دیدگاه مسیحی درباره بازنشستگی چیست؟


سوال: دیدگاه مسیحی درباره بازنشستگی چیست؟

جواب:
وقتی مسیحیان به سن بازنشستگی نزدیک می شوند، غالباً این سوال برایشان پیش می آید که یک مسیحی در طول سالهای بازنشستگی چه کار باید بکند. آیا مسیحیان وقتی که از کارشان بازنشسته می شوند، از خدمت مسیحی هم بازنشسته می شوند؟ دیدگاه یک مسیحی درباره بازنشستگی چگونه باید باشد؟

1) اگرچه هیچ اصول کتاب مقدسی وجود ندارد که شخص وقتی به سن خاصی می رسد باید از کار بازنشسته شود، اما می توان به نمونه لاویان و کارشان در خیمه نگاه کرد. در باب 4 اعداد، مردهای لاوی بین سنین 25 تا 50 سال برای خدمت در خیمه شمارش می شوند، و بعد از 50 سالگی از خدمت منظم بازنشسته می شدند. آنها کماکان می توانستند "به برادرانشان یاری رسانند،" اما نمی توانستند به کارشان ادامه دهند (اعداد 24:8-26).

2) حتی اگر ما از شغلمان باز نشسته شویم (حتی از خدمت "تمام وقت" مسیحی)، اما هرگز نباید از خدمت به خداوند دست بکشیم و بازنشسته شویم، ولو اینکه طریق خدمت کردنمان ممکن است تغییر کند. نمونه ای از دو فرد کهنسال در لوقا 25:2-38 وجود دارد (شمعون و حنا) که کماکان با وفاداری خداوند را خدمت می کردند. حنا یک بیوه کهنسال بود که هر روز در معبد با روز و دعا خدمت می کرد. تیتوس بیان می دارد که مردان و زنان سالخورده باید با نمونه بودنشان به مردان و زنان جوانتر بیاموزند که چطور زندگی کنند.

3) سالهای کهنسالی نباید فقط صرف خوشگذرانی شود. پولس می گوید بيوه‌زني که زندگي را به لذتجويي مي‌گذراند، در حالِ حيات، مرده است. (اول تیموتائوس 6:5). برخلاف تعلیم کتاب مقدسی، بسیاری از افراد بازنشستگی را با "لذتجویی" برابر می دانند، اما به هر حال این بدان معنا نیست که بازنشستگان نمی توانند از گلف بازی کردن، کارهای اجتماعی لذت ببرند یا خوشگذرانی کنند. اما این چیزها نباید در هیچ سنی، تمرکز اصلی در زندگی فرد باشد.

4) دوم قرنتیان 14:12 بیان می کند که والدین باید برای فرزندان خود بیاندوزند. اما به مراتب، بزرگترین چیزی که باید بیاندوزند، میراث روحانی شخص است که می تواند به فرزندان، نوه ها، و نتیجه ها برسد. نسلهای بعد بوسیله دعاهای وفادارانه یک زن یا مرد سالخورده در خانواده تحت تاثیر قرار گرفته اند. دعا شاید مثمرثمرترین چیز برای مسیحیانی است که بازنشسته شده اند.

مسیحیان هرگز نباید از خدمت به مسیح بازنشسته شوند؛ او فقط آدرس محل کارش را عوض می کند. در مجموع، وقتی که شخص به "سن بازنشستگی" می رسد، هرچند حرفه اش ممکن است تغییر کند، اما کار خدمتش به خداوند تغییر نمی کند. اغلب، این "مقدسین مسنتر" هستند که بعد از یک عمر راه رفتن با خدا، قادر هستند تا حقایق کلام خدا را با بیان کار خدا در زندگی شان انتقال دهند. دعای مزمورنویس باید دعای ما در کهنسالی باشد: "پس خدایا تا به وقت پیری و سپیدمویی نیز ترکم مکن، تا آنگاه که نسل بعد را از بازوی تو خبر دهم، و آیندگان را از توانایی تو." (مزمور 18:71).

English
بازگشت به خانۀ فارسی
دیدگاه مسیحی درباره بازنشستگی چیست؟