settings icon
share icon
سوال

اگر در نجات خود تردید دارید، آیا به این معناست که حقیقتاً نجات نیافته اید؟

جواب


هر کسی گاه گاهی دچار تردید می شود. اینکه شما تردید دارید و یا ندارید، تعیین کنندهٔ مسیحی بودن شما نیست. حتی اگر ایمانداری بی وفا باشد، خدا وفادار است (دوم تیموتائوس 13:2). خدا از ما می خواهد که از نجات خویش، مطمئن باشیم (رومیان 38:8-39؛ اول یوحنا 13:5). خدا چنین وعده می دهد که هر کس به عیسی مسیح ایمان دارد نجات خواهد یافت (یوحنا 3:¬16؛ رومیان 9:10-10). همۀ ما گناهکاریم و از جلال خدا قاصریم (رومیان 3:¬۲۳). در نتیجه، ما مستحق مرگ و جدایی ابدی از خدا هستیم (رومیان 23:6)؛ اما خدا آنقدر ما را دوست داشت که بجای ما بمیرد و مجازاتی را که لایقش بودیم بردارد (رومیان 8:5). در نتیجه، همهٔ آنانی که ایمان دارند نجات یافته اند و تا ابد از نجاتشان مطمئن هستند.

بعضی وقتها، تردید کردن چیز خوبی است. پولس در رسالهٔ دوم قرنتیان 5:13، به ما می گوید: "خود را بیازمایید تا ببینید آیا در ایمان هستید یا نه. خود را مَحَک بزنید." ما باید خود را بیازماییم تا مطمئن شویم که عیسی حقیقتاً نجات دهنده ماست و روح القدس، حقیقتاً در ماست. اگر اینچنین است، پس به هیچ وجه نمی توانیم نجاتی را که به واسطهٔ مسیح یافته ایم از دست بدهیم (رومیان 38:8-39). اگر اینچنین نیست، پس شاید، روح القدس ما را به گناهی ملزم می سازد و به توبه و آشتی با خدا از طریق مسیح وا می دارد. اطمینان از نجاتمان، از دانستن اینکه مادامی در مسیح هستیم، اطمینان ابدی داریم، حاصل می شود؛ اما ایمان نجات بخش حقیقی توسط اعمالِ نجات (یعقوب 14:2-26) و ثمرهٔ روح در ما (غلاطیان 22:5)، مشخص می شود. برخی اوقات عدم وجود یکی از این شواهد، می تواند دلیل تردیدهای ما باشد.

آیا ایمانتان را بر مسیح بنا نهاده اید؟ اگر جواب مثبت است، پس تردیدهایتان را دور بیاندازید و به خدا اعتماد کنید. اگر عیسی را به عنوان نجات دهندهٔ خود می شناسید، پس بدون شک نجات یافته هستید! اگر جواب منفی است، پس به عیسی مسیح خداوند ایمان بیاورید و نجات خواهید یافت! اگر هر سوالی راجع به نجات دارید، از ما بپرسید و یا می توانید از صفحهٔ Got Eternal Life دیدن کنید.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

اگر در نجات خود تردید دارید، آیا به این معناست که حقیقتاً نجات نیافته اید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries