settings icon
share icon
سوال

ظهور دوم عیسی مسیح یعنی چه؟

جواب


ظهور دوم عیسی مسیح، امید ایمانداران به این حقیقت است که خدا همه چیز را تحت کنترل دارد و به وعده ها و پیشگویی هایی که در کلامش است وفادار می باشد. در ظهور اول او، عیسی مسیح مانند یک نوزاد در آخوری در بیت لحم به زمین آمد، درست همانطور که پیشگویی شده بود. عیسی خیلی از پیشگویی های راجع به مسیح را با تولد، زندگی، خدمت، مرگ و قیامش به سرانجام رسانید. بهر حال، پیشگویی هایی درباره مسیح وجود دارند که هنوز انجام نشده اند. در ظهور دوم مسیح این پیشگویی ها تکمیل خواهند شد. در ظهور اول، عیسی خادم سختی کشیده بود. در ظهور دوم، عیسی یک پادشاه پیروز خواهد بود. در ظهور اول، عیسی در معمولی ترین شرایط به زمین آمد. در ظهور دوم، عیسی با ارتشی از بهشت در رکابش خواهد آمد.

انبیای عهد قدیم بین این دو ظهور خط مشخصی را نکشیدند. در اشعیا فصل 7 آیه 14، فصل 9 آیه های 6 تا 7 و زکریا فصل 14 آیه 4 درباره این موضوع صحبت شده است. در نتیجه اینکه بنظر می آید پیشگویی ها از دو نفر صحبت می کند، خیلی از مفسران یهودی باور دارند که پیشگویی ها درباره مسیح زجر کشیده و مسیح فاتح هستند. چیزی که آنها اشتباه می کنند این است که فقط یک مسیح وجود دارد و این مسیح همه پیشگویی ها را به سرانجام خواهد رساند. عیسی نقش خادم زجر کشیده را در ظهور اولش به انجام رسانید (اشعیا فصل 53). و عیسی نقش نجات دهنده و پادشاه اسراییل را در ظهور دومش به اتمام می رساند. زکریا فصل 12 آیه 10 و مکاشفه فصل 1 آیه 7، ظهور دوم او را توضیح می دهند: در حالیکه به عقب می نگرند، یعنی زمانی که عیسی مصلوب شده بود. اسراییل و تمام دنیا، برای اینکه مسیح را درظهور اولیش قبول نکردند سوگواری خواهند کرد.

بعد از اینکه عیسی به آسمان صعود کرد، فرشتگان به شاگردان گفتند، " ای مردان جليلی، چرا اينجا ايستاده‌ايد و به آسمان خيره شده‌ايد؟ عيسی به آسمان رفت و همانگونه كه رفت، يک روز نيز باز خواهد گشت " (اعمال فصل 1 آیه 11). زکریا فصل 14 آیه 4 محل ظهور دوم او را کوه زیتون اعلام می کند. متی فصل 24 آیه 30 می گوید، " و سرانجام نشانۀ آمدن من در آسمان ظاهر خواهد شد. آنگاه مردم در سراسر جهان عزا خواهند گرفت و تمام مردم دنيا مرا خواهند ديد كه در ميان ابرهای آسمان، با قدرت و شكوهی خيره كننده می‌آيم ". تیطوس فصل 2 آیه 13 ظهور دوم را "ظهور باشکوه" می خواند.

از ظهور دوم با جزئیات مفصل در مکاشفه فصل 19 آیه های 11 تا 16 صحبت شده است. " سپس ديدم كه آسمان گشوده شد. در آنجا اسبی سفيد بود كه سوارش «امين و حق» نام داشت، زيرا به حق و عدل مبارزه و مجازات می‌كند. چشمان او مانند شعله‌های آتش بود و بر سرش تاجهای فراوانی قرار داشت. بر پيشانی‌اش نيز نامی نوشته شده بود كه فقط خودش معنی آن را می‌دانست. او جامۀ خون‌آلودی در برداشت و لقبش «كلمۀ خدا» بود. لشكرهای آسمانی كه لباسهای كتان سفيد و پاک بر تن داشتند، سوار بر اسبهای سفيد، به دنبال او می‌آمدند. از دهان او شمشير تيزی بيرون می‌آمد تا با آن قومهای بی‌ايمان را سركوب كند. او با عصای آهنين بر آنان حكمرانی خواهد نمود و با پايهای خود، شراب خشم خدای توانا را در چرخشت خواهد فشرد. بر لباس و ران او نيز اين لقب نوشته شده بود: شاه شاهان و سرور سروران".

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

ظهور دوم عیسی مسیح یعنی چه؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries