settings icon
share icon
سوال

بذر ایمان چیست؟ نذر بذر ایمان چیست؟

جواب


ترویج دهندگان عقاید غلط «انجیل رفاه» و جنبش کلام ایمان علاقه زیادی به صحبت در مورد «بذر افشانی»، «نذر بذر ایمان» و «بازگشت صدبرابر» دارند. نذر بذر ایمان پولی است که به خداوند داده می شود تا چندین برابر شده و به صاحب آن بازگردد. هرچه پول بیشتری بدهید و ایمان بیشتری داشته باشید، پول بیشتری به شما باز خواهد گشت. بشارت دهندگان انجیل رفاه معمولا با چنین وعده هایی در مینیستری های خود دست به دامن نذرها (به عبارت دیگر، هدایا) می شوند: «10 دلار برای من بفرست و باور داشته باش که خدا 1000 دلار به تو باز خواهد می گرداند.» آنها به درخواست های مالی خود به این بهانه شکل روحانی می دهند که مثلا «خدا می خواهد به تو با یک معجزه برکت دهد» و یا «مسیح بزرگتر از بدهی شماست». و از آیه هایی مانند مرقس فصل 4 آیه 8 سوء استفاده می کنند، «اما مقداری از تخمها در زمين خوب و حاصلخيز افتادند و سی برابر زيادتر و بعضی‌ها تا شصت و حتی صد برابر ثمر دادند.» باید بدانیم که منظور از بذر در مرقس فصل 4 آیه 14 کلام خدا است نه پول.

اورال روبرتس در ترویج مفهوم هدایای (نذر) بذر ایمان بسیار تاثیرگذار بود، او این عقیده را تعلیم می داد که برای نیازهای خود یک بذر بکارند و انتظار معجزه داشته باشند. به عقیده او « برای درک توانایی های خود، غلبه بر مشکلات و داشتن زندگی پرثمر، رسیدن به فراوانی (به عنوان مثال سلامتی، رفاه، احیای روحانی در خانواده یا در مورد خودتان) باید از قانون الهی «بکارید تا برداشت کنید» پیروی نمایید.» رابرتس در حیات به فراوانی ویرایش سال 1980 نوشت، «مشکلات مالی خود را با بذرهای پول حل کنید» (صفحه 4).

ریچارد رابرتس، پسر اورال، در وب سایت خود می گوید، «به خدا چیزی بدهید تا با آن کار کند. مقدار آن مهم نیست، با ایمان و شادی آن را بکارید، و در قلب خود ایمان داشته باشید که این بذر را می کارید تا معجزات را برداشت کنید. سپس منتظر معجزه باشید!» .در ماه می سال 2016، خبر نامه روبرتس با این پیام از پیروان خود درخواست هدایای نقدی کرد: «یک بذر ویژه 100 دلاری بکارید ... اگر این بذر را برای نیاز خود بکارید و این عهد مقدس را با من ببندید، سپس من و شما انتظار یک معجزه بزرگ از طرف خداوند را خواهیم داشت» ( برگرفته از وب سایت او).

بر اساس گفته های اورال روبرتس، بهره برداری از قانون کاشت و برداشت سه مرحله دارد: 1) به خدا به عنوان منبع خود نگاه کنید، 2) اول شما بدهید تا شاید به شما داده شود، 3) انتظار معجزه داشته باشید. معلمان عقیده بذر ایمان از لوقا فصل 6 آیه 38 به عنوان مدرکی برای اثبات مرحله دوم استفاده می کنند، «بدهيد تا خدا هم به شما بدهد. هديه‌ای كه می‌دهيد، به خودتان برخواهد گشت، آن هم با پيمانه‌ای پُر، لبريز، فشرده و تكان داده شده! با هر دستی كه بدهيد با همان دست دريافت خواهيد كرد. اگر با دست پُر بدهيد، با دست پُر دريافت می‌كنيد و اگر با دست خالی بدهيد، با دست خالی دريافت خواهيد كرد.» سوء استفاده از این آیه از نگاه مادی آن آغاز می شود. عیسی مسیح در لوقا فصل 6 آیه 37 در اصل از بخشش صحبت می کند نه پول. همچنین «بدهید و» با «بدهید تا» فرق می کند. معلمان بذر ایمان انگیزه خودخواهانه ای را برای دادن رواج می دهند، آنها می گویند که بدهید تا بتوانید دریافت کنید. کتاب مقدس می گوید ما برای فایده رساندن به دیگران و جلال خدا می دهیم، نه برای ثروتمند کردن خودمان.

آنها به متی فصل 17 آیه 20 نیز استناد می کنند، «از آن جهت كه ايمانتان كم است. اگر شما حتی به اندازهٔ دانهٔ خردل نيز ايمان می‌داشتيد، می‌توانستيد به اين كوه بگوييد حركت كند و از شما اطاعت می‌كرد. برای كسی كه ايمان داشته باشد، هيچ كاری غيرممكن نيست.» این آیه قطعا درباره پول درآوردن یا نذر بذر ایمان هیچ حرفی نمی زند.

مرقس فصل 10 آیه های 29-30 متن دیگری است که بشارت دهندگان بذر ایمان از آن سوء استفاده کرده اند، «عيسی جواب داد: «خاطرجمع باشيد، اگر كسی چيزی را به خاطر من و انجيل از دست بدهد، مثل خانه، برادر، خواهر، پدر، مادر، فرزند و اموال خود، خدا به او صد برابر بيشتر خانه، برادر، خواهر، مادر و فرزند و زمين خواهد داد، همراه با رنج و زحمت. تمام اينها در اين دنيا از آن او خواهد بود و در عالم آينده نيز زندگی جاويد نصيب او خواهد شد.» معلمان بذر ایمان به قول «صد برابر بیشتر» چسبیده اند، اما آن را فقط در مورد خانه و مزرعه -دارایی های مادی- به کار می برند و بقیه موارد فهرست را نادیده می گیرند. آیا باید فرض کنیم که عیسی مسیح به پیروان خود قول صد مادر واقعی یا صد برابر شدن بستگان خونی را می دهد؟ و یا او درباره گسترش خانواده روحانی صحبت می کند؟ از آنجایی که منظور مادران، پدران، برداران و خواهران روحانی است، بنابراین شاید خانه ها و مزارع هم روحانی باشند.

ترویج دهندگان عقیده نذرهای بذر ایمان جزئیات متعدد مهمی را در کتاب مقدس نادیده می گیرند. به عنوان مثال به دوم قرنتیان فصل 9 آیه های 10-12 توجه کنید، « اما خدا كه برای كشاورز بذر آماده می‌كند تا بكارد و درو كند و بخورد، به شما نيز بذر فراوان عطا خواهد كرد تا بكاريد، و محصولتان را فزونی خواهد داد تا بتوانيد از آن هر چه بيشتر برای كمک به ديگران استفاده كنيد. بلی، خدا به فراوانی به شما عطا خواهد كرد تا شما نيز با سخاوت به ديگران كمک كنيد. و آنگاه كه هدايای شما را به آنانی كه نيازمندند برسانيم، به خاطر نيكوكاری شما، خدا را سپاس خواهند گفت. بنابراين، از هدايای شما دو نتيجهٔ نيكو حاصل می‌شود: يكی آنكه احتياجات مؤمنين برطرف می‌گردد، و ديگر آنكه باعث می‌شود به سبب آن، خدا را شكر كنند.» این متن می گوید خداوند بذر را برای کاشتن فراهم می کند، به این معنی که او منابع را برای ما مهیا می کند تا ما سخاوتمندانه از آن منابع بدهیم. و وقتی می دهیم، او منابع بیشتری به ما می دهد تا آنها را نیز صرف کنیم. توجه داشته باشید که هدف برداشت دستاورد مادی نیست بلکه برداشت درستکاری و خوبی است. همچنین آنچه لبریز خواهد شد شکرگزاری از خداوند است نه حساب های بانکی ما. محصول بذر کاشته شده در این آیه معجزات یا ثروت شخصی نیست.

ترویج دهنگان بذر ایمان به این حقیقت نیز توجهی نمی کنند که رسولان ثروتمند نبودند. البته که رسولان هم در راه خدا به دیگران کمک می کردند: « من نيز با كمال ميل حاضرم هر چه دارم و حتی خود را فدای شما كنم تا از لحاظ روحانی تقويت شويد؛ گرچه هر قدر بيشتر به شما محبت می‌كنم، محبت شما به من كمتر می‌شود» (دوم قرنتیان فصل 12 آیه 15). بر اساس عقیده نذرهای بذر ایمان، پولس باید مرد ثروتمندی بوده باشد. اما « تا به اين لحظه، همواره گرسنگی و تشنگی كشيده‌ايم؛ پوشاک نداشته‌ايم تا خود را از سرما حفظ كنيم؛ مورد بدرفتاری قرار گرفته‌ايم؛ و آواره و بی‌خانمان بوده‌ايم» (اول قرنتیان فصل 4 آیه 11). رسولان از نظر مادی فقیر بودند اما خداوند از نظر روحانی به آنها برکت داده بود.

خداوند کسانی که با اشتیاق کمک می کنند را دوست دارد (دوم قرنتیان فصل 9 آیه 7)، اما نباید تصور کنیم که او لطف خود را با سود مالی نشان می دهد. همچنین نباید قول هایی که خداوند در عهد قدیم به اسرائیل داده را برای خودمان در نظر گیریم. انگیزه ما برای کمک کردن نباید برداشت مالی باشد. هدف ما باید خداپسندانه و هراه با رضایت باشد (نگاه کنید به اول تیموتائوس فصل 6 آیه های 6-10). ما باید اینگونه دعا کنیم که «خدایا به من یاد بده تا به آنچه دارم رضایت بدهم و با آن خوشحال باشم، حتی اگر گرسنه و نیازمند باشم» ( نگاه کنید به فیلیپیان فصل 4 آیه های 11-13).

تعلیم بذر ایمان چیزی بیشتر از یک برنامه «کسب سریع ثروت» نیست که فرزندان آسیب دیده و ناامید خداوند را شکار می کنند:«اين معلم‌نماها از روی طمع، با هرگونه سخنان نادرست خواهند كوشيد پول شما را به چنگ بياورند» (دوم پطرس فصل 2 آیه 3).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

بذر ایمان چیست؟ نذر بذر ایمان چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries