settings icon
share icon
سوال

نخستین رستاخیز (قیامت) چیست؟ دومین رستاخیز (قیامت) چیست؟

جواب


دانیال فصل 12 آیه 2 به دو سرنوشت بسیار متفاوت بشر اشاره می کند: « تمام مردگان زنده خواهند شد بعضی برای زندگی جاودانی و برخی برای شرمساری و خواری جاودانی». همه انسان ها دوباره زنده خواهند شد، اما سرنوشت یکسانی نخواهند داشت. عهد جدید جزئیات بیشتری را درباره رستاخیز ایمانداران و غیرایمانداران به ما می دهد.

مکاشفه فصل 20 آیه های 4 تا 6 درباره «نخستین رستاخیز» صحبت می کند که شامل حال قدیسان و درستکاران می شود. مرگ دوم (دریاچه آتش، مکاشفه فصل 20 آیه 14) قدرتی بر این افراد ندارد. اولین رستاخیز، زنده شدن ایمانداران است. این رستاخیز همان رستاخیزی است که عیسی مسیح از آنها با عنوان «رستاخیز درستکاران» (لوقا فصل 14 آیه 14) و «رستاخیز حیات» (یوحنا فصل 5 آیه 29) یاد می کند.

نخستین رستاخیز در مراحل متعددی اتفاق می افتد. عیسی مسیح شخصا راه را برای رستاخیز ایمانداران باز کرد («اولین میوه» اول قرنتیان فصل 15 آیه 20). رستاخیز قدیسان اورشلیم (متی فصل 27 آیه های 52 تا 53) نیز باید به عنوان رستاخیز نخستین در نظر گرفته شود. در آینده هم با رستاخیز ایماندارانی که در زمان بازگشت دوباره مسیح مرده اند (اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 16) و رستاخیز شهیدان در آخر دوران برآشفتگی بزرگ (مکاشفه فصل 20 آیه 4) روبرو خواهیم شد.

مکاشفه فصل 20 آیه های 12 تا 13، رستاخیز بدکاران را عنوان می کند که در برابر تخت سفید داوری قضاوت شده و به دریاچه آتش فرستاده خواهند شد. سپس دومین رستاخیز شامل زنده شدن همه غیرایماندران می باشد که به مرگ دوم (دریاچه آتش) منتهی خواهد شد. عیسی مسیح این رستاخیز را «رستاخیز محکومان» (یوحنا فصل 5 آیه 29) نام می برد.

به نظر می رسد رویدادی که میان نخستین و دومین رستاخیز قرار دارد، پادشاهی هزار ساله عیسی مسیح است. آخرین گروه ایمانداران دوباره زنده شده و همراه با عیسی مسیح برای هزار سال حکومت خواهند کرد (مکاشفه فصل 20 آیه 4) ، اما « قيامت بعدی در پايان آن هزار سال رخ خواهد داد؛ در آن زمان، بقيهٔ مردگان زنده خواهند شد» (مکاشفه فصل 20 آیه 5).

چه شادی و لذتی در نخستین رستاخیز و چه رنج و دردی در دومین رستاخیر وجود خواهد داشت! چه مسئولیتی برای بشارت پیام انجیل بر گردن ما قرار دارد! « گمراهان را از آتش مجازات رهايی دهيد » (یهودا آیه 23).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

نخستین رستاخیز (قیامت) چیست؟ دومین رستاخیز (قیامت) چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries