settings icon
share icon
سوال

نقشهای زن و شوهر در خانواده چیست؟

جواب


اگرچه مرد و زن در رابطه شان با مسیح یکسان هستند، اما کتاب مقدس نقشهای خاصی را به هر کدام در ازدواج می دهد. شوهر نقش رهبری را در خانه متقبل می شود (اول قرنتیان فصل 11 آیه 3؛ افسسیان فصل 5 آیه 23). این رهبری نباید به صورت دیکتاتوری، ریاست طلبی یا حقیر شمردن زن باشد، بلکه باید در تطابق با نمونه ی مسیح باشد که کلیسا را هدایت می کند. «اما شما ای شوهران، همسران خود را همانطور دوست بداريد كه مسيح كليسای خود را دوست داشت. او حاضر شد جانش را فدای كليسا كند، تا آن را مقدس و پاک سازد و با غسل تعميد و كلام خدا آن را شستشو دهد» (افسسیان فصل 5 آیه های 25-26). مسیح کلیسا (قوم خود) را با شفقت، رحم، بخشش، احترام و ایثار محبت کرد. شوهران نیز به همین نحو باید زنان خود را محبت کنند.

زنان باید تسلیم اقتدار شوهران خود باشند. «ای زنان، همچنانكه از مسيح اطاعت می‌كنيد، از شوهرتان نيز اطاعت نماييد. زيرا شوهر سرپرست زن است، همانطور كه مسيح سرپرست كليساست. به همين علت بود كه او جانش را فدا كرد و نجات‌دهندۀ كليسا گرديد. پس شما ای زنان، بايد در هر امری با كمال ميل از شوهر خود اطاعت كنيد، درست همانگونه كه كليسا مطيع مسيح است» (افسسیان فصل 5 آیه های 22-24). اگرچه زنان باید تسلیم شوهران خود باشند، اما کتاب مقدس نیز چندین بار گفته که شوهران چطور باید با زنان خود رفتار کنند. شوهران نباید نقش دیکتاتور را ایفا کنند، بلکه باید برای زن خود و نظراتش احترام قائل شوند. در واقع، افسسیان فصل 5 آیه های 28-29 مردان را نصیحت می کند که زنان خود را به همان نحو که بدن خود را دوست می دارند، محبت کنند، به آنها خوراک داده و از ایشان مراقبت کنند. محبت مرد به زنش باید مثل محبت مسیح به بدنش یعنی کلیسا باشد.

«ای زنان، از شوهران خود اطاعت كنيد، زيرا اين خواست خداوند است. ای شوهران، همسران خود را محبت نماييد و با ايشان تندی و تلخی نكنيد» (کولسیان فصل 3 آیه های 18-19). «شما ای شوهران، رفتارتان با همسرانتان بايد با ملاحظه و توأم با احترام باشد، چون ايشان ظريفتر از شما هستند. در ضمن، فراموش نكنيد كه ايشان شريک زندگی روحانی و بركات الهی شما می‌باشند. بنابراين، اگر با ايشان آنگونه كه شايسته است، رفتار نكنيد، دعاهايتان مستجاب نخواهد شد» (اول پطرس فصل 3 آیه 7). از این آیات در می یابیم که محبت و احترام از مشخصه های نقشهای زنان و شوهران است. اگر این موارد در ازدواج وجود داشته باشند، آنگاه اقتدار، سر بودن، محبت و تسلیم برای هیچ یک از دو طرف مشکل ایجاد نخواهد کرد.

کتاب مقدس در خصوص تقسیم مسئولیتها در خانه به شوهران امر می کند که معاش خانواده خود را تامین کنند. این بدان معناست که شوهر کار می کند و پول کافی در می آورد تا نیازهای زندگی را به اندازه کافی برای همسر و فرزندان خود فراهم آورد. کوتاهی در این کار، پیامدهای حتمی معنوی خواهد داشت. «اما اگر كسی به احتياجات خويشان و بخصوص اعضای خانوادۀ خود بی‌توجه باشد، اجازه ندارد خود را مسيحی بخواند؛ چنين شخص از يک كافر هم پست‌تر است» (اول تیموتائوس فصل 5 آیه 8). بنابراین، مردی که تلاشی در جهت تامین معاش خانواده اش نمی کند، نمی تواند خود را به درستی یک مسیحی بخواند. این بدان معنا نیست که زن نمی تواند در پشتیبانی از خانواده همکاری کند (امثال فصل 31 نشان می هد که یک زن خداشناس البته می تواند چنین کند)، اما تامین معاش خانواده، اصولاً و در وهله اول، مسئولیت زن نیست، بلکه مسئولیت شوهرش است. در حالیکه شوهر باید به فرزندان و در کارهای روزمره خانواده کمک کند (از اینرو وظیفه محبت به زن خود را کامل کند)، امثال فصل 31 همچنین روشن می سازد که خانه باید حوزه اصلی نفوذ و مسئولیت زن باشد. حتی اگر مجبور باشد تا دیروقت بیدار بماند و صبح زود از خواب بیدار شود، باید از خانواده به خوبی مراقبت کند. این سبک زندگی برای بسیاری از زنان، بخصوص در کشورهای دولتمند غربی آسان نیست. اما زنان بسیار زیادی تحت فشار قرار گرفته و از پای در آمده اند. برای جلوگیری از چنین فشارهایی، هم شوهران و هم زنان باید همراه با دعا، اولویتهای خود را دوباره مرتب کنند و دستورات کتاب مقدس در قبال نقشهای خود را دنبال کنند.

کشمکشها در قبال تقسیم کار در ازدواج غیر قابل اجتناب است، اما اگر هم زن و هم شوهر تسلیم مسیح باشند، این تنشها حداقل خواهد شد. اگر یک زوج بر سر این مسائل، جر و بحثهای مکرر و شدید دارند، یا اگر جر و بحثهای شان به نظر می رسد که از ماهیت ازدواجشان سرچشمه می گیرد، در آنصورت، مشکل روحانی است. در چنین موردی، زوجها باید خودشان را با دعا دوباره متعهد کرده و خود را در وهله اول تسلیم مسیح، و سپس با برخوردی محبت آمیز و با احترام تسلیم یکدیگر کنند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

نقشهای زن و شوهر در خانواده چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries