settings icon
share icon
سوال

چگونه مطمئن شوم که خشم من موجه است؟

جواب


زمانی می توان گفت خشمی موجه است که آن چیز باعث خشم خدا نیز بشود. رنجش یا عصبانیت موجه در برابر گناه بروز داده می شود. برای مثال، خشم ما نسبت به کودک آزاری، پرنوگرافی، نژادپرستی، فعالیت های همجنس گرایانه، سقط جنین و مواردی از این شکل را خشم موجه (خشم بجا) می نامند.

پولس به کسانی که خدا را خشمگین می کنند هشدار می دهد: «هنگامی كه از اميال و خواسته‌های نادرست خود پيروی می‌كنيد، اين گناهان وارد زندگی شما می‌شوند: زنا و انحرافات جنسی و بی‌عفتی؛ بت‌پرستی و جادوگری و احضار ارواح؛ دشمنی و دو به هم زنی؛ كينه‌توزی و خشم؛ خودخواهی و نفع‌طلبی، شكايت و انتقاد و بهانه‌جويی؛ در اشتباه دانستن ديگران و بر حق شمردن خود و اعضای گروه خود؛ حسادت و آدمکشی؛ مستی و عياشی و چيزهايی از اين قبيل. همانطور كه قبلاً هم اشاره كردم، باز تكرار می‌كنم هر كه اينچنين زندگی كند، هرگز در ملكوت خدا جايی نخواهد داشت» (غلاطیان فصل 5 آیه های 19 تا 21). خشم عیسی مسیح از گناه مردم، موجه بود (مرقس فصل 3 آیه های 1 تا 5، متی فصل 21 آیه های 12 تا 13، لوقا فصل 19 آیه های 41 تا 44). او نسبت به رفتار گناه آلود و بی عدالتی محض خشمگین شده بود.

با وجود این، به ما گفته شده است که باید مراقب خشم خود باشیم تا به گناه منتهی نشود، « اگر عصبانی شديد، اجازه ندهيد گناهی از شما سر بزند. پيش از آنكه خورشيد غروب كند، خشم را از خود دور كنيد، زيرا اگر خشمگين بمانيد، به شيطان فرصت می‌دهيد كه شما را به گناه وا دارد.» (افسسیان فصل 4 آیه های 26 تا 27). ما باید رفتار و انگیزه خود را قبل از عصبانیت بررسی کنیم. پولس نکات بسیار خوبی برای پیدا کردن روش مناسب به ما ارائه می دهد: « برادران عزيز، هرگز از كسی انتقام نگيريد؛ انتقام خود را به خداوند واگذار كنيد، چون در كتاب آسمانی نوشته شده كه مجازات انسانها از آن اوست. پس، اگر دشمنت گرسنه باشد، به او غذا بده و اگر تشنه باشد، به او آب بده تا از كاری كه كرده، شرمگين و پشيمان شود. اجازه ندهيد بدی بر شما چيره شود، بلكه با نيكی كردن، بدی را مغلوب سازيد» (رومیان فصل 12 آیه های 19 تا 21).

یعقوب هم دستور عمل بسیار خوبی در مواجه با خشم موجه به ما ارائه می دهد: «برادران عزيز، به اين نكته توجه كنيد: بيشتر گوش بدهيد، كمتر سخن بگوييد، و زود خشمگين نشويد. زيرا خشم نمی‌گذارد آن طور كه خدا می‌خواهد، خوب و درستكار باشيم» (یعقوب فصل 1 آیه های 19 تا 20). پطرس هم این نصحیت را برای مواقعی بازگو می کند که با اشخاصی روبروی می شویم که سر خصومت با خدا دارند: «اما حتی اگر شما مورد جور و ستم واقع می‌شويد، خوشا به حال شما، زيرا خداوند به شما اجر خواهد داد. پس نگران نباشيد، بلكه با خاطری آسوده، خود را به خداوندتان مسيح بسپاريد؛ و اگر كسی علت اين اعتماد و ايمان را جويا شد، حاضر باشيد تا با كمال ادب و احترام به او توضيح دهيد. بدون توجه به توهين و بدگويی مردم، آنچه را كه راست و درست است انجام دهيد؛ زيرا وقتی به درستكاری شما پی بردند، از كار خود شرمنده خواهند شد. اگر خواست خدا اينست كه زحمت ببينيد، بهتر است برای نيكوكاری رنج و زحمت بكشيد تا برای بدكاری» (اول پطرس فصل 3 آیه های 14 تا 17).

ایمانداران می توانند از خشم خود برای انجام یک کار مفید و سازنده نیز استفاده کنند، آنها می توانند با عضویت در سازمان های مسیحی که در حال مبارزه با تاثیرات «بدی و پلیدی» در جامعه هستند، خشم موجه خود را به یک کار مفید تبدیل کنند. خشم موجه چیزی است که باعث می شود دیگران به طرف محبت خداوند و ارتباط با او کشیده شوند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چگونه مطمئن شوم که خشم من موجه است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries