settings icon
share icon
سوال

نقشه‌ی نجات چیست؟

جواب


نجات رهایی است. تمام ادیان جهان تعلیم می‌دهند که ما نیاز به رهایی داریم، اما هر کدام درک متفاوتی دارند از اینکه ما لازم است از چه چیزی رهایی یابیم، چرا نیاز به رهایی داریم، و این رهایی به چه شکل می‌توان دریافت یا حاصل شود. کتاب مقدس کاملاً روشن می‌سازد که تنها یک نقشه‌ی نجات وجود دارد.

مهمترین چیزی که باید درباره‌ی نقشه‌ی نجات درک کنیم این است که نقشه‌ی خدا، نقشه‌ی انسانی نیست. نقشه‌ی نجات انسانی، نگاه داشتن تشریفات مذهبی یا اطاعت از فرامین خاص یا رسیدن به سطوح مشخصی از روشنگری روحانی است. اما هیچ کدام از این چیزها جز‌‌ء نقشه‌ی نجات خدا نیستند.

نقشه‌ی نجات خدا — چرایی آن
در نقشه‌ی نجات خدا، ابتدا ما باید درک کنیم که چرا نیاز به نجات داریم. به زبان ساده، ما نیاز به نجات داریم چرا که گناه کرده‌ایم. کتاب مقدس اعلام می‌کند که همه گناه کرده‌اند (جامعه ۲۰:۷؛ رومیان ۲۳:۳؛ اول یوحنا ۸:۱) و گناه طغیان در برابر خداست. همه‌ی ما با انتخاب خود به‌طور فعال کارهایی را می‌کنیم که نادرست هستند. گناه به ما و دیگران آسیب می‌رساند و مهمتر اینکه گناه بی‌حرمتی به خداست. کتاب مقدس همچنین تعلیم می‌دهد که از آنجا که خدا قدوس و عادل است، نمی‌تواند گناه را بدون مجازات بگذارد. مجازات گناه مرگ است (رومیان ۲۳:۶) و جدایی ابدی از خدا (مکاشفه ۱۱:۲۰-۱۵). بدون نقشه‌ی نجات خدا، مرگ ابدی سرنوشت هر انسانی است.

نقشه‌ی نجات خدا – چیستی آن
در نقشه‌ی نجات خدا، خود خدا تنها کسی است که می‌تواند نجاتمان را فراهم سازد. ما به‌خاطر گناهمان و عواقب آن، کاملاً از نجات دادن خودمان ناتوان هستیم. خدا در شخص عیسی مسیح انسان شد (یوحنا ۱:۱، ۱۴). عیسی زندگی بدون گناهی داشت (دوم قرنتیان ۲۱:۵؛ عبرانیان ۱۵:۴؛ اول یوحنا ۵:۳) و خودش را به‌عنوان قربانی کامل به‌عوض ما تقدیم کرد (اول قرنتیان ۳:۱۵؛ کولسیان ۲۲:۱؛ عبرانیان ۱۰:۱۰). از آنجاییکه عیسی خداست، مرگ او ارزش ابدی و نامحدود داشت. مرگ عیسی مسیح بر صلیب بهای کامل گناهان تمام جهان را پرداخت کرد (اول یوحنا ۲:۲). رستاخیز او از مردگان نشان می‌دهد که قربانی او حقیقتاً کافی بود و نجات اکنون در دسترس است.

نقشه‌ی نجات خدا — چگونگی آن
در اعمال ۳۱:۱۶ مردی از پولس رسول پرسید که چگونه نجات یابد. پاسخ پولس این بود: ”به خداوند عیسی مسیح ایمان آور که تو و اهل خانه‌ات نجات خواهید یافت.“ طریق پیروی از نقشه‌ی نجات خدا این است که ایمان بیاوریم. این تنها چیز لازم است (یوحنا ۱۶:۳؛ افسسیان ۸:۲-۹). خدا از طریق عیسی مسیح نجات را برایمان مهیا کرده است. تنها کاری که باید بکنیم این است که بوسیله‌ی ایمان و با توکل کامل تنها به عیسی به‌عنوان منجی، آن را دریافت کنیم (یوحنا ۶:۱۴؛ اعمال ۱۲:۴). این نقشه‌ی نجات است.

نقشه‌ی نجات خدا — آیا آن را دریافت خواهید کرد؟
اگر حاضرید که نقشه‌ی نجات خدا را پیروی کنید، به عیسی به‌عنوان منجی خود توکل کنید. فکرتان را از پذیرش گناه و رد کردن خدا تغییر دهید به رد کردن گناه و پذیرش خدا از طریق عیسی مسیح. به قربانی عیسی به‌عنوان پرداخت تام و کمال گناهتان کاملاً توکل کنید. اگر این کار را بکنید، کلام خدا وعده می‌دهد که نجات خواهید یافت، گناهانتان آمرزیده شده، و ابدیت را با خدا در بهشت سپری خواهید کرد. هیچ تصمیم مهمتری از این وجود ندارد. همین امروز به عیسی مسیح به‌عنوان نجات‌دهنده‌تان توکل کنید.

"آیا با مطالعۀ این مطالب تصمیم گرفتید تا با ایمان، عیسی مسیح را در قلب خود بپذیرید؟ اگر اینچنین است، لطفاً دکمه زیر را فشار دهید. "امروز مسیح را در قلب خود پذیرفتم"

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

نقشه‌ی نجات چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries