settings icon
share icon
سوال

هفت مُهر و هفت شیپور در کتاب مکاشفه یوحنا چه هستند؟

جواب


هفت مُهر (مکاشفه 1:6-17؛ 1:8-5)، هفت شیپور (مکاشفه 6:8-21؛ 15:11-19)، هفت جام (مکاشفه 1:16-21) سه دسته از داوریها توسط خدا در زمانهای آخر هستند. داوریها به‌تدریج و با پیش‌روی زمانهای آخر، بدتر و سخت‌تر می‌شوند. هفت مُهر، هفت شیپور و هفت جام به یکدیگر مرتبط هستند. مُهر هفتم، هفت شیپور را معرفی می‌کند (مکاشفه 1:8-5)، و شیپور هفتم، هفت جام را معرفی می‌کند (مکاشفه 15:11-19؛ 1:15-8).

چهار مُهر اول از هفت مُهر، به‌عنوان چهار سوار آخر الزمان شناخته می‌شوند. مُهر اول، ضد مسیح را معرفی می‌کند (مکاشفه 1:6-2). مُهر دوم، باعث جنگ بزرگی می‌شود (مکاشفه 3:6-4). مُهر سوم، باعث قحطی می‌شود (مکاشفه 5:6-6). مُهر چهارم، باعث بیماری و جنگ و قحطی بیشتری می‌شود (مکاشفه 7:6-8).

مُهر پنجم، به ما درباره‌ی کسانی می‌گوید که برای ایمانشان به مسیح در زمانهای آخر به شهادت رسیدند (مکاشفه 9:6-11). خداوند ناله‌های آنان برای اجرای عدالت را می‌شنود و در زمان‌بندی خودش به شکل مُهر ششم، همراه با داوریهای شیپور و جام، به صدای عدالت‌خواهی آنها پاسخ می‌دهد. زمانیکه ششمین مُهر از هفت مُهر باز می‌شود زلزله‌ی شدیدی همراه با وقایع عجیب نجومی رخ می‌دهد و باعث ویرانی بسیار وحشتناکی می‌شود (مکاشفه 12:6-14). آنهایی که زنده می‌مانند حق دارند فریادزنان بگویند: "بر ما فرود آیید و ما را از روی آن تخت‌نشین و از خشم بره فرو پوشانید. زیرا که روز بزرگ خشم آنان فرا رسیده و که را توان ایستادگی است؟" (مکاشفه 16:6-17).

هفت شیپور در مکاشفه 6:8-21 توضیح داده شده است. هفت شیپور "محتوای" مُهر هفتم هستند (مکاشفه 1:8-5). شیپور اول باعث به وجود آمدن تگرگ و آتش می‌شود که گیاهان زمین را نابود می‌کند (مکاشفه 7:8). شیپور دوم چیزی مانند یک شهاب سنگ را ظاهر می‌کند که با برخورد به اقیانوسها باعث می‌شود تا اکثر جانوران دریایی نابود شوند (مکاشفه 8:8-9). سومین شیپور شبیه شیپور دوم است با این تفاوت که به جای اقیانوسها بر روی رودخانه‌ها و دریاچه‌ها تاثیر می‌گذارد (مکاشفه 10:8-11).

چهارمین شیپور باعث تاریک شدن خورشید و ماه می‌شود (مکاشفه 12:8). شیپور هفتم باعث هجوم "ملخ های شیطانی" می‌شود که به انسانها حمله‌ور شده و آنها را شکنجه می‌دهند (مکاشفه 1:9-11). شیپور ششم یک لشگر شیطانی را به وجود می‌آورد که یک‌سوم انسانها را می‌کشند (مکاشفه 12:9-21). شیپور هفتم، هفت فرشته با هفت جام از خشم خدا را فرا می‌خواند (مکاشفه 15:11-19؛ 1:15-8).

داوریهای هفت جام در مکاشفه 1:16-21 توضیح داده شده است. داوریهای هفت جام با به صدا در آمدن شیپور هفتم آغاز می‌شوند. جام اول باعث می‌شود زخمهای دردناکی بر بدن انسان پدید آید (مکاشفه 2:16). جام دوم باعث مرگ همه‌ی موجودات دریایی می‌شود (مکاشفه 3:16). جام سوم باعث می‌شود آب رودخانه‌ها به خون تبدیل شود (مکاشفه 4:16-7). جام چهارم باعث شد تا گرمای خورشید افزایش یابد و باعث دردهای زیادی شود (مکاشفه 8:16-9). جام پنجم باعث تاریکی عظیم و افزایش دردهای حاصل از جام اول می‌شود (مکاشفه 10:16-11). جام ششم باعث می‌شود رود فرات خشک شود و لشگر ضد مسیح دور هم جمع شوند تا برای نبرد حار مجدون آماده شوند (مکاشفه 12:16-14). جام هفتم، زلزله‌ی بسیار شدیدی همراه با تگرگهای بسیار درشت پدید می‌آورد (مکاشفه 15:16-21).

مکاشفه 5:16-7 خطاب به خدا می‌گوید: "تو عادلی در این حکمها که کردی، تو که هستی و بوده‌ای، ای قدّوس؛ زیرا که آنان خون مقدسین و انبیای تو را ریختند، پس به آنان خون دادی تا بنوشند که سزایشان همین است. … آری، ای خداوندْ خدای قادر مطلق، حق است و عدل، کیفری که تو می‌دهی."

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

هفت مُهر و هفت شیپور در کتاب مکاشفه یوحنا چه هستند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries