settings icon
share icon
سوال

آیا فرصت دوباره برای نجات پس از رویداد "ربوده شدن" وجود دارد؟

جواب


برخی از مفسران کتاب مقدس بر این باور هستند که هیچ فرصت دوباره ای برای دریافت نجات پس از رویداد "ربوده شدن" وجود ندارد. با این وجود، هیچ قسمتی از کتاب مقدس این را عنوان نکرده و یا حتی به آن اشاره نکرده است. افراد زیادی در دوران "برآشفتگی بزرگ" به سوی عیسی مسیح خواهند آمد. 144000 شاهدان یهودی (مکاشفه فصل 7 آیه 4) ایمانداران یهودی هستند. اگر کسی در دوران برآشفتگی بزرگ نمی تواند به سمت عیسی مسیح بیاید ، پس چرا مردم برای ایمانشان سر خود را دادند (مکاشفه فصل 20 آیه 4)؟ هیچ متنی در کتاب مقدس وجود ندارد که بگوید بعد از "ربوده شدن" دیگر فرصتی برای نجات وجود نخواهد داشت. بلکه متونی زیادی هستند که عکس این موضوع را عنوان کرده اند.

دیدگاه دیگری می گوید کسانیکه پیام انجیل را قبل از "ربوده شدن" می شنودند ولی آن را رد می کنند، نمی توانند نجات یابند. پس کسانیکه در دوران "برآشفتگی بزرگ" نجات یافته اند، افرادی بوده اند که پیام انجیل را تا قبل از "ربوده شدن کلیسا" نشنیده بودند. "سند متنی" این دیدگاه دوم تسالونیکیان فصل 2 آیه های 9 تا 11 می باشد که می گوید، ضدمسیح با کار های عجیب و شگفت انگیز کسانی که بیراهه را انتخاب می کنند فریب می دهد، طوریکه خداوند اجازه خواهد داد تا در گمراهی بمانند. دلیل آورده شده این است که " ايشان حقيقت را دوست ندارند و آن را نمی‌پذيرند تا نجات يابند" (آیه 10). از آنجاییکه، این افرادی یعنی کسانیکه قلب خود را برای پذیرش پیام انجیل تا قبل از "ربوده شدن" سخت کرده اند به همین حالت باقی خواهند ماند. و ضدمسیح افراد بسیاری را فریب خواهد داد (متی فصل 24 آیه 5). اما "کسانیکه حقیقت را رد کردند" الزاما همان کسانی نیستند که پیام انجیل را قبل از "ربوده شدن" شنیده اند. بلکه می تواند هر کسی باشد که در هر زمانی هدیه نجات از طرف خداوند را رد کرده باشد، بنابراین هیچ مدرک واضح کتاب مقدسی برای پشتیبانی از این دیدگاه وجود ندارد.

مکاشفه فصل 6 آیه های 9 تا 11 درباره کسانی صحبت می کند که در دوران برآشفتگی بزرگ به دلیل اعلام کلام خدا و شهادت راستین شهید شده اند . این شهیدان بدرستی آنچه را در دوران برآشفتگی بزرگ می بینند تفسیر می کنند و به انجیل ایمان می آورند و دیگران را نیز دعوت به انجیل و ایمان آوردن می کنند. ضدمسیح و پیروانشان این تبلیغات مسیحی آنها را تحمل نخواهند کرد و آنها را خواهند کشت. همه این شهیدان افرادی هستند که قبل از "ربوده شدن" زنده بودند اما تا قبل از آن ایماندار نبودند. بنابراین، فرصتی برای ایمان آوردن به مسیح بعد از رویداد "ربوده شدن" وجود دارد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا فرصت دوباره برای نجات پس از رویداد "ربوده شدن" وجود دارد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries