settings icon
share icon
سوال

جهنم جدایی ابدی از خداوند است» به چه معناست؟

جواب


کتاب مقدس به طور مشخص می گوید دو مقصد نهایی برای هر انسانی پس از مرگ جسمانی وجود دارد: بهشت یا جهنم (متی فصل 25 آیه های 34، 41، 46؛ لوقا فصل 16 آیه های 22-23). فقط درستکاران (بی گناهان)، وارثان زندگی ابدی خواهند بود؛ و تنها راه بی گناه شناخته شدن در نظر خداوند، ایمان به مرگ و رستاخیز عیسی مسیح است (یوحنا فصل 3 آیه های 16-18، رومیان فصل 10 آیه 9). جان های درستکاران مستقیما به حضور خدا خواهند رفت (لوقا فصل 23 آیه 43، دوم قرنتیان فصل 5 آیه 8، فیلیپیان فصل 1 آیه 23).

مرگ مجازات ابدی برای کسانی است که عیسی مسیح را به عنوام نجات دهئده خود قبول نمی کنند (دوم تسالونیکیان فصل 1 آیه های 8-9). این مجازات به شکل های متعددی در کتاب مقدس توضیح داده شده است: دریاچه آتش (لوقا فصل 16 آیه 24، مکاشفه فصل 20 آیه های 14-15)، تاریکی محض (متی فصل 8 آیه 12)، زندان (اول پطرس فصل 3 آیه 19). این مکان مجازات ابدی خواهد بود (یهودا فصل 1 آیه 13، متی فصل 25 آیه 46). این تصور که مردم پس از مرگ فرصت دیگری برای توبه خواهند داشت پشتوانه کتاب مقدسی ندارد. عبرانیان فصل 9 آیه 27 بطور مشخص می گوید همه پس از مرگ جسمانی داوری خواهند شد. مسیحیان داوری شده اند و حکم آنها صادر شده است؛ عیسی مسیح محکومیت آنها را به گردن گرفت. وقتی به عیسی مسیح ایمان آوردیم، گناهان ما به حساب او گذاشته شد، و پاکی او به ما نسبت داده شد. او مجازات ما را به گردن گرفت، بنابراین دیگر نباید ترس جدایی از او را داشته باشیم (رومیان فصل 8 آیه های 29-30). و اما غیرایمانداران هنوز داوری نشده اند.

دوم تسالونیکیان فصل 1 آیه های 8-9 می گوید، «اما آنانی را كه از شناختن خدا و پذيرش خدا و پذيرش نقشهٔ نجات او توسط عيسی مسيح سر باز می‌زنند، به كيفر خواهد رسانيد. ايشان به مجازات جاودانی خواهند رسيد، و تا ابد از حضور خداوند دور خواهند ماند و هرگز شكوه و عظمت قدرت او را نخواهند ديد.» بدبختی در جهنم فقط جسمانی نخواهد بود، بلکه درد جدایی از هر نوع شادی و خوشبختی نیز دردی افزون بر دیگر دردهای جهنم خواهد بود. خداوند سرچشمه همه خوبی هاست (یعقوب فصل 1 آیه 17)، جریمه جدایی از خداوند محرومیت از همه خوبی ها است. جهنم جایگاه ابدی گناه خواهد بود، و همه کسانی که در آن هستند وحشت گناه را کاملا درک خواهند کرد. پشیمانی، گناه و شرم همیشگی خواهد بود، و در عین حال جهنمیان عادلانه بودن این مجازات را درک خواهند کرد.

دیگر فریبی به نام «خوبی انسان» وجود نخواهد داشت. جدایی از خداوند، محرومیت ابدی از روشنایی (اول یوحنا فصل 1 آیه 5)، عشق (اول یوحنا فصل 4 آیه 8)، شادی (متی فصل 25 آیه 23) و آرامش (افسسیان فصل 2 آیه 14) است، برای اینکه خداوند سرچشمه همه این خوبی هاست. هرچیز خوبی که در انسان می بینیم، تنها انعکاسی از شخصیت خداوندی است که به شکل او آفریده شده ایم (پیدایش فصل 1 آیه 27).

روح کسانی که توسط روح القدس احیا شده اند، برای همیشه در کامل ترین حالت با خداوند خواهد بود (اول یوحنا فصل 3 آیه 2) و برای غیرایمانداران درست برعکس آن در جهنم اتفاق خواهد افتاد. هیچیک از خوبی های خداوند در آنها وجود نخواهد داشت. ماهیت کارهایی که از روی خودخواهی، شهوت و بت پرستی در روی زمین انجام دادند و تصور می کردند خوب است آشکار خواهد شد (اشعیا فصل 64 آیه 6). تصوری که انسان از خوبی دارد با معیار تقدس کامل خداوند سنجیده خواهد شد و مشخص می شود که تا چه اندازه کم بوده اند. جهنمیان فرصت دیدن روی خدا، شنیدن صدای او، دریافت بخشش او و لذت معشرت با او را از دست می دهند. جدایی ابدی از خداوند، تنبیه و مجازات نهایی خواهد بود.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

جدایی از خدا
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries