settings icon
share icon
سوال

آیا بعد از مرگ فرصت مجددی برای نجات خواهد بود؟

جواب


هرچند ایدهٔ فرصت مجدد برای نجات، جذاب به نظر می رسد، اما کتاب مقدس روشن می کند که مرگ پایان همهٔ فرصتها می باشد. عبرانیان 27:9 به ما می گوید که ما می میریم و سپس با داوری روبرو می شویم. پس تا زمانی که شخصی زنده است، فرصت دوباره، سه باره، چهار باره، پنج باره و ... برای پذیرفتن عیسی و نجات یافتن دارد (یوحنا 16:3؛ رومیان 9:10-10؛ اعمال رسولان 31:16). به محض اینکه شخصی می میرد، فرصت دیگری وجود ندارد. ایدهٔ برزخ، جایی که مردم بعد از مرگشان برای پرداخت جزای گناهانشان می روند، هیچ اساس کتاب مقدسی ندارد، بلکه سنتی است برگرفته از کلیسای کاتولیک رم.

برای درک اینکه چه اتفاقی بعد از مرگ یک بی ایمان می افتد، به مکاشفه 11:20-15، مراجعه می کنیم که تخت سفید بزرگ داوری را توصیف می کند. اینجا، گشودن دفترها رخ می دهد، "و مردگان را دیدم، چه خُرد و چه بزرگ، که در برابر تخت ایستاده بودند. و دفترها گشوده شد. دفتری دیگر نیز گشوده شد که دفتر حیات است. مردگان بر حسب اعمالشان، مطابق با آنچه که در آن دفترها نوشته شده بود، داوری شدند." دفترها شامل تمام افکار و اعمال افرادی است که داوری می شوند و ما از رومیان 20:3 می دانیم که "هیچ بشری با به جا آوردن اعمال شریعت، در نظر خدا پارسا شمرده نمی‌شود." بنابراین، همهٔ آنهایی که طبق اعمال و افکارشان داوری می شوند، به جهنم محکوم می شوند. از سوی دیگر، ایمانداران در مسیح، برطبق دفتر اعمالشان داوری نمی شوند، بلکه، نامشان در دفتر دیگری- "دفترِ حیاتِ بره" (مکاشفه 27:21) نوشته شده و یافت می شود. اینها کسانی هستند که بر خداوند عیسی ایمان دارند و تنها این افراد اجازهٔ ورود به بهشت را خواهند داشت.

هر آنکه نامش در دفتر حیات بره نوشته شده با فیض نجات بخش خدا، به عنوان عضوی از عروس پسرش، یعنی کلیسای عیسی مسیح، "پیش از آفرینش جهان، نجات یافته" است (افسسیان 4:1). این افراد نیازی به "فرصت مجدد" برای نجات ندارند زیرا نجاتشان از سوی مسیح تضمین شده است. او آنها را برگزید، نجات بخشید و نجات ایشان را حفظ خواهد کرد. هیچ چیز نمی تواند آنها را از مسیح جدا سازد (رومیان 39:8). آنانی که عیسی برایشان جان داد، نجات خواهند یافت زیرا که عیسی از ایشان محافظت خواهد کرد. او اعلام کرد که: "هرآنچه پدر به من بخشد، نزد من آید؛ و آن که نزد من آید، او را هرگز از خود نخواهم راند." (یوحنا 37:6) و "من به آنها حیات جاویدان می‌بخشم، و به‌یقین هرگز هلاک نخواهند شد. کسی آنها را از دست من نخواهد ربود" (یوحنا 28:10). برای ایمانداران، نیازی به فرصت مجدد نیست زیرا فرصت نخست کافی است.

پس کسانی که ایمان ندارند چه؟ اگر به آنها فرصت مجددی داده می شد، توبه نمی کردند و ایمان نمی آوردند؟ جواب، منفی است، ایمان نمی آوردند زیرا قلبهایشان عوض نشده، زیرا که مرده اند. قلب و ذهنشان "در ضدیت" با خداست و او را قبول نخواهند کرد، حتی وقتی که او را رو در رو می بینند. این موضوع را در داستان مرد ثروتمند و ایلعازر در لوقا 19:16-31، مشاهده می کنیم. اگر قرار بود کسی وجود داشته باشد که در صورت فرصت مجدد توبه کرده تا حقیقت را به وضوح ببیند، او کسی نبود جز آن مرد ثروتمند؛ اما با اینکه در جهنم عذاب می کشید، فقط از ابراهیم درخواست کرد تا ایلعازر را به دنیا برگرداند تا برادرانش را آگاه سازد که مجبور نیستند از سرنوشتی مشابه رنج ببرند. توبه ای در قلب او نبود، فقط از جایی که خود را در آن یافت، پشیمان بود. جواب ابراهیم، همه چیز را بازگو می کند: "اگر به موسی و انبیا گوش نسپارند، حتی اگر کسی از مردگان زنده شود، مجاب نخواهند شد" (لوقا 31:16). اینجا می بینیم که شهادت کلام خدا برای نجات آنهایی که به آن ایمان دارند، کافی است و مکاشفهٔ دیگری درباره نجات به آنانی که ایمان ندارند، نخواهد آمد. هیچ فرصت دوباره، سه باره و یا چهار باره ای، برای تبدیل قلبی سنگی به قلبی گوشتین، کافی نخواهد بود.

فیلیپیان 10:2-11 اعلام می کند که "تا به نام عیسی هر زانویی خم شود، در آسمان، بر زمین و در زیر زمین، و هر زبانی اقرار کند که عیسی مسیحْ 'خداوند' است، برای جلال خدای پدر." یک روز، همه در برابر عیسی زانو زده و خواهند دانست که او خداوند و نجات دهنده است. گرچه، در آنجا برای نجات خیلی دیر است. بعد از مرگ، چیزی که برای بی ایمانان باقی می ماند، داوری است (مکاشفه 14:20-15)؛ و به همین دلیل باید در این دنیا به او اعتماد کنیم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا بعد از مرگ فرصت مجددی برای نجات خواهد بود؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries