settings icon
share icon
سوال

چرا رستاخیز عیسی مسیح مهم است؟

جواب


رستاخیز عیسی به چند دلیل مهم است: دلیل اول، رستاخیز نشان دهنده‌ی قدرت عظیم خودِ خداوند است. ایمان آوردن به رستاخیز، ایمان آوردن به خدا است. اگر خدا وجود دارد، و اگر خدا هستی را آفریده و بر روی آن قدرت دارد پس این قدرت را هم دارد که مرده را زنده کند. اگر او چنین قدرتی ندارد، پس شایسته‌ی ایمان و پرستش ما نیست. تنها کسی که زندگی را آفریده می‌تواند آن را پس از مرگ برخیزاند، تنها او می‌تواند چهره‌ی هولناک مرگ را عوض کند، و تنها او می‌تواند رنج و عذاب را از بین ببرد و بر مرگ پیروز شود (اول قرنتیان 54:15-55). با برخیزانیدن عیسی از مردگان، خدا قدرت مطلق خود بر مرگ و زندگی را به ما یادآور می‌شود.

رستاخیر عیسی مسیح همچنین مهم است برای اینکه ادعای او مبنی بر پسر خدا و مسیح بودن را تصدیق می‌کند. بر اساس گفته‌ی عیسی مسیح، رستاخیز او "نشانه ای از آسمان" است که ماهیت و خدمت او را تصدیق می‌کند (متی 1:16-4). رستاخیز عیسی مسیح توسط صدها شاهد عینی تصدیق شده (اول قرنتیان 3:15-8)، که مدرک انکارناپذیری است برای ادعای او مبنی بر اینکه او نجات دهندهی جهان است.

دلیل دیگر اهمیت رستاخیز عیسی مسیح این است که طبیعت بی‌گناه و ذات الهی او را ثابت می‌کند. کتاب مقدس می‌گوید "قدوس" خدا هرگز فساد نخواهد دید (مزمور 10:16)، و عیسی مسیح هرگز فساد ندید حتی پس از مرگش (اعمال 32:13-37). بر اساس رستاخیز مسیح بود که پولس این‌گونه موعظه کرد، "مژده‌ی آمرزش گناهان به‌وسيله‌ی عيسي به شما اعلام شده است. شما بايد بدانيد كه هرکس به او ايمان آورد، از تمام گناهان…آزاد خواهد شد (اعمال 38:13-39).

رستاخیز عیسی مسیح نه تنها بزرگترین مدرک برای اولوهیت او می‌باشد، بلکه پیش‌گویی‌های عهد قدیم درباره‌ی رنج کشیدن و رستاخیز عیسی را نیز تایید می‌کند (اعمال 2:17-3). رستاخیز مسیح ادعای خود او را نیز مبنی بر اینکه روز سوم از قبر بر خواهد خاست تایید می‌کند (مرقس 31:8؛ 31:9؛ 34:10). اگر عیسی مسیح رستاخیز نکرده باشد پس ما نیز نباید امیدی برای رستاخیز داشته باشیم. در واقع، جدا از رستاخیز مسیح، دیگر نجات دهنده، نجات، و امید زندگی ابدی نیز نخواهیم داشت. همانطور که پولس گفت، ایمان ما "بی‌فایده" می‌بود، انجیل هیچ قدرتی نمی‌داشت و گناهان، بخشیده نشده باقی می‌ماندند (اول قرنتیان 14:15-19).

عیسی گفت، "قیامت (رستاخیز) و حیات مَنَم. آن که به من ایمان آوَرَد، حتی اگر بمیرد، زنده خواهد شد" (یوحنا 25:11)، و در این جمله ادعا شده که او سرچشمه‌ی هر دوی آنهاست. جدا از مسیح، رستاخیز و زندگی ابدی وجود ندارد. عیسی مسیح کار بیشتری از دادن زندگی انجام می‌دهد، او "خود زندگی" است، به همین خاطر است که مرگ قدرتی بر او ندارد. عیسی مسیح زندگی خود را به کسانی که به او ایمان دارند اعطا می‌کند تا ما بتوانیم در پیروزی او بر مرگ شریک شویم (اول یوحنا 11:5-12). ما به‌عنوان ایمانداران به عیسی مسیح، هر یک شخصاً رستاخیز را تجربه خواهیم کرد برای اینکه با داشتن حیاتی که مسیح به ما داده بر مرگ غلبه کرده‌ایم. غیر ممکن است که مرگ پیروز شود (اول قرنتیان 53:15-57).

عیسی "نوبر خفتگان" است (اول قرنتیان 20:15). به عبارت دیگر، عیسی مسیح پیشتاز زندگی پس از مرگ است. رستاخیز عیسی مسیح به‌عنوان گواهی و شهادت برای رستاخیز انسانها مهم است و باور اساسی ایمان مسیحی می‌باشد. بر خلاف دیگر ادیان، مسیحیت بنیان‌گذاری دارد که بر مرگ غلبه کرد و قول داده که پیروانش نیز بر مرگ پیروز خواهند شد. هر دین دیگر، توسط پیامبران و مردانی بوجود آمد که در نهایت مردند. به‌عنوان مسیحیان، می‌دانیم که خدا انسان شد، برای گناهان ما مرد، و پس از سه روز زنده شد. قبر نتوانست او را در خود نگه دارد. او زنده است، و بر دست راست خداوند در آسمان نشسته است (عبرانیان 12:10).

کلام خدا رستاخیز ایمانداران را در بازگشت مسیح برای کلیسایش در رویداد "ربوده شدن" تضمین می‌کند. نتیجه‌ی چنین تضمینی، سرود بزرگ پیروزی‌ای است که پولس در اول قرنتیان 55:15 نوشته است: "ای گور، پیروزی تو کجاست؟ و ای مرگ، نیش تو کجا؟" (نگاه کنید به هوشع 14:13).

اهمیت رستاخیز مسیح بر روی خدمات امروز ما برای خداوند تاثیرگذار است. پولس گفتمان خود درباره‌ی رستاخیز را اینگونه به پایان می‌رساند: "پس، برادران عزیزم، ثابت و استوار بوده، همواره با تمام وجود به کار خداوند مشغول باشید، زیرا می‌دانید زحمت شما در خداوند بیهوده نیست" (اول قرنتیان 58:15). از آنجاییکه می‌دانیم پس از مرگ دوباره زنده خواهیم شد، بنابراین می‌توانیم همه‌ی خطرات و آزار و اذیتهایی که به خاطر مسیح با آنها روبرو هستیم را تحمل می‌کنیم (اول قرنتیان 30:15-32)، همانگونه که مسیح تحمل کرد. به خاطر رستاخیز عیسی مسیح، هزاران مسیحی در طول تاریخ با میل و اراده‌ی خود شهید شدند و زندگی زمینی خود را با زندگی جاودانه و وعده‌ی رستاخیز مبادله کردند.

رستاخیز، پیروزی شکوهمندی برای هر یک از ایمانداران می‌باشد. عیسی مسیح مرد، دفن شد و پس از سه روز مطابق با کتاب مقدس دوباره زنده شد (اول قرنتیان 3:15-4). و او دوباره خواهد آمد! مردگان در مسیح دوباره زنده خواهند شد، و کسانی که زمان بازگشت او زنده هستند متبدل شده و بدن‌های جدید و جلال‌یافته دریافت خواهند کرد ( اول تسالونیکیان 13:4-18). چرا رستاخیر عیسی مسیح مهم است؟ چون ثابت می‌کند که او کیست. نشان می‌دهد که خدا مرگ عیسی مسیح به جای ما را پذیرفته است. نشان می‌دهد که خدا قدرت زنده کردن ما پس از مرگ را دارد. تضمین می‌کند که بدنهای ایمانداران به مسیح، مرده باقی نخواهند ماند بلکه دوباره زنده شده و به زندگی ابدی رستاخیز خواهند کرد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چرا رستاخیز عیسی مسیح مهم است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries