settings icon
share icon
سوال

وجدان بی حس یعنی چه؟

جواب


کتاب مقدس در اول تیموتائوس فصل 4 آیه 2، درباره وجدان بی حس سخن می گوید. وجدان یک نوع بیداری و هشیاری خدادای است که در درون همه ما وجود دارد (رومیان فصل 2 آیه 15). وجدان بی حس در لغت به معنی وجدان سوزانده شده است، یعنی حساسیت خود را از دست داده و به درستی عمل نمی کند. وجدان بی حس مانند یک بافت روحانی زخمی می باشد که قوه تشخیص خوب و بد آن ضعیف شده است؛ مانند پوست حیوانی که با میله داغ زنی سوزانده شده و آن قسمت از بدن حیوان دیگر درد را احساس نخواهد کرد؛ قلب انسانی که وجدانش سخت شده دیگر دچار عذاب وجدان نخواهد شد.

پولس در اول تیموتائوس فصل 4 آیه های 1 تا 2، از افرادی حرف می زند که وجدانشان بی تفاوت و بی حس شده است، «اما روح‌القدس صريحاً می‌فرمايد كه در زمانهای آخر، برخی در كليسا از پيروی مسيح رويگردان شده، به دنبال معلمينی خواهند رفت كه از شيطان الهام می‌گيرند. اين معلم‌نماها با بی‌پروايی دروغ خواهند گفت و آنقدر آنها را تكرار خواهند كرد كه ديگر وجدانشان آنها را بی حس نخواهد ساخت». در این متن سه چیز درباره معلمان دروغین که باعث می شود تا دیگران به ارتداد کشیده شوند یاد می گیریم: 1) آنها سخنگوی شیطان هستند، برای اینکه تعلیمات ارواح شیطانی را ترویج می دهند. 2) آنها دروغگویان ریاکار هستند، درحالیکه ماسک مقدسی بر چهره دارند ولی درونشان پر از دروغ و نیرنگ می باشد. 3) بی وجدان هستند، برای اینکه وجدانشان سخت و بی حس شده است. معلمان دروغین چگونه می توانند بی شرمانه دروغ بگویند و فریب دهند، بدون اینکه احساس پشیمانی کنند؟ برای اینکه وجدانشان سخت و بی حس شده است. آنها دیگر اهمیتی به ماهیت دروغ نمی دهند.

پولس در همین متن کتاب تیموتائوس از «وجدان بیدار» حرف می زند که در نقطه مقابل «وجدان بی حس» قرار دارد، این وجدان بیدار، «از محبتی لبريز شوند كه از دلی پاک و انگيزه‌ای درست و ايمانی اصيل سرچشمه می‌گيرد» (اول تیموتائوس فصل 1 آیه های 4 تا 5). وجدان بیدار قادر است تا خوب را از بد تشخیص دهد و آن را به شما بگوید و هرگز به گناه گرایش ندارد. کسی که دارای وجدان بیدار است درستی خود را حفظ می کند، و از معاشرت با کسانی که در نور حضور خدا و مسیح زندگی می کنند لذت می برد (اول یوحنا فصل 1 آیه 7). اینگونه افراد از دروغ های شیطان متنفرند. آنها به جای پیروی از دروغ های مرتدان «برای خداوند خوب می جنگند، به ايمانی كه به مسيح دارند محكم می چسبند و وجدان خود را پاک نگاه می دارند و مطابق ندای آن عمل می کنند» (اول تیموتائوس فصل 1 آیه های 18 تا 19).

امثال فصل 6 آیه 27 یک سوال بدیهی می پرسد تا عواقب زنا را بازگو کند: « آيا كسی می‌تواند آتش را در بر بگيرد و نسوزد؟ ». در مورد آموزش های دروغین هم می توان گفت، «آیا یک مرتد می تواند دروغ های آتشین جهنمی را بدون اینکه وجدانش بسوزد منتشر کند؟».

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

وجدان بی حس یعنی چه؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries