settings icon
share icon
سوال

هفت دوره تاریخی (the seven dispensations) بین خدا و انسان چیست؟

جواب


دسپنسیشنالیسم روش تفسیر تاریخ است که آن را بر اساس کارها و اهداف خداوند برای بشر به دوره های مختلف تقسیم می کند. معمولا هفت دوره تاریخی (دسپنسیشن) شناخته شده است، البته برخی از الهی دانان معتقدند که نه دوره وجود دارد. برخی دیگر بر روی سه دوره تاکید می کنند درحالیکه عده ای نیز می گویند 37 دوره وجود دارد. در این مقاله ما به هفت دوره عنوان شده در کتاب مقدس اشاره می کنیم.

«دوره بی گناهی» اولین دوره است (پیدایش فصل 1 آیه های 28 تا 30 ، فصل 2 آیه های 15 تا 17). این دوره زمانی به دوره حضور آدم و حوا در باغ عدن گفته می شود. در این دوره دستورات خدا عبارت بودند از (1) پر کردن زمین از فرزندان ، (2) تحت کنترل درآوردن زمین، (3) سلطه بر حیوانات، (4) مراقبت از باغ عدن (5) خودداری از خوردن میوه شناخت خوب و بد. خداوند نسبت به مجازات نافرمانی از این دستور (خوردن میوه درخت شناخت خوبی و بدی) که مرگ فیزیکی و روحانی بود هشدار داده بود.این دوره بسیار کوتاه بود و با نافرمانی آدم و حوا از دستور خدا و اخراج آنها از باغ عدن پایان گرفت.

دوره دوم را «دوره وجدان» می نامند و حدود 1565 سال از زمان اخراج آدم و حوا از باغ عدن تا طوفان نوح طول کشید (پیدایش فصل 3 آیه 8 تا فصل 8 آیه 22). این دوره نشان داد که اگر انسان با خواست و وجدان کم رنگ شده توسط طبیعت گناه آلود خود تنها گذاشته شود چه کار خواهد کرد. پنج بُعد اصلی این دوره عبارتند از (1) نفرین بر مار، (2) تغییر در زنانگی و زایمان، (3) نفرین بر طبیعت، (4) تحمیل کردن کار تولید غذا بر بشر، و(5) قول ظهور عیسی مسیح، کسی که سر مار(شیطان) را خواهد کوبید.

دوره سوم به دوره «حکمرانی انسان» گفته می شود که از پیدایش فصل 8 آغاز شده است. خداوند زمین را با طوفان نابود کرد و فقط یک خانواده باقی ماند تا دوباره نژاد انسان را توسعه دهد. خداوند این قول ها و دستورات را به خانواده نوح داد:
1. خداوند دیگر هرگز زمین را نفرین نخواهد کرد.
2. نوح و خانواده او دوباره زمین را از نسل بشر پرخواهند کرد.
3. آنها بر موجودات دیگر تسلط خواهند داشت.
4. اجازه دارند تا گوشت بخورند.
5. مجازات اعدام تصویب شد.
6. دیگر هرگز سیل و طوفان جهانی دیگری نخواهد بود.
7. علامت قول خداوند رنگین کمان خواهد بود.

فرزندان نوح در اجرای فرمان خدا مبنی بر پخش شدن و پر کردن زمین از نسل بشر در این دوره شکست خوردند. تقریبا 325 سال بعد از طوفان نوح، ساکنان زمین دست به ساخت یک برج زدند، این بنای تاریخی برای نشان دادن یکپارچگی و غرور آنها بود (پیدایش فصل 11 آیه های 7 تا 9). خداوند ساخت برج را متوقف کرد، زبان های مختلف را به وجود آورد و دستور خود مبنی بر پرکردن زمین را اجرا کرد. نتیجه آن ظهور ملیت ها و زبان های مختلف بود. از آن زمان، فرمانروایی انسان به حقیقت پیوست.

چهارمین دوره را «دوره عهد و پیمان» می نامند که با ابراهیم آغاز گشت، با سه شه پدر (ابراهیم، اسحاق و یعقوب) ادامه یافت، و با خروج یهودیان از مصر پایان گرفت که این دوره حدود 430 سال بود. در این دوره خداوند نسلی از بشر را توسعه داد و آنها را به عنوان قوم برگزیده خود انتخاب کرد (پیدایش فصل 12 آیه 1 تا خروج فصل 19 آیه 25).

پیمان های اصلی این دوره، «عهد ابراهیمی» بود. موارد زیر تعدادی از نکات کلیدی این عهد غیرشرطی است:
1. ملت بزرگی از نسل ابراهیم ظهور خواهد کرد که خداوند از نظر روحی و دنیوی به آنها رفاه و برکت می دهد.
2. خداوند نام ابراهیم را بزرگ خواهد کرد.
3. خداوند برکت خواهد داد به کسانیکه نسل ابراهیم را برکت دهند و نفرین خواهد کرد کسانی را که نسل ابراهیم را نفرین کنند.
4. در نام ابراهیم همه انسان های روی زمین برکت داده می شوند. که این کار توسط عیسی مسیح و کار او بر روی صلیب انجام شد.
5. نشان این عهد ختنه است.
6. این عهد، که برای اسحاق و یعقوب هم تکرار شد، فقط به یهودیان و 12 قبیله اسرائیل محدود می شود.

سومین دوره را «دوره قانون» می نامند که تقریبا به مدت 1500 سال از خروج (کتاب خروج و وقایع آن) تا عیسی مسیح ادامه داشت و بعد از مرگ عیسی مسیح معلق شد. این دوره در دوره هزارساله پادشاهی مسیح با تغییراتی دوباره ادامه خواهد داشت. خداوند در این دوره به طور خاص به یهودیان از طریق قانون شریعت موسی که در کتاب خروج فصل 19 تا 23 آغاز شد پرداخت. این دوره شامل پرستش در معابد بود که توسط روحانیون اداره می شد، راهنمایی بیشتر توسط خود خداوند از طریق پیامبرانش ابلاغ شد، و سرانجام به دلیل نافرمانی قوم اسرائیل، آنها سرزمین موعود را گم کردند و به اسارت گرفته شدند.

ششمین دوره را «دوره لطف الهی» ،که ما در آن زندگی می کنیم، می نامند. این دوره با عهد جدید و خون عیسی مسیح آغاز شد (لوقا فصل 22 آیه 20). این دوره لطف و یا دوره کلیسا بین هفته 69 و 70 دانیل فصل 9 آیه 24 اتفاق می افتد. با مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب آغاز شد و با رویداد ربود شدن کلیسا پایان خواهد گرفت (اول تسالونیکیان فصل 4). این دوره یک دوره جهانی است و شامل همه انسان ها، یهودی و غیر یهودی می شود. وظیف انسان در این دوره، ایمان به عیسی مسیح می باشد (یوحنا فصل 3 آیه 18). در این دوره، روح القدس در درون ایمانداران برای راحتی بخشیدن به آنها ساکن می شود (یوحنا فصل 14 آیه های 16 تا 26). این دوره بیش از دو هزار سال طول می کشد و کسی زمان پایان آن را نمی داند. ما می دانیم که با رویداد ربوده شدن کلیسا پایان می گیرد که در آن همه مسیحیان همراه با عیسی مسیح از زمین به آسمان خواهند رفت. بعد از رویداد ربوده شدن کلیسا، دوره هفت ساله قضاوت و داوری خداوند آغاز می شود.

هفتمین دوره را «دوره پادشاهی هزارساله مسیح» می نامند که عیسی مسیح بر روی زمین به مدت هزار سل پادشاهی خواهد کرد. این پادشاهی، پیشگویی برای یهودیان مبنی بر ظهور مسیح به عنوان پادشاه آنها را به حقیقت تبدیل می کند. تنها کسانی که وارد پادشاهی خداوند خواهند شد ایماندارانی هستند که در دوره «لطف الهی» و نجات یافتگانی که در دوره هفت ساله عذاب سخت ایمان آوردند. هیچ فرد بی ایمانی اجازه ورود به این پادشاهی را نخواهد داشت. شیطان در این دوره 1000 ساله زندانی خواهد بود. و این دوره با داوری نهایی پایان خواهد یافت (مکاشفه فصل 20 آیه های 11 تا 14) و دنیای کهنه با آتش نابود خواهد شد، زمین و آسمان جدید (مکاشفه فصل 21 و 22) شکل خواهد گرفت.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

هفت دوره تاریخی (the seven dispensations) بین خدا و انسان چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries