settings icon
share icon
سوال

آیا نجات فقط در زندگی پس از مرگ تاثیر دارد؟

جواب


ما اکثرا بر روی تاثیر نجات (رستگاری) در زندگی پس از مرگ تاکید می کنیم و تاثیر آن بر روی زندگی زمینی را بررسی نمی کنیم. ایمان به عیسی مسیح به دلایل زیادی نقطه عطف زندگی ما می باشد. وقتی نجات پیدا می کنیم به ما زندگی و بُعد جدیدی از هستی داده می شود. همانگونه که جان نیوتون می گوید، «گم شده بودم اما حال پیدا شدم، کور بودم اما حال می بینم». همه چیز بعد از نجات تغییر می کند.

در رساله های عهد جدید، شاهد تاکید پیاپی بر روی زندگی روزمره هستیم. بر اساس افسسیان فصل 2 آیه 10، دلیل نجات فقط زندگی ابدی نیست بلکه خدمت به دیگران نیز می باشد. این خدمات و کاهاری خوب باید در این دنیا انجام شوند. اگر نجات ابدی در زندگی روزمره ما انعکاس داده نشود، یک جای کار می لنگد.یعقوب کتاب خود را نوشت تا ایمانداران را به ایمان عملی تشویق کند. نجات ما باعث می شود تا توانایی کنترل زبان خود را پیدا کنیم (یعقوب فصل 1 آیه 26) و همچنین تغییرات دیگری را هم در زندگی ایجاد کنیم. ایمانی که کاری خوبی در جهت انجام خواست خدا از آن حاصل نشود کاملا بی فایده است (یعقوب فصل 2 آیه 20). پولس در اول تسالونیکیان فصل 2 آیه 12 می گوید، نتیجه طبیعی نجات، اطاعت از خداوند است. عیسی مسیح گفت ما خدمتگزاران او هستیم و به این دنیا آمده این تا زمان بازگشت دوباره به او خدمت کنیم (لوقا فصل 19 آیه های 12 تا 27).

خداوند در کتاب مکاشفه (مکاشفه فصل های 2 تا 3) به هفت کلیسای خود نامه می فرستد، در این نامه ها دستورات و ممانعت هایی در خصوص زندگی روزمره را به آنها گوشزد می کند. کلیسای افسس به کار و صبرش معروف بود. کلیسای ازمیر برای ایمانش در فقر و سختیها تشویق شد. از طرف دیگر، کلیسای پرغامه به خاطر تحمل نظریه های غلط توبیخ شد. کلیسای طیاتیرا برای پیروی از معلم دروغین و تن دادن به گناه انحراف جنسی توبیخ شد. روشن است که عیسی مسیح، نجات را پدیده ای می داند که نه فقط بر روی زندگی پس از مرگ بلکه بر روی زندگی روزمره دنیوی نیز تاثیر دارد.

نجات آغاز یک زندگی جدید است (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17). خداوند تونایی بازسازی آن چیزی که توسط گناه نابود شده است را دارد. خداوند در کتاب یوئیل فصل 2 آیه 25 به اسرائیلی ها قول می دهد اگر توبه کنند آنها را به برکات سالهای قبل از تنبیه باز گرداند. قول هایی مانند این در زکریا فصل 10 آیه 6 نیز به اسرائیلی ها داده شد. این گفته بدین معنی نیست که نجات باعث می شود که زندگی سرتاسر خوشی و لذت شود و هیچ مشکلی در آن وجود نداشته باشد. گاهی خداوند اجازه می دهد سختیها به زندگی ما وارد شوند تا یادآور بهای سنگین گناه ما باشد و اینکه وابستگی خود به خدا را هرچه بیشتر درک کنیم. ما با سختیها و آزمایشها با قدرت خداوند بیشتر آشنا می شویم. در واقع، سختیها هدایایی از طرف خداوند هستند که باعث رشد ما در ایمان شده و ما را برای خدمت کردن به دیگران مجهز می کند (دوم قرنتیان فصل 1 آیه های 4 تا 6، فصل 12 آیه های 8 تا 10).

در زمان خدمت زمینی مسیح، زندگی هرکسی که به او ایمان می آورد برای همیشه تغییر می کرد. شخصی که در دکاپولیس توسط ارواح پلید تسخیر شده بود زمان بازگشت به خانه یک بشارت دهنده شده بود (مرقس فصل 5 آیه 20). جزامی ها شفا پیدا کردند و به جامعه بازگشتند (لوقا فصل 17 آیه های 15 تا 16). ماهی گیران شاگرد مسیح شدند (متی فصل 4 آیه 19). باجگیران به آدمهای خیرخواه تبدیل شدند و گناهکاران پرهیزکار شدند (لوقا فصل 19 آیه ها 8 تا 10). ایمان ما را نجات می دهد (افسسیان فصل 2 آیه 8) و تغییر حاصل از آن همین حالا آغاز می شود.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا نجات فقط در زندگی پس از مرگ تاثیر دارد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries