settings icon
share icon
سوال

معنی مکاشفه فصل 12 چیست؟

جواب


در مکاشفه فصل 12، یوحنا در رویا زنی را می بیند " زنی را ديدم كه آفتاب را مانند لباس به تن كرده بود و در زير پاهايش ماه قرار داشت و بر سرش تاجی با دوازده ستاره بود" (مکاشفه فصل 12 آیه 1). به شباهت بین این توضیح و توضیحی که یوسف درباره پدرش یعقوب (اسرائیل) و مادرش و فرزندان او (پیدایش فصل 37 آیه های 9 تا 11) می دهد توجه کنید. دوازده ستاره به دوازده قبیله اسرائیل اشاره می کند. بنابراین "آن زن" در مکاشفه فصل 12، اسرائیل است.

دلیل دیگر این تفسیر، این است که مکاشفه فصل 12 آیه های 2 تا 5 درباره زن آبستنی صحبت می کند که در حال زایمان است. درست است که مریم، عیسی مسیح را بدنیا آورد و این نیز درست است که عیسی مسیح، پسر داوود از قبیله یهودا، از اسرائیل می باشد. به روایتی میتوان گفت که اسرائیل عیسی مسیح را به دنیا آورد. آیه 5 می گوید که "زن، پسری زاييد. اين پسر با قدرتی مستحكم بر تمام قومها حكومت خواهد كرد. پس وقتی پسر به دنيا آمد، او را به سوی خدا و تخت او بالا بردند" . واضح است که منظور این آیه عیسی مسیح است. عیسی مسیح به آسمان رفت (اعمال رسولان فصل 1 آیه های 9 تا 11) و روزی پادشاهی خود را بر روی زمین برقرار خواهد ساخت (مکاشفه فصل 20 آیه های 4 تا 6) ، و با عدالت کامل فرمانروایی خواهد کرد ("عصای آهنین"، رجوع کنید به مزامیر فصل 2 آیه های 7 تا 9).

فرار آن زن به بیابان به مدت 1260 روز اشاره به زمان آینده (دوران برآشفتگی بزرگ) دارد. هزارو دویست شصت روز، 42 ماه است (ماه سی روزه) که برابر با 3سال و نیم است. اواسط دوران برآشفتگی بزرگ، آن جانور (ضدمسیح) مجسمه ای از خود می سازد و آن را در معبدی قرار خواهد داد که در اورشلیم خواهد ساخت. این همان کار زشت و شنیعی است که عیسی مسیح در متی فصل 24 آیه 15 و لوقا فصل 13 آیه 14 از آن صحبت می کند. زمانیکه جانور این کار زشت را انجام می دهد، پیمان صلح با اسرائیل را می شکند و قوم اسرائیل برای در امان ماندن، احتمالا به پترا، فرار می کنند (نگاه کنید به متی فصل 24 و دانیال فصل 27). این فرار یهودیان به فرار آن زن به بیابان تشبیه شده است.

مکاشفه فصل 12 آیه های 12 تا 17 شرح می دهد که شیطان چگونه بر ضد اسرائیل جنگ به راه می اندازد تا او را نابود کند ( شیطان می داند که فرصت کوتاهی دارد، نگاه کنید به مکاشفه فصل 20 آیه های 1 تا 3و آیه 10). و این متن همچنین نشان می دهد که خداوند از اسرائیل در بیابان محافظت می کند. مکاشفه فصل 12 آیه 14 می گوید که اسرائیل (تشبیه شده به آن زن) به مدت سه و نیم سال از گزند شیطان در امان خواهد بود.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

معنی مکاشفه فصل 12 چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries