settings icon
share icon
سوال

«نجات هدیه ای از طرف خداوند است» به چه معناست؟

جواب


هدیه یکی از کلمات مهم در کتاب مقدس است که تعریف و مفهوم آن باید به درستی درک شود.

در عهد جدید، کلمه های یونانی متعددی به «هدیه» ترجمه شده اند. برخی از این کلمات در مفهومی غیر از هدیه نجات الهی نیز استفاده شده اند، مواردی مانند هدایایی که صاحبان جشن به یکدیگر می دهند (مکاشفه فصل 11 آیه 10)، چیزهایی که از پدران دریافت می شود (متی فصل 7 آیه 11)، هدایایی که به بشارت دهندگان داده می شود (فیلیپیان فصل 4 آیه 17)، و هدایای مغان ها (متی فصل 2 آیه 11).

با این وجود، نویسندگان عهد جدید وقتی به موضوع نجات می رسند از کلمات یونانی دیگری برای اشاره به ماهیت این هدیه استفاده می کنند – این کلمات بر روی ویژگی کاملا رایگان بودن و از روی بخشندگی بودن هدایا تاکید دارند. کلمات زیر دو مورد از موارد رایجی می باشند که برای اشاره به هدیه نجات از آنها استفاده شده است:

1) دوریا به معنی «یک هدیه رایگان». این کلمه تاکید خاصی بر روی رایگانی این هدیه دارد. هدیه ای که بسیار بیشتر از حد انتظار و شایستگی دریافت کننده به او داده می شود. این کلمه در همه متن های عهد جدید به یک هدیه روحانی از طرف خدا اشاره می کند. این همان چیزی بود که عیسی مسیح به آن زن سامری کنار چاه داد (یوحنا فصل 4 آیه 10). در دوم قرنتیان فصل 9 آیه 15 از آن به عنوان هدیه غیر قابل بیان یا غیرقابل توصیف یاد شده است. در اعمال رسولان فصل 2 آیه 38، فصل 8 آیه 20 و فصل 11 آیه 17 از روح القدس به عنوان هدیه خوشایند نام برده شده است.

شکل قیدی این کلمه دوریان است و در متی فصل 10 آیه 8؛ دوم قرنتیان فصل 11 آیه 7 و مکاشفه فصل 21 آیه 6؛ فصل 22 آیه 17 به «به طور رایگان» ترجمه شده است. در رومیان فصل 3 آیه 24، بلافاصله پس از اعلام بیگناهی ما از طرف خداوند از این کلمه استفاده شده است: «به‌رایگان اعلان می‌کند که عادل شمرده می‌شویم. او این کار را به‌واسطۀ عیسی مسیح انجام داد.» هدیه نجات، رایگان است و انگیزه اعطای این هدیه هیچ چیزی جز لطف و مرحمت اعطا کننده نیست.

2) کاریسما به معنی «هدیه از روی لطف» است. از این کلمه برای تعریف نجات در رومیان فصل 5 آیه های 15 تا 16 و همچنین در رومیان فصل 6 آیه 23 استفاده شده است: «زیرا هر که گناه کند، تنها دستمزدی که خواهد یافت، مرگ است؛ اما هر که به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورد، پاداش او از خدا زندگی جاوید است.» از همین کلمه برای هدایایی که روح القدس پس از نجات به ما می دهد نیز استفاده شده است (رومیان فصل 12 آیه 6؛ اول تیموتائوس فصل 4 آیه های 14؛ دوم تیموتائوس فصل 1 آیه 6؛ اول پطرس فصل 4 آیه 10).

قطعا هدیه ای که از روی لطف باشد، بدست آورده نمی شود بلکه اعطا می شود. کار کردن برای بدست آوردن چیزی نیاز به شایستگی ما برای دریافت آن را دارد که باعث ایجاد تعهد می شود و به آن ماهیت بدهی می دهد. به همین دلیل است که کارهای و تلاش های خود انسان «اصل لطف» را از بین می برد (رومیان فصل 4 آیه های 1 تا 5؛ فصل 11 آیه های 5 تا 6).

نویسندگان عهد جدید برای اشاره به نجات به دقت از کلماتی استفاده کرده اند که بر روی رایگانی و از روی لطف بودن هدیه تاکید کنند. در نتیجه، کتاب مقدس روشن تر از این نمی تواند بگوید که نجات کاملا رایگان و هدیه خداوند در صورت ایمان به عیسی مسیح است، و مسئولیت ما فقط دریافت این هدیه از روی ایمان است (یوحنا فصل 1 آیه 12، فصل 3 آیه 16؛ افسسیان فصل 2 آیه های 8 تا 9).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

«نجات هدیه ای از طرف خداوند است» به چه معناست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries