که تقویم هفتاد هفته ای از زمان صدور حکم بازسازی اورشلیم آغاز می شود. از زمان صدور آن حکم تا ظهور مسیح، 483 سال خواهد بود. بر اساس اسناد تاریخی، دستور بازسازی اورشلیم توسط اردشیر یکم هخامنشی در سال 445 قبل ار میلاد مسیح صادر شد (نحمیا فصل 2 آیه های 1 تا 8).

اولین بخش از 49 سال (هفت هفته) شامل زمان بازسازی اورشلیم می شود، « پس بدان و بفهم که از صدور فرمان جهت مرمّت و بازسازی اورشلیم تا آمدن مسیحِ رهبر، هفت هفته و شصت و دو هفته خواهد بود » (دانیال فصل 9 آیه 25). جدول زمانی بازسازی اورشلیم در کتاب نحمیا عنوان شده است.

بر اساس سنت یهود( سال 360 روزه)، 483 سال بعد از 445 ق.م. به ما عدد 30 میلادی را می دهد که همزمان با ورود پیروزمندانه عیسی مسیح به اورشلیم بود (متی فصل 21 آیه های 1 تا 9). پیشگویی دانیال فصل 9 می گوید که بعد از 483 سال، رهبر برگزیده کشته خواهد شد (آیه 26)، این پیشگویی با مصلوب شدن مسیح محقق شد.

دانایل فصل 9 آیه 26 می گوید پس از کشته شدن مسیح، « سپس پادشاهی همراه سپاهيانش به اورشليم و خانهٔ خدا حمله برده، آنها را خراب خواهد كرد. آخر زمان مانند طوفان فرا خواهد رسيد و جنگ و خرابيها را كه مقرر شده، با خود خواهد آورد». این پیشگویی با خرابی اورشلیم در سال هفتاد میلادی محقق شد. «پادشاهی که می آید» به نظر می رسد به ضدمسیح اشاره می کند که ارتباطی با روم خواهد داشت، برای اینکه رومیان اورشلیم را تخریب کردند.

هفته آخر هفتاد هفته

69 هفته از هفتاد هفته محقق شد. یک هفته دیگر باقی می ماند. بسیاری از محققان بر این باورند که ما در حال حاضر در فاصله بین هفته شصت و نه ام و هفتادم زندگی می کنیم. ساعت نبوتی ایستاده است و آخرین هفته دانیال، همان دوران عذاب سخت خواهد بود.

پیشگویی دانیال برخی از کارهای ضدمسیح را آشکار می کند. آیه 27 می گوید: «اين پادشاه با اشخاص زيادی پيمان يک ”هفته‌ای“ می‌بندد، ولی وقتی نصف اين مدت گذشته باشد، مانع تقديم قربانیها و هدايا خواهد شد. سپس اين خرابكار، خانهٔ خدا را آلوده خواهد ساخت، ولی سرانجام آنچه برای او مقرر شده بر سرش خواهد آمد». عیسی مسیح در این مورد هشدار داد (متی فصل 24 آیه 15). بعد از اینکه ضد مسیح پیمان خود با اسرائیل را می شکند، دوران عذاب سخت آغاز می شود (متی فصل 24 آیه 21).

دانیال داوری و محاکمه ضدمسیح را نیز پیشگویی کرد. «ولی سرانجام آنچه برای او مقرر شده بر سرش خواهد آمد» (دانیال فصل 9 آیه 27). خداوند اجازه پیشروی به بدی می دهد و محاکمه ضدمسیح از قبل مشخص شده است.

نتیجه گیری

پیشگویی هفتاد هفته، پیچیده اما به طرز شگفت آوری دقیق است، مطالب و تفسیرهای زیادی در این مورد وجود دارند. آنچه ما در این مقاله عنوان کردیم بر اساس دیدگاه دسپنسیشنال و پریملنیال است . یک چیز حتمی است: خداوند تقویم خودش را دارد و همه چیز در زمان خودش اتفاق خواهد افتاد. او پایان را از آغاز می داند (اشعیا فصل 46 آیه 10)، و ما باید همیشه منتظر و آماده بازگشت پیروزمندانه عیسی مسیح باشیم (مکاشفه فصل 22 آیه 7).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

هفتاد هفته دانیال چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries