settings icon
share icon
سوال

آیا کتاب مقدس چیزی درباره راهکار موفقیت در ازدواج دوم گفته است؟

جواب


ابراهمیم تنها فردی در کتاب مقدس است که به طور مشخص به ازدواج مجدد او پس از مرگ همسرش اشاره شده است (پیدایش فصل 25 آیه 1)، اما درباره کیفیت ازدواج دوم او توضیحی نمی دهد. کتاب مقدس به فرد خاصی اشاره نمی کند که پس از طلاق دوباره ازدواج کرده باشد. ازدواج دوم می تواند به دلیل طلاق یا مرگ همسر اتفاق بیفتد؛ در هر حال، اصولی در کتاب مقدس وجود دارند که می توان آنها را برای یک ازدواج مجدد موفق به کار برد.

مردان، بدون توجه به اینکه برای چندمین بار ازدواج می کنند، باید فداکارانه همسران خود را دوست داشته باشند (افسسیان فصل 5 آیه 25) و زنان باید از همسران خود اطاعت کنند (افسسیان فصل 5 آیه 22). زن و شوهر باید ازدواج را به شکل یک امر همیشگی و جدایی ناپذیر نگاه کنند که تنها مرگ می تواند آنها را از هم جدا کند (متی فصل 19 آیه 6). آنها باید یکدیگر را دوست داشته باشند، یکدیگر را ببخشند، به هم احترام بگذارند و در ک متقابل باشند (افسسیان فصل 5 آیه 33، اول پطرس فصل 3 آیه 7).

نتیجه ازدواج های مجدد معمولا خانواده های آمیخته (زوجی که قبلا ازدواج کرده و یکی یا هر دو از ازدواج قبلی صاحب فرزند می باشند) هستند که خود این موضوع استرس و نگرانی زیادی را به وجود می آورد. اصل جدا شدن و پیوستن بسیار مهم است (پیدایش فصل 2 آیه 24). ازدواج یعنی اینکه همسر نسبت به همه روابط فامیلی در اولویت قرار بگیرد، چراکه فقط در ازدواج است که دو فرد یکی می شوند. زن و شوهر باید متحدانه به کشمکش های ازدواج آمیخته رسیدگی کنند.

زن و مردی که دوباره ازدواج کرده اند، هرگز نباید همسر خود را با ازدواج قبلی مقایسه کنند. نتیجه این کار فقط تلخی، حسادت و انتظارات نامعقول است. همسر جدید مانند همسر قبلی نیست و نباید این انتظار را هم از او داشت. ازدواج قبلی می تواند عالی یا بسیار بد بوده باشد، اما در هر حال نباید احساسات ودردهای آن را به ازدواج جدید منتقل کرد.

کلید موفقیت در ازدواج مجدد، تعهد به خدا و تکیه بر او برای محبت و قدرت مورد نیاز در زندگی مشترک است. ازدواج تصویری از مسیح و کلیسا است (افسسیان فصل 5 آیه های 29-32). یک ازدواج تنها از راه مسیح می تواند همان چیزی شود که خدا می خواهد. مواقعی هم که زن و شوهر به مشکل برمی خورند باید به دنبال راه حل عاقلانه از طریق صحبت با کشیش یا مشاور مسیحی بروند (امثال فصل 15 آیه 22). کلید موفقیت یک ازدواج در شناخت و درک گفته خداوند در مورد ازدواج و اطاعت از اوست.

English



بازگشت به خانۀ فارسی

آیا کتاب مقدس چیزی درباره راهکار موفقیت در ازدواج دوم گفته است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries