settings icon
share icon
سوال

شیطان پرستی چیست؟

جواب


شیطان پرستی به سادگی قابل تعریف نیست. فرقه های مختلفی از "شیطان پرستی" وجود دارد. شیطان پرستان بر خلاف مسیحیان در بین خود اختلافات زیادی در مورد اصول اساسی شیطان پرستی دارند. مسیحیان ممکن است درباره نظرات و اعتقادات خودشان راجع به تفسیر قسمت های خاصی از کتاب مقدس دارای اختلاف نظر باشند، اما همه آنها به این اصل اساسی ایمان دارند که عیسی مسیح فرزند خداست و برای پرداخت بهای گناهان ما بر روی صلیب جان خود را از دست داد و دوباره زنده شد. شیطان پرستان درباره این موضع نیز با یکدیگر اختلاف نظر دارند که اصلا شیطان وجود دارد و آیا آنها شیطان را می پرستند و یا خودشان را. آنها در واقع یک گروه سرگردان و مبهوت هستند که با دروغ پیوند خورده اند. یوحنا فصل 8 آیه 44 می تواند در مورد شیطان پرستان کاربرد داشته باشد، "شما فرزندان پدر واقعی‌تان شيطان می‌باشيد و دوست داريد اعمال بد او را انجام دهيد. شيطان از همان اول قاتل بود و از حقيقت نفرت داشت. در وجود او ذره‌ای حقيقت پيدا نمی‌شود، چون ذاتاً دروغگو و پدر تمام دروغگوهاست".

به دلیل همین دروغ هاست که نظریه های بسیار زیادی در شیطان پرستی وجود دارد. بعضی از کارهای شیطان پرستان ثابت و همیشگی هستند و یکپارچگی آنها، بیشتر از آنچه در رابطه با یک سیستم عقیدتی باشد، در مراسم مذهبی است. شیطان پرستان به چیز خاصی اعتقاد ندارند بلکه فقط کارهای خاصی انجام می دهند.

اکثر شیطان پرستان و فرقه های شیطان پرستی مانند لوسیفرین ها، دیابولیست ها و اعضای کلیسای شیطان مدعی هستند که ریشه در شیطان پرستی لاوی دارند. شیطان پرستی لاوی برگرفته از نام انتن لاوی علم غیب دان و نویسنده آمریکایی است که نویسنده کتاب "انجیل شیطانی" و بنیان گذار اولین "کلیسای شیطان" می باشد. لاوی کلیسای شیطان را احتمالا در سال 1966 آغاز کرد. او به عنوان حاکم خودخوانده نیروهای شر و بدی، سخنرانی های هفتگی خود را به قیمت 2 دلار به ازای هر شرکت کننده آغاز کرد. و اینگونه بود که کلیسای شیطان به وجود آمد.

تنها وجه مشترک بین همه فرقه های شیطان پرستی، ویژگی تبلیغ از خود است. همه اشکال شیطان پرستی بر این باور هستند که زندگی را فقط باید سپری کرد و خودپسندی یک فضیلت است. برخی از شیطان پرستان معتقدند که تنها یک زندگی وجود دارد و آن هم روی زمین است. بنابراین، آنها در لحظه زندگی می کنند و آیین آنها شهوت رانی و شکم پرستی است.

شیطان پرستی خود را وفادار به شیطان می داند و این در حالی است که در برخی از "کلیساهای شیطان" این باور وجود دارد که خدا یا شیطان وجود ندارند. اکثر آنها نیز معتقدند که نجات دهنده ای برای آنها و یا هیچکس دیگری وجود ندارد. هر شخصی کاملا مسئول مسیر زندگی خودش است. با این وجود، آنها به درگاه شیطان دعا می کنند و از او می خواهند که دست قدرتمند خویش را در زندگی آنها نشان دهد.این طرز فکر نشان دهنده تاثیر دروغ و فریب در فسلفه و نوع تفکر آنها می باشد. اینکه آیا آنها به شیطان اعتقاد دارند یانه، اهمیتی ندارد. در هر حالت نتیجه نهایی این است که وجود آنها به شیطان تعلق پیدا کرده است و اگر لطف خدا شامل حالشان نشود چیزی جز ابدیت در جهنم در انتظارشان نیست.

خلاصه اینکه، شیطان پرستان ممکن است شیطان را بپرستند و یا نپرستند، اما یک تلاش عمدی برای نپرستیدن خداوند یگانه در آنها دیده می شود. رومیان فصل اول نگاهی واضح و مشخص به قلب و انگیزه شیطان پرستان دارد." پس همانطور كه ايشان خدا را ترک كرده‌اند و حتی حاضر نيستند به وجود او اعتراف كنند، خدا نيز ايشان را به حال خود رها كرده است تا هر آنچه به ذهن ناپاكشان خطور می‌كند، به عمل آورند. زندگی آنان پر است از هر نوع شرارت و بدی، طمع و نفرت و حسادت، قتل و جدال، دروغ و كينه و سخن‌چينی"(آیه های 28 و 29). کسانیکه توسط شیطان فریب داده شده اند تا این روش زندگی را در پیش بگیرند برای درک مفهوم لطف خداوند و رستگاری با مشکل مواجه هستند. آنها برای خود و با تکیه بر خود زندگی می کنند.

دوم پطرس فصل دوم به کسانیکه دنبال پرستش شیطان و هر چیز دیگری غیر از خدا هستند هشدار می دهد، "اين اشخاص همچون چشمه‌های خشكيده، نفعی به كسی نمی‌رسانند، و مانند ابرهايی كه به هر سو رانده می‌شوند، ناپايدارند و تاريكی ابدی جهنم انتظارشان را می‌كشد. ايشان به گناهان و اعمال ناپاک خود می‌بالند، و آنان را كه تازه از چنين زندگی گناه‌آلودی نجات يافته‌اند، با استفاده از فريب شهوت، باز به دام گناه می‌كشانند،و می‌گويند: «كسی كه نجات يافته، آزاد است هر كاری می‌خواهد بكند و هيچ كار او گناه به حساب نخواهد آمد.» در حالی که خودشان نيز آزاد نيستند بلكه اسير شهوات می‌باشند، زيرا انسانی كه تحت تسلط چيزی است، اسير آن می‌باشد" (آیه های 17 تا 19).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

شیطان پرستی چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries