settings icon
share icon
سوال

تقدس چیست؟ تعریف تقدس مسیحی چیست؟

جواب


عیسی در یوحنا 17 مطالب بسیاری راجع به تقدیس بیان کرد. در آیه 16 خداوند می گوید، "آنها به این دنیا تعلّق ندارند، چنانکه من نیز تعلّق ندارم."و این پیش از تقاضای اوست: "آنان را در حقیقت تقدیس کن؛ کلام تو حقیقت است." تقدیس حالت جدا شدن برای خداست و همهٔ ایمانداران وقتی که از خدا متولد می شوند وارد این وضعیت می شوند. "از اوست که شما در مسیحْ عیسی هستید که از جانب خدا برای ما حکمت شده است، یعنی پارسایی، قدّوسیت و رهایی ما" (اول قرنتیان 30:1). این جدا شدن برای خدا و یکبار برای همیشه است. این قسمت پیچیدهٔ نجات ماست، یعنی ارتباط ما با مسیح (عبرانیان 10:10).

همچنین، تقدس به تجربیات عملی از این جدا شدن برای خدا اشاره می کند؛ تقدس تأثیر اطاعت از کلام خدا در زندگی شخص است و ایماندار باید با جدیت آن را دنبال کند (اول پطرس 15:1؛ عبرانیان 14:12). همانطور که خداوند در یوحنا 17 دعا کرد، تقدس جدا شدن ایمانداران را به هدفی که برای آن به دنیا فرستاده شده اند در نظر دارد: "همان‌گونه که تو مرا به جهان فرستادی، من نیز آنان را به جهان فرستاده‌ام. من خویشتن را به‌خاطر ایشان تقدیس می‌کنم، تا ایشان نیز به حقیقت تقدیس شوند" (آیات 18 و 19). اینکه او خود را برای هدفی که برای آن فرستاده شد جدا می سازد، هم اساس و شرط جدا شدن ما برای آن منظوری که فرستاده شده ایم می باشد (یوحنا 36:10). تقدس او الگو و قدرتی برای ماست. فرستاده شدن و تقدیس گردیدن دو اصل جدایی ناپذیرند. بر این اساس، ایمانداران، مقدسین یا در یونانی "حَگیوئی" نامیده می شوند، به معنای "تقدیس شدگان." درحالی که پیشتر رفتارشان گواه بر جایگاهشان در دنیا و در جدایی از خدا بود، اما اکنون، رفتارشان بایستی گواه بر جایگاهشان در برابر خدا و در جدایی از دنیا باشد.

کلمهٔ "تقدس"، در کتاب مقدس یک مفهوم دیگر را نیز می رساند. پولس در اول تسالونیکیان 23:5 چنین دعا می کند: "خدای سلامتی، خودْ شما را به تمامی تقدیس کند و روح و جان و تن شما تا آمدن خداوندمان عیسی مسیح، بی‌عیب محفوظ بماند." او همچنین به کولسیان:"...از امیدی ... که در آسمان برای شما محفوظ است و پیشتر درباره‌اش از پیام حقیقت یعنی انجیل شنیده‌اید،" می نویسد. او بعدتر از خود مسیح به عنوان "امید جلال" (کولسیان 27:1) صحبت می کند و سپس حقیقتی را پیرامون این امید خاطرنشان می کند، هنگامی که می گوید:"چون مسیح که زندگی شماست، ظهور کند، آنگاه شما نیز همراه او با جلال ظاهر خواهید شد." این حالت جلال یافته، جدایی نهایی ما از گناه و تقدس کامل در هر جنبه، خواهد بود."ای عزیزان، اینک فرزندانِ خداییم، ولی آنچه خواهیم بود هنوز آشکار نشده است. امّا می‌دانیم آنگاه که او ظهور کند، مانند او خواهیم بود، چون او را چنانکه هست خواهیم دید" (اول یوحنا 2:3).

به طور خلاصه، تقدس با قدوسیت مترادف است، کلمهٔ یونانی که برای هر دو به کار می رود به معنی "جدایی" می باشد؛ ابتدا جدایی وضعی برای مسیح، یک بار برای همیشه و در لحظهٔ نجاتمان اتفاق می افتد؛ در وهلهٔ دوم تقدس عملی و پیش رونده (تدریجی) در زندگی یک ایماندار پدید می آید؛ مادامی که انتظار بازگشت مسیح را می کشیم و نهایتاً وقتی که به آسمان می رسیم جدایی همیشگی از گناه را تجربه می کنیم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

تقدس چیست؟ تعریف تقدس مسیحی چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries