settings icon
share icon
سوال

هدف و کاربرد پاداش های آسمانی در بهشت چه خواهد بود؟

جواب


کتاب مقدس چندین بار پاداش های بهشتی را عنوان کرده است (متی فصل 5 آیه 12؛ لوقا فصل 6 آیه 23، 35؛ اول قرنتیان فصل 3 آیه 14، فصل 9 آیه 18). اما آیا این پاداش ها ضروری است؟ آیا حضور ما همراه با خداوند در بهشت کافی نیست؟ تجربه حضور خدا و شکوه او، و لذت های بهشت بسیار شگفت انگیز خواهند بود، درک این موضوع مشکل است که چرا پاداش های بیشتری در بهشت لازم داریم. ایمان ما به راستی و پاکی عیسی مسیح است نه شایستگی خودمان (رومیان فصل 3 آیه های 21-26)، بنابراین عجیب به نظر می رسد که کارهای ما مستحق پاداش باشند.

خداوند در تخت داوری عیسی مسیح به ما بر اساس خدماتی که وفادارانه در راه او انجام داده ایم در بهشت پاداش خواهد داد (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 10). پاداش ها نشان دهنده این حقیقت است که ما فرزند و وارث او هستیم (غلاطیان فصل 4 آیه 7) و همچنین عدالت خداوند را ثابت می کند (عبرانیان فصل 6 آیه 10). خداوند در بهشت به ما پاداش می دهد تا قانون کاشت و برداشت را محقق سازد (غلاطیان فصل 6 آیه های 7-9) و به این وعده او عمل شود که هیچ کاری برای خداوند بی فایده نیست (اول قرنتیان فصل 15 آیه 58).

یکی از دلیل اهدای پاداش در بهشت این حقیقت است که عیسی مسیح پاداش خود را با ما به اشتراک می گذارد. پولس می گوید، «وقتی مسيح بر روی صليب مصلوب شد، در حقيقت من نيز با او مصلوب شدم. پس ديگر من نيستم كه زندگی می‌كنم، بلكه مسيح است كه در من زندگی می‌كند! و اين زندگی واقعی كه اينک در اين بدن دارم، نتيجهٔ ايمان من به فرزند خداست كه مرا محبت نمود و خود را برای من فدا ساخت» (غلاطیان فصل 2 آیه 20). ما دوباره در عیسی مسیح متولد شده ایم، یعنی در کسی که در دست راست خدا نشسته است (کولسیان فصل 3 آیه های 1-4). ما همراه با او می میریم، با او زندگی می کنیم و در شادی او شریک هستیم (رومیان فصل 6 آیه 8، متی فصل 25 آیه 21). ما در بهشت با عیسی مسیح خواهیم بود (یوحنا فصل 14 آیه های 1-3). زندگی ما به طور تفکیک ناپذیری به عیسی مسیح گره خورده است:« و اگر فرزندان خدا هستيم، وارثان او نيز خواهيم بود. به عبارت ديگر، خدا تمام آن جلال و شكوهی را كه به فرزند خود عيسی مسيح خواهد داد، به ما نيز عطا خواهد فرمود. اما اگر می‌خواهيم در آينده در جلال او شريک شويم، بايد اكنون در دردها و رنجهای او نيز شريک گرديم» (رومیان فصل 8 آیه 17).

پاداش های ما در بهشت به خوبی و قدرت خدا مرتبط است. پاداش های آسمانی ارثی هستند که از طریق عیسی مسیح به ما می رسند؛ ایمان ما در روی زمین آزمایش شده است و زمان بازگشت عیسی مسیح مورد تحسین و تکریم قرار می گیرد (اول پطرس فصل 1 آیه های 3-9). اما باید بدانیم کارهایی که در این زندگی انجام می دهیم (که همراه ما وارد آسمان خواهند شد) تنها زمانی جاودانه خواهد بود که پایه آنها عیسی مسیح باشد (اول قرنتیان فصل 3 آیه های 11-15).

پاداش هایی که در آسمان به ما داده می شود مانند پاداش هایی نیست که در زندگی زمینی به دست می آوریم. فکر و ذهن ما به سمت امور مادی گرایش دارد مانند فکر کردن به خانه، جواهرات و غیره. اما این چیزها تنها تصویری از پاداش های واقعی آسمانی می باشد. کسی که در مسابقه برنده می شود ارزش زیادی برای جایزه و کاپی که دریافت می کند قائل است، او این ارزش را برای جایزه قائل نیست، بلکه برای معنا و مفهوم آن قائل است. به همین شکل، هر پاداش و افتخاری که در آسمان کسب می کنیم به این دلیل برای ما ارزش خواهد داشت که معنای و مفهوم ارتباط ما با خداوند است- و یادآور کارهایی است که او از طریق ما بر روی زمین انجام داد.

پاداش های آسمانی خدا را جلال می دهند و برای ما شادی و آرامش فراهم می کنند، انجام کارهای خداوند در ما و از طریق ما شگفت آور است. هر چه در زندگی به خدا نزدیکتر شویم، حضور او را بیشتر حس می کنیم و بیشتر بر روی او تمرکز می کنیم، بیشتر به او متکی می شویم، بیشتر تشنه لطف و مهربانی او می شویم، و رویدادهای بیشتری در زندگی ما اتفاق خواهند افتاد که باید برای آنها جشن بگیریم و شادی کنیم. ما مانند شخصیت های یک داستان هستیم که از شک، کمبود و ترس رنج می بردیم و نمی دانستیم که آیا واقعا به خواسته قلبی خود می رسیم یا نه. اما وقتی پایان شاد داستان فرا می رسد و خواسته محقق می شود، داستان به سرانجام شیرین خودش می رسد. داستان بدون پایان رضایت بخش نیست. پاداش های آسمانی، پایان داستان زمینی ما هستند و آن پاداش ها تا ابد باعث خشنودی ما خواهند شد (مزامیر فصل 16 آیه 11).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

پاداش های آسمانی
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries