settings icon
share icon
سوال

چه روزی روز سبت است، شنبه یا یکشنبه؟ آیا مسیحیان باید سبت را نگه دارند؟

جواب


اغلب اینگونه گفته می شود که "خدا روز سبت را در باغ عدن بنیان گذاشت" و این بعلت ارتباط بین سبت و خلقت در خروج فصل 20 آیه 11 است. خدا در روز هفتم آفرینش استراحت کرد (پیدایش فصل 2 آیه 3) و این نشانه قانون سبت در آینده بود، اما در کتاب مقدس قبل از اینکه قوم اسراییل سرزمین مصر را ترک کنند، حرفی از سبت آورده نشده است. جایی در کتاب مقدس نوشته نشده است که از آدم تا موسی قانون سبت نگه داشته می شد.

کلام خدا کاملا واضح بیان می کند که نگه داشتن سبت علامت مخصوصی بین خدا و قوم اسراییل بود: "اين قانون، عهدی جاودانی است و رعايت آن برای بنی‌اسرائيل نسل اندر نسل واجب است. اين نشانۀ هميشگی آن عهدی است كه من با بنی‌اسرائيل بسته‌ام، چون من در شش روز آسمان و زمين را آفريدم و در روز هفتم استراحت كردم" (خروج فصل 31 آیه های 16 تا 17).

در تثنیه فصل 5، موسی ده فرمان را برای نسل بعد تکرار می کند. در اینجا بعد از اینکه در آیات 12 تا 14 فرمان به نگه داشتن سبت داده می شود، موسی دلیل اینکه سبت به قوم اسرائیل داده شده را بیان می کند: "به ياد آور كه در سرزمين مصر غلام بودی و من كه خداوند، خدای تو هستم با قدرت و قوت عظيم خود تو را از آنجا بيرون آوردم. به اين دليل است كه به تو امر می‌كنم سبت را نگه داری" (تثنیه فصل 5 آیه 15).

هدف خدا از قرار دادن سبت برای قوم اسراییل این نبود که آفرینش را بیاد داشته باشند، بلکه باید بردگی در مصر و اینکه خداوند آنها را از بردگی نجات داد را به خاطر داشته باشند. مواردی که برای نگه داشتن سبت ضروری بود به این ترتیب هستند : در روز سبت شخص نمی توانست خانه اش را ترک کند (خروج فصل 16 آیه 29)، نمی توانست آتش روشن کند (خروج فصل 35 آیه 3)، و نمی توانست کسی را به کار گمارد (تثنیه فصل 5 آیه 14). کسی که قانون سبت را می شکست باید کشته می شد (خروج فصل 31 آیه 15؛ اعداد فصل 15 آیه های 32 تا 35).

بررسی قسمتهای مختلف عهد جدید به ما چهار نکته مهم را نشان می دهد: 1) در عهد جدید در تمام گزارش ها، دوباره زنده شدن مسیح در روز اول هفته اتفاق افتاده است (متی فصل 28 آیه های 1، 9، 10؛ مرقس فصل 16 آیه 9؛ لوقا فصل 24 آیه های 1، 13، 15؛ یوحنا فصل 20 آیه های 19، 26).

2) از کتاب اعمال رسولان تا کتاب مکاشفه، تنها مواقعی از سبت یاد شده که پیام انجیل به یهودیان و معمولا در کنیسه ها بشارت داده شده است( اعمال رسولان فصل ها 13 تا 18). پولس رسول نوشت که "وقتی با يهوديان هستم، مانند خودشان رفتار می‌كنم تا به اين ترتيب مايل شوند به پيام انجيل گوش فرا دهند و به مسيح ايمان آورند" (اول قرنتیان فصل 9 آیه 20). پولس به کنیسه نرفت تا با آنها معاشرت داشته باشد و قدیسین را تقدیس کند، بلکه رفت تا گمشدگان را پیدا کند. 3) پولس رسول می گوید "از اين پس پيغام خدا را به غيريهوديان خواهم رساند" (اعمال رسولان فصل 18 آیه 6)، و پس از آن سبت دیگر هرگز ذکر نشد. و 4) و عهد جدید بعد از آن به جای اینکه توصیه به نگه داشتن سبت بکند، برعکس آن را می گوید (به جز یک استثنا که آن هم کولسیان فصل 2 آیه 16 می باشد).

با دقت بیشتر به نکته چهارم در بالا متوجه می شویم که در عهد جدید برای ایمانداران نگه داشتن روز سبت الزامی نیست، و بعلاوه نشان می دهد که ایده یکشنبه به عنوان "سبت مسیحیان" هم بر اساس کتاب مقدس نیست. همانطور که در بالا بحث کردیم، بعد از اینکه پولس تمرکزش را روی غیر یهودیان قرار داد، روز سبت یکبار ذکر شده است: "پس اجازه ندهيد كسی از شما ايراد بگيرد و بگويد كه چرا اين را می‌خوريد و يا آن را می‌نوشيد؛ يا چرا فلان عيد مذهبی يا ماه جديد را جشن نمی‌گيريد؛ و يا چرا در روز مقدس شنبه كار می‌كنيد. تمام اينها احكامی موقتی بودند كه با آمدن مسيح از اعتبار افتادند. آنها فقط سايه‌ای از آن «واقعيت» بودند كه قرار بود بيايد، و آن واقعيت، خود مسيح است" ( کولسیان فصل 2 آیه های 16 تا 17). سبت یهودیان بر روی صلیب منسوخ شد. جایی که مسیح " سند محكوميت شما را كه حاكی از نااطاعتی شما بود، از بين برد. خدا نامۀ اعمالتان را بر صليب مسيح ميخكوب كرد و همه گناهانتان را به حساب او گذاشت" (کولسیان فصل 2 آیه 14).

این مطلب بیش از یکبار در عهد جدید تکرار شده است: "بعضی نيز تصور می‌كنند كه مسيحيان بايد روزهای مقدس يهوديان را به عنوان روزهای مخصوص عبادت خدا نگه دارند اما بعضی ديگر چنين كاری را بيهوده می‌دانند و معتقدند كه همۀ روزها بطور يكسان از آن خدا هستند. درمورد اينگونه مسايل، هركس بايد برای خودش تصميم بگيرد. آنانی كه در روزهای مخصوصی خدا را عبادت می‌كنند، كار خوبی می‌كنند چون به اين وسيله به خدا احترام می‌گذارند. آنانی هم كه فرقی بين روزها قائل نمی‌شوند، كار خوبی می‌كنند چون كارشان برای خشنودی خداوند است" (رومیان فصل 14 آیه های 5 تا 6). "اما اكنون كه خدای واقعی را يافته‌ايد، يا بهتر بگويم خدا شما را يافته است، چرا باز می‌خواهيد بندۀ آن اصول ضعيف و بی‌فايدۀ مذهب باشيد تا با انجام آنها به آسمان راه يابيد؟ آيا فكر می‌كنيد با انجام تشريفات مذهبی در روزها و ماه‌ها و فصلها و سالهای مخصوص، می‌توانيد مقبول خدا واقع شويد؟ " (غلاطیان فصل 4 آیه های 9 تا 10).

اما بعضی می گویند که بنا بر دستور کنستانتین در 321 میلادی روز سبت را از شنبه به یکشنبه تغییر کرد. در چه روزی کلیسای اولیه برای پرستش دور هم جمع می شدند؟ کلام خدا هرگز جمع شدن ایمانداران را برای پرستش در روز سبت (شنبه) ذکر نمی کند. بهرحال، قسمتهای واضحی از کلام وجود دارد که روز اول هفته را ذکر می کند. برای مثال، اعمال رسولان فصل 20 آیه 7 می گوید که " يكشنبه برای مراسم شام مقدس دور هم جمع شديم و پولس برای ما موعظه می‌كرد؛ و چون روز بعد می‌خواست از آن شهر برود، تا نيمه‌های شب صحبت كرد". در اول قرنتیان فصل 16 آیه 2 پولس از ایمانداران قرنتس درخواست می کند که " در نخستين روز هر هفته يعنی يكشنبه، هر يک از شما به نسبت درآمدی كه داشته‌ايد، مبلغی را برای اين كار كنار بگذاريد". از آنجایی که پولس این هدیه را در دوم قرنتیان فصل 9 آیه 12 بعنوان خدمت معرفی می کند، بنابراین جمع آوری این هدایا می بایست با تجمع مسیحیان برای پرستش در یکشنبه مربوط باشد. از نظر تاریخی یکشنبه، نه شنبه، روز جمع شدن مسیحیان در کلیسا بود، و این رسم به قرن اول مسیحیت بر می گردد.

سبت به قوم اسراییل داده شد، نه به کلیسا. سبت هنوز شنبه است، نه یکشنبه، و هیچ وقت عوض نشده است. اما سبت قسمتی از قوانین عهد قدیم است، و مسیحیان در بند قوانین شریعت قرار ندارند (غلاطیان فصل 4 آیه های 1 تا 26؛ رومیان فصل 6 آیه 14). نگه داشتن سبت از مسیحیان خواسته نشده –چه شنبه و چه یکشنبه. ما اولین روز هفته، یکشنبه، روز خداوند (مکاشفه فصل 1 آیه 10) خلقت تازه را با مسیح بعنوان سرور قیام کرده خود جشن می گیرد. ما مجبور نیستیم سبت عهد موسی را نگه داریم، اما آزادیم که عیسی قیام کرده را خدمت کنیم. پولس رسول گفت که هر شخص مسیحی باید خودش تصمیم بگیرد که استراحت سبت را نگه دارد یا نه، "بعضی نيز تصور می‌كنند كه مسيحيان بايد روزهای مقدس يهوديان را به عنوان روزهای مخصوص عبادت خدا نگه دارند اما بعضی ديگر چنين كاری را بيهوده می‌دانند و معتقدند كه همۀ روزها بطور يكسان از آن خدا هستند. درمورد اينگونه مسايل، هركس بايد برای خودش تصميم بگيرد" (رومیان فصل 14 آیه 5). ما باید هر روز خدا را پرستش کنیم، نه فقط شنبه یا یکشنبه.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چه روزی روز سبت است، شنبه یا یکشنبه؟ آیا مسیحیان باید سبت را نگه دارند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries