settings icon
share icon
سوال

رابطه بین نجات و بخشش چیست؟

جواب


ما با قبول عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده خود، نجات و بخشش را دریافت می کنیم. اما این تمام داستان نیست. کتاب مقدس می گوید، ما علاوه بر آنها، همچنین هدایای برائت از گناه، رهایی، آشتی و صلح با خدا، کفاره پرداخت شده و تاوان داده شده (توسط مسیح) و زندگی جدید را نیز دریافت می کنیم. هر یک از این اصطلاحات الهیاتی به برکات شگفت انگیزی مربوط می شوند که پذیرش عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده برای ما به ارمغان می آورند. نجات و بخشش، گرچه به یکدیگر مرتبط هستند، اما یک چیز نمی باشند.

اصطلاح نجات از کلمه یونانی سوزو به معنی «نجات یافتن، آزاد شدن و رستگار شدن» می آید. نجات به معنای رهایی از مجازات گناه (جدایی ابدی از خداوند) می باشد (رومیان فصل 6 آیه 23؛ متی فصل 25 آیه 46). رستگاری (نجات) یعنی اینکه خدا ما را از سرنوشتی که لایقش هستیم نجات می دهد و همچنین به معنی نجات فوری از قدرت و بردگی گناه در این زندگی نیز می باشد. گناه، سلطه و قدرت خود بر روی نجات یافتگان را از دست می دهد (رومیان فصل 6 آیه 14). ایمان به عیسی مسیح ما را از زندگی پوچ و بی معنایی که در کتاب جامعه توصیف شده نجات می دهد و یک حیات واقعی به فراوانی و پر از ثمره به ما می دهد ( یوحنا فصل 10 آیه 10؛ غلاطیان فصل 5 آیه های 22 تا 23).

اصطلاح «بخشش» از کلمه یونانی «آفی اِمی» به معنی «رها کردن، نگه نداشتن» می آید. وقتی عیسی مسیح ما را می بخشد همه گناهان، شرارت ها، تخلفات و خطاهای ما پاک می شوند. بخشش از گناهان مانند بدهی مالی می ماند که بخشیده می شود. وقتی خداوند ما را می بخشد، آزاد می شویم و گناهانمان پاک می شوند . خداوند هرگز آنها را بر علیه ما نگه نمی دارد (مزامیر فصل 103 آیه 12).

نجات (رستگاری) و بخشش ارتباط بسیار نزدیکی با هم دارند. بدون بخشش، نجاتی وجود نخواهد داشت. نجات (رستگاری) یعنی اینکه خدا ما را از عواقب گناه نجات می دهد. بخشش یعنی خداوند بدهی گناه ما را پاک می کند. اگر بخواهیم از مثال مالی استفاده کنیم بخشش مانند این است که خداوند اسناد مربوط به بدهی ما را پاره و ریز ریز می کند و نجات یعنی اینکه خداوند ما را از زندان بدهکاران نجات می دهد. از خداوند برای اینکه بخشش و نجات را برای ما فراهم کرده است سپاسگزاری می کنیم. ما باید با روش زندگی خود نشان دهیم که قدردان همه کارهایی هستیم که او برای ما انجام داده است (رومیان فصل 12 آیه 1).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

رابطه بین نجات و بخشش چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries