settings icon
share icon
سوال

نظریه نسل مار چیست؟

جواب


نظریه نسل مار یک عقیده خرافاتی و بر اساس تفسیر نادرست از کتاب مقدس است. این نظریه اصلی ترین منبع اعتقادی کسانی است که از کتاب مقدس برای توجیه تعصب نژادی استفاده می کنند. این عقیده نیز مانند جنبش هویت مسیحی و مکتب قینی عقایدی غلط می باشد. این نظریه نیز مانند هر عقیده غلط دیگری دارای یک مکانیسم دفاعی درونی می باشد که می گوید هرکسی مخالف ماست از نسل مار است. یکی از بدترین مشکلات این نظریه این است که به شدت به تعصبات و تفسیر تحریف شده از کتاب مقدس تکیه می کند، و این قضیه هرگونه بحث منطقی با آنها را بسیار مشکل می سازد.

نظریه نسل مار می گوید، گناه حوا فقط نافرمانی نبود بلکه رابطه جنسی با مار نیز بود و قائن پسر حوا و شیطان بود. بر اساس این عقیده، فرزندان قائن از نسل شیطان هستند و این نسل شامل اکثر نژادها و گروه ها می شود و طرفداران این نظریه این نسل ها را دوست ندارند. این عقیده به شدت خرافاتی است و به طور خاص در بین خودبرتر پندارها و ضد-یهودی ها رواج دارد. «کلیسای اتحاد» نیز از این عقیده پشتیبانی می کند. پیامبران و معلمان دروغینی مانند کلیسای شبان آرنولد موری و ویلیام برانهام هوادار این عقیده هستند. گرچه نباید از یک عقیده به دلیل به کار بردن غلط آن انتقاد کرد، اما وقتی منجر به گناه شود، می توان آن را محکوم کرد. فلسفه هایی مانند، نظریه نسل مار، می گویند که برخی از مردم یا نژادهای بشری شیطانی هستند.

طرفداران نظریه نسل-مار از شواهد متعددی در کتاب مقدس برای دفاع از عقیده خود استفاده می کنند. تقریبا همه این شواهد بر اساس تفسیر اشتباه و غلط از محتوای متن است. به عنوان مثال، آنها می گویند که کلمه «فریب خوردن» پیدایش فصل 3 آیه 13 در واقع به معنوی اغوا کردن (فریب دادن کسی برای برقرار رابطه جنسی) است. اما محتوای متن و تحقیقات با آن مخالف است. امثال فصل 30 آیه 20 به طور مجازی خوردن و بی بندوباری جنسی را مقایسه می کند، طرفداران عقیده نسل-مار به طور اغراق آمیزی از این آیه برای اثبات عقیده خود استفاده کرده اند. متن هایی مانند یهودا فصل 1 آیه 14 و داستان گندم و علف هرز در متی فصل 13 نمونه های دیگری از این مورد هستند. طرفداران نظریه نسل-مار می گویند که منظور عیسی مسیح از «فرزندان شیطان» نسل بیولوژیکی شیطان می باشد. فقط کسی می تواند چنین برداشتی از کتاب مقدس داشته باشد که بخواهد این عقیده را به زور به کتاب مقدس ربط دهد.

ده ها متن در کتاب مقدس وجود دارند که چنین عقیده غلطی از آنها برداشت شده است و یک شخص برای چنین برداشت غلطی باید به مکتب نسل-مار اعتقاد داشته باشد. فقط خواندن متن و گفتن اینکه، «اگر فرض کنیم که عقیده نسل-مار درست باشد پس این متن یعنی...» کافی است تا خواننده با همین فرض از این فلسفه غلط پشتیبانی کند. به همین دلیل، بحث کردن بر علیه عقیده نسل-مار می تواند مشکل باشد. کسانی که پیرو این عقیده هستند کتاب مقدس را با عینک نسل-مار تفسیر می کنند، و تفسیرهای دیگری را قبول نمی کنند، هرچند که آن تفسیرها دارای حمایت متنی و تحقیقاتی خوبی باشد.

پرسش ها و تضادهای خیلی ساده ای در عقیده نسل-مار وجود دارد که با استفاده از آنها می توان دروغ بودن آن را اثبات کرد. برای مثال، غلاطیان فصل 3 آیه 28 می گوید که نژاد و جنس هیچ تاثیری بر روی ایمان به خدا ندارد. دوم پطرس فصل 3 آیه 9 خواست خدا را نجات همه انسان ها عنوان می کند، نه «همه به غیر از فرزندان قائن.» هیچ کسی در هیچ کجای کتاب مقدس «قینی» یا محکوم - فقط به این دلیل که از نسل قائن است - معرفی نشده است. نویسندگان کتاب مقدس هم هرگز به ما درباره چنین نسلی هشدار نداده اند. این سوال هم وجود دارد که چنین افرادی چرا و چگونه از طوفان نوح جان سالم به در بردند. این عقیده گمان می کند که گناه اصلی جنسی بوده است، اما نمی تواند توضیح دهد که چرا باقیمانده کتاب مقدس دیدگاهی را ارائه می دهد که می گوید گناه اصلی بشر نافرمانی است نه گناه جنسی.

فلسفه نسل-مار زمانی باعث نهایت تاسف می شود که مستقیما و منطقا به این مشکلات منتهی شود: نژادپرستی که بدترین چیز است؛ باور به اینکه نژاد خاصی غیرقابل نجات هستند هیچ کاربرد مثبتی ندارد. تنها نتیجه چنین دیدگاهی تعصب و کوته فکری است. هواداران عقیده نسل-مار حتی این دلیل را هم برای رد منتقدین خودشان می آورند که این منتقدین از خود نسل-مار (قینی) هستند. آرنولد موری را به می توان به طور خاص مقصر این سوءاستفاده ها دانست. خوشبختانه خداوند کتاب مقدس را به ایمانداران داده که حقیقت را به آنها نشان می دهد. تنها لازم است که با چشمان باز و غیر تبعیض آمیز نگاه کنیم تا بتوانیم حکمت واقعی را در آن پیدا کنیم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

نظریه نسل مار چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries