settings icon
share icon
سوال

مرگ دوم چیست؟

جواب


مرگ دوم در آیه های متعددی از کتاب مکاشفه عنوان شده است و مترداف با دریاچه آتش به کار رفته است، و به این دلیل مرگ نامیده می شود که به معنای جدایی از خداوند یعنی جدایی از سرچشمه حیات است؛ و چون پس از مرگ جسمانی اتفاق می افتد، مرگ دوم نامیده شده است.

کامل ترین توضیح درباره مرگ دوم در مکاشفه فصل 21 آیه 8 گزارش شده است: « ولی ترسوها كه از پيروی من رو برمی‌گردانند و كسانی كه به من ايمان ندارند، فاسدان و قاتلان و زناكاران، جادوگران و دروغگويان، و كسانی كه به جای خدا، بت می‌پرستند، جای همه در درياچه‌ای است كه با آتش و گوگرد می‌سوزد. اين همان مرگ دوم است.»

مرگ دوم در سه متن دیگر کتاب مکاشفه هم دیده می شود. مکاشفه فصل 2 آیه 11: «هر كه اين را می‌شنود، خوب توجه كند كه روح خدا به كليساها چه می‌گويد: هر كه پيروز شود، از مرگ دوم آسيبی نخواهد ديد.» عیسی مسیح در این آیه به ایمانداران (برندگان؛ نگاه کنید به اول یوحنا فصل 5 آیه 4) قول می دهد که دریاچه آتش را هرگز نخواهند دید. مرگ دوم منحصر به کسانی است که عیسی مسیح را رد کردند. ایمانداران ترسی از آن ندارند، چون آن را تجربه نخواهند کرد.

مکاشفه فصل 20 آیه 6 عبارت مرگ دوم را در ارتباط با دوره هزارساله پادشاهی مسیح به کار می برد: «خوشبخت و مقدسند آنانی كه در اين قيامت اول سهمی دارند. اينان از مرگ دوم هيچ هراسی ندارند، بلكه كاهنان خدا و مسيح بوده، با او هزار سال سلطنت خواهند كرد.» این آیه سه حقیقت مهم را آشکار می کند. حقیقت اول، کسانی که در دوران عذاب سخت در راه ایمانشان به عیسی مسیح جان خود را از دست می دهند، در دوران هزار ساله پادشاهی مسیح دوباره زنده شده و با مسیح زندگی خواهند کرد. حقیقت دوم، این شهدا از دریاچه آتش یا مرگ دوم در امان هستند. حقیقت سوم، و همراه با مسیح پادشاهی خواهند کرد.

مرگ دوم در مکاشفه فصل 20 آیه های 14 تا 15 نیز عنوان شده است: «آنگاه مرگ و دنيای مردگان به درياچهٔ آتش افكنده شد. اينست مرگ دوم، يعنی همان درياچهٔ آتش. هر كه نامش در دفتر حيات نبود، به درياچهٔ آتش افكنده شد.» در آخر زمان، حتی مرگ و دنیای مرگان (هادس) نیز به دریاچه آتش افکنده خواهد شد. علاوه بر آن، همه کسانی که نامشان در کتاب حیات وجود ندارد نیز به دریاچه آتش فرستاده خواهند شد. این وضعیت نهایی و مقصد ابدی انسان خواهد بود.

به طور خلاصه می توان گفت که مرگ دوم به دریاچه آتش اشاره می کند، یعنی جایی برای کسانی که به دلیل گناه از خداوند جدا شدند و برای همیشه در آنجا خواهند بود. این داوری به عنوان هشداری در کتاب مقدس برای کسانی است که نجات را از راه ایمان به عیسی مسیح دریافت نمی کنند. این داوری باید ایمانداران را نیز تشویق به اشتراک گذاشتن ایمانشان با دیگران بکند. تفاوت بسیار زیادی بین سرنوشت ایمانداران به مسیح و غیرایمانداران وجود دارد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

مرگ دوم
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries