settings icon
share icon
سوال

آیا هشدار موجود در مکاشفه ۲۲:¬۱۸-۲۹ در مورد کل کتاب مقدس صدق می‌کند یا فقط در مورد مکاشفه؟

جواب


مکاشفه ۲۲:¬۱۸-۱۹ حاوی هشداری است به هر کسی که متن کتاب مقدسی را تحریف کند: «من به هر کس که کلام نبوّت این کتاب را می‌شنود هشدار می‌دهم که اگر کسی چیزی بدان بیفزاید، خدا بلاهای نوشته شده در این کتاب را بر او خواهد افزود. و اگر کسی از کلام نبوّت این کتاب چیزی کم کند، خدا او را از درخت حیات و از شهر مقدّس، که در این کتاب دربارۀ آنها نوشته شده است، بی‌نصیب خواهد ساخت. » آیا این آیات به کل کتاب مقدس اشاره دارد یا فقط به کتاب مکاشفه؟

این هشدار به طور خاص به کسانی داده شده که پیام کتاب مکاشفه را تحریف می‌کنند. عیسی خود مولف مکاشفه است و رویای یوحنای رسول از جانب او داده شد (مکاشفه ۱:۱). بنابراین، کتاب را با تایید قطعیت نبوتها به پایان می برد. اینها کلام اوست و او برضد کسانی که به هر نحوی آن را تحریف می کنند، -اضافه کردن، کم کردن، تغییر دادن، دستکاری یا سوء برداشتهای عمدی- هشدار می دهد. این هشدار واضح و هولناک است. بلایای مکاشفه در مورد هر آنکه مکاشفات این کتاب را تحریف نماید، واقع خواهد شد و کسانی که چنین کاری کنند، از حیات جاودان در آسمان بی نصیب خواهند شد.

هرچند هشدار موجود در مکاشفه ۲۲:¬۱۸-۱۹ خاصِ این کتاب است، اما اصلی که در این آیه وجود دارد در مورد هر کس که عمداً کلام خدا را تحریف می‌ کند، کاربرد پیدا می کند. موسی در تثنیه ۴:¬۱-۲ هشداری مشابه داد که در آن به بنی اسرائیل هشدار داد که به فرمانهای خدا گوش دهند و از آن اطاعت کنند و هیچ چیزی به آن اضافه یا از آن کم نکنند. امثال ۳۰:¬۵-۶ حاوی یک تذکر مشابه است به تمام کسانی که چیزی به کلام خدا اضافه می کنند: او توبیخ شده و ثابت خواهد شد که دروغگوست. هرچند هشدار موجود در مکاشفه ۲۲:¬۱۸-۱۹ به طور خاص در مورد کتاب مکاشفه است، اما اصل آن را باید در مورد کل کلام خدا به کار برد. باید مراقب باشیم که در مورد کتاب مقدس با احتیاط و احترام برخورد کنیم تا پیام آن را تحریف نکنیم.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا هشدار موجود در مکاشفه ۲۲:¬۱۸-۲۹ در مورد کل کتاب مقدس صدق می‌کند یا فقط در مورد مکاشفه؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries