settings icon
share icon
سوال

چگونه است که شیطان فرمانروای این دنیاست (دوم قرنتیان فصل 4 آیه 4)؟

جواب


عبارت "فرمانروای دنیا" به این معنی است که شیطان تاثیر اصلی بر ایده آل ها، نظرات، اهداف، امید و انتظارات و دیدگاه های اکثریت مردم را دارد. تاثیر او در فلسفه های مختلف، آموزش و تربیت، تجارت نیز دیده می شود. افکار، ایده ها، فرضیات و ادیان دروغین این دنیا همه تحت کنترل شیطان هستند و از دروغ و نیرنگ او به وجود آمده اند.

شیطان با نام های "رئیس نیروهای پلید" در افسسیان فصل 2 آیه 2 و همچنین "حاکم این دنیا" در یوحنا فصل 12 آیه 31 نیز یاد شده است. این صفات و نام ها نشان دهنده توانایی های شیطان هستند. به عنوان مثال، وقتی می گوییم که "شیطان رئیس نیروهای پلید" است به عبارتی این معنی را دارد که حاکم بر این دنیا و مردم این دنیا است.

البته به این معنی نیست که او کاملا بر دنیا قدرت دارد و حاکم مطلق آن است؛ خداوند همچنان حاکم و قادر مطلق است. اما خداوند بر اساس خرد و حکمت بی پایانش به شیطان اجازه داده تا در محدوده ای که خدا برای او تعریف کرده فعالیت کند. وقتی کتاب مقدس می گوید که شیطان بر این دنیا قدرت دارد، باید این را نیز به یاد داشته باشیم که خداوند این قدرت را فقط در محدوده غیرایمانداران به او داده است. ایمانداران دیگر زیر سلطه شیطان نیستند (کولسیان فصل 1 آیه 13). غیرایمانداران در دام شیطان افتاده اند (دوم تیموتائوس فصل 2 آیه 26)، زیر سلطه شیطان هستند (اول یوحنا فصل 5 آیه 19)، و در اسارت شیطان قرار دارند (افسسیان فصل 2 آیه 2).

بنابراین وقتی کتاب مقدس می گوید، شیطان "فرمانروای این دنیاست" به این معنی نیست که او قدرت و حاکمیت مطلق دارد. بلکه دارای این مفهوم است که او بر دنیای بی ایمان به روش خاصی حکومت می کند. دوم قرنتیان فصل 4 آیه 4، دستور کار شیطان برای غیرایمانداران را شرح می دهد، "شيطان كه حاكم اين دنيای پر از گناه است، چشمان اين اشخاص بی‌ايمان را بسته است تا نتوانند نور پرجلال انجيل را ببينند و معنی پيغام ما را درباره جلال مسيح كه چهرهٔ قابل رويت خدای ناديده است، درک كنند". یکی از برنامه های شیطان ترویج فلسفه های دروغینی است که چشم غیرایمانداران به حقیقت را بسته است. فلسفه های شیطانی مانند دژهایی می مانند که مردم را زندانی کرده و فقط عیسی مسیح است که می توانند آنها را آزاد کند.

یکی از این فلسفه های دروغین این است که انسان با انجام کارهای خاصی قادر به دریافت لطف و بخشش خداوند است. تقریبا در همه ادیان دروغین، مهمترین برنامه برای پیروان این است که کاری کنند تا شایسته لطف خدا یا زندگی جاودانه بشوند. بدست آوردن نجات بوسیله انجام کار و تلاش خود بر خلاف آن چیزی است که کتاب مقدس به ما نشان می دهد. بشر نمی تواند برای بدست آوردن لطف خداوند کاری انجام دهد، زندگی جاودانه هدیه رایگان است (افسسیان فصل 2 آیه های 8 تا 9). و این هدیه رایگان فقط از راه ایمان به عیسی مسیح در دسترس قرار دارد (یوحنا فصل 3 آیه 16، فصل 14 آیه 6). این سوال ممکن است پیش آید که چرا بشر این هدیه رایگان را بی چون و چرا دریافت نکرده است (یوحنا فصل 1 آیه 12). پاسخ این است که شیطان، فرمانروای این دنیا، انسان را به پیروی از او وسوسه کرده است. شیطان دستورکارهایی را مشخص کرده که دنیای بی ایمان از آنها پیروی می کند و انسان به فریب خوردن ادامه می دهد. جای تعجب نیست که کتاب مقدس، شیطان را دروغگو می خواند (یوحنا فصل 8 آیه 44).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چگونه است که شیطان فرمانروای این دنیاست (دوم قرنتیان فصل 4 آیه 4)؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries