settings icon
share icon
سوال

آیا امکان دارد کسی که نجاتش از پیش تعیین (مقدر) نشده است نجات پیدا کند؟

جواب


خیر، کسی نمی تواند بدون اینکه از قبل توسط خدا برگزیده شده باشد نجات پیدا کند. بسیاری از مردم وقتی با این موضوع روبرو می شوند که خداوند برگزیدگان خود برای نجات را انتخاب کرده است ناراحت می شوند برای اینکه بسیار ناعادلانه به نظر می رسد. و متاسفانه خیلی از مردم در همین نقطه بحث را تمام می کنند. با نگاهی درست به دیدگاه کتاب مقدس درباره انتخاب برگزیدگان به این نتیجه می رسیم که این کار خداوند به طور حیرت انگیزی از روی عشق و محبت است.

همه ما گناهکاریم و اگر به حال خود رها می شدیم هرگز خدا را انتخاب نمی کردیم. اولین واکنش ما به خدا شورش بر ضد عشق و حاکمیت اوست. ما به دنبال او نیستیم (رومیان فصل 3 آیه 11). ما نمی خواهیم او به ما بگوید که چه بکنیم و چه نکنیم. اگر قرار است از گناه توبه کنیم و به خدا ایمان بیاوریم، او باید این فرایند را آغاز کند. عیسی مسیح خطاب به جمعیت ناراضی و شاکی گفت، «فقط کسی می‌تواند نزد من بیاید که پدرم خدا که مرا فرستاده است او را به سوی من جذب کند، و من در روز قیامت او را زنده خواهم ساخت» (یوحنا فصل 6 آیه 44). به عبارت دیگر، هیچکسی نمی تواند نجات پیدا کند، مگراینکه انتخاب شده باشد.

این نکته نیز حقیقت دارد که یک شخص برای نجات باید با اراده و اختیار خود ایمان بیاورد. ما انتخاب می کنیم تا از روی ایمان تسلیم شویم، اگر انتخاب نکرده بودیم نمی توانستیم نجات پیدا کنیم. با این وجود، با بررسی کتاب مقدس و نگاهی به فرایند نجات می توانیم دست خداوند را در سرتاسر این فرایند ببینیم؛ روح القدس را می بینیم که ما را به گناهکار بودن قانع می کند؛ خداوند را می بینیم که قلب های گناهکار ما را تغییر داد تا بتوانیم ایمان پیدا کنیم. در کل، شاهد یک سری از رویدادهایی هستیم که خداوند برای ما برنامه ریزی کرده بود تا پیام انجیل را بشنویم.

ما با خداوند رابطه داریم، برای اینکه خود او در طلب رابطه با ما و جذب ما بود. برخی با این نظر مخالفند و می گویند که خدا در مورد همه این کار را می کند. اما اگر اینجوری بود پس دلیل اینکه برخی از مردم ایمان دارند و برخی دیگر ندارند این است که برخی واقعی تر، از نظر روحانی سازگارتر و از نظر اخلاقی حساس تر هستند. این یعنی برخی از معیارهای خوب ذاتی در انسان ها به گروهی از مردم توانایی ایمان آوردن می دهد. اگر مردم خوبی خود را در نجات شان سهیم بدانند به یک مشکل منطقی و مهمتر از آن، به یک مشکل کتاب مقدسی بر می خورند.

کتاب مقدس می گوید خداوند انتخاب می کند که چه کسی نجات را دریافت کند، و این تصمیم بر اساس اهداف خودش است نه بر اساس خوبی ذاتی کسانی که نجات پیدا کرده اند. انتخاب او بر اساس پیش آگاهی اش از انتخاب نجات یافتگان نیز نیست. پولس خدا را کسی توصیف می کند که «حتی پیش از آفرینش جهان، از طریق پیوندمان با مسیح، ما را محبت کرد و برگزید تا در نظر او مقدّس و بی‌عیب باشیم. او ما را از پیش تعیین کرد تا به‌واسطۀ عیسی مسیح، فرزندخواندگان او گردیم. این امر کاملاً مطابق بود با ارادۀ او و موجب خشنودی‌اش می‌گردید. پس خدا را به سبب فیض پرجلالی که به رایگان بر ما فرو ریخته، می‌ستاییم، فیضی که متعلق به پسر محبوبش می‌باشد» (افسسیان فصل 1 آیه های 4 تا 6).

پولس در افسسیان فصل 1 آیه های 11 تا 14 چگونگی همکاری بین انتخاب خدا و ایمان ما را توضیح می دهد: «همچنین، به دلیل پیوند و اتحادمان با مسیح، وارثان خدا گشته‌ایم، زیرا مطابق با طرح او که همه چیز را بر اساس قصدی که اراده کرده بود به انجام می‌رساند، از پیش برای این مقصود برگزیده شدیم. مقصود خدا از این عمل این بود که ما یهودیان به عنوان نخستین کسانی که به مسیح ایمان آوردیم، او را برای لطفی که در حق ما نموده است، تمجید و ستایش کنیم. و شما غیریهودیان نیز پیام حقیقت یعنی خبر خوش نجات خود را شنیدید. و وقتی به مسیح ایمان آوردید، با روح‌القدس مُهر شدید تا مشخص شود که متعلق به مسیح هستید. خدا از زمانهای گذشته، وعده داده بود که روح‌القدس را عطا کند؛ و حضور روح‌القدس در ما، ضمانت می‌کند که خدا هر چه وعده داده است، به ما عطا خواهد فرمود. مهر روح خدا بر ما، نمایانگر این است که خدا ما را بازخرید کرده و ضمانت نموده است که ما را به حضور خود ببرد. این نیز دلیل دیگری است برای آن که خدای شکوهمند خود را سپاس گوییم!» کل برنامه برای جلال خداوند و منفعت برگزیدگانی است که نجات را دریافت کرده اند. بر خلاف بیشتر عقاید رایج، برنامه نجات درباره ما نیست، بلکه درباره خداست.

موضوع انتخاب برگزیدگان به وضوح در کتاب مقدس تعلیم داده می شود. کتاب مقدس حتی درباره کسانی حرف می زند که متعلق به خداوند هستند اما هنوز به او ایمان نیاورده اند. خداوند آنها را انتخاب کرده است و آنها با وجود اینکه هنوز به خدا ایمان نیاورده اند، به او تعلق دارند. عیسی مسیح خطاب به رهبران دینی بی ایمان می گوید: «اما شما به من ایمان نمی‌آورید، زیرا جزو گوسفندان من نیستید» (یوحنا فصل 10 آیه 26). به علت و معلول موجود در این جمله توجه کنید. او نمی گوید، «شما گوسفندان من نیستید برای اینکه ایمان نمی آورید» بلکه می گوید « شما به من ایمان نمی‌آورید، زیرا جزو گوسفندان من نیستید.» او در آیه 16 درباره گروه دیگری از گوسفندان صحبت می کند که با شنیدن صدای او ایمان می آورند. کسانی که برای نجات از پیش تعیین شده اند، نجات پیدا خواهند کرد.

در قرنتس، تعداد کمی ایماندار وجود داشت و پولس هم در معرض آزار و اذیت بود اما عیسی مسیح به خواب او آمد و گفت، «از هیچ‌کس نترس! با دلیری موعظه کن و از این کار دست نکش چون من با تو هستم و کسی نمی‌تواند به تو آسیبی برساند. بسیاری در این شهر به من تعلق دارند» (اعمال رسولان فصل 18 آیه های 9 تا 10). در آن زمان قرنتس سرشار از ایمانداران نبود، اما از کسانی سرشار بود که انتخاب شده بودند، کسانی که خدا آنها را انتخاب کرده بود، و زمانی که پیام او را شنیدند ایمان آوردند.

برخی ممکن است این سوال را بپرسند که اگر خداوند کسانی که قرار است نجات پیدا کنند را انتخاب کرده است دیگر چرا باید زحمت به اشتراک گذاشتن پیام انجیل را به خود بدهیم؟ پاسخ این است که او به ما دستور داده تا پیام انجیل را به دیگران برسانیم. ما برای جلال دادن خدا بشارت می دهیم و بشارت انجیل راهی است که او برای نجات برگزیدگان انتخاب کرده است. پولس در حالی که در زندان رومی ها منتظر اعدام است، دلیل تحمل سختی هایش را به تیموتائوس اینگونه توضیح می دهد: «اما من حاضرم در راه برگزیدگان خدا بیش از اینها زحمت ببینم تا ایشان نیز نجات و جلال جاودانی را از عیسی مسیح بیابند» (دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 10).

برخی ممکن است این برنامه خدا را بی عدالتی در نظر بگیرند که برخی برای نجات برگزیده می شوند و به برخی دیگر فرصتی داده نمی شود. این اعتراض در اکثر مواقع از تصور نادرست از نجات سرچشمه می گیرد.، تصوری که در آن مردم برای نجات صف کشیده اند و از خدا عاجزانه درخواست نجات دارند اما او می گوید، «نه، من شما را انتخاب نکرده ام. اسم شما در لیست نیست بنابراین درخواست شما رد می شود.» اما این چیزی نیست که اتفاق می افتد. حقیقت این است که به همه برای اطاعت از خدا حق انتخاب داده شده است و همه، بزرگ و کوچک، گناه را انتخاب کردند. کتاب مقدس می گوید که خداوند از روی لطف و مهربانی انتخاب می کند که عده ای را با وجود سرکشی و نافرمانی نجات دهد. او در قلب آنها کار کرده و جذبشان می کند. و خدا به دیگران اجازه می دهد تا به راه هایی که خودشان انتخاب کرده اند و مایل هستند، ادامه دهند. کسانی که عیسی مسیح را رد می کنند با اراده و اختیار خود این کار را انجام می دهند. کسانی هم که به عیسی مسیح ایمان می آورند این کار را با اراده و اختیار خود انجام داده اند اما با این تفاوت که خدا روی قلب آنها کار کرده و آنها را به ایمان آوردن به عیسی مسیح متقاعد کرده است. خدا آزاد است و در واقع موظف است که هیچکس را نجات ندهد اما همین که برخی را نجات میدهد نشان دهنده عشق و محبت اوست.

هیچ کسی بدون انتخاب شدن و مقدر شدن از طرف خدا نجات پیدا نمی کند. اگر انتخاب و تقدیری نبود همه نژاد بشر برای همیشه گم میشد. تنها دلیلی که یک گناهکار آشوبگر به عیسی مسیح ایمان می آورد این است که خداوند او را انتخاب کرده است تا به سمت خودش جذب کند، تا اینکه اجازه دهد او به راه خودش به سمت نابودی برود. خداوند مسئول است. «نجات ما از جانب خدای ما که بر تخت نشسته، و از جانب برّه است» (مکاشفه فصل 7 آیه 10).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا امکان دارد کسی که نجاتش از پیش تعیین (مقدر) نشده است نجات پیدا کند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries