settings icon
share icon
سوال

آیا توضیحات چهار انجیل درباره رستاخیز مسیح منطبق با هم هستند؟

جواب


وقایع رخ داده در رستاخیز مسیح را به سختی می توان کنار هم قرار داد. ما باید دو چیز را به خاطر داشته باشیم: اول اینکه، خبر رستاخیز عیسی مسیح هیجانات بسیار زیادی در اورشلیم ایجاد کرد و هرج و مرج ناشی از آن باعث شده بود مردم به این سو و آن سو بروند. گروه های مردمی تشکیل شده بود و دسته های متفاوتی از مردم احتمالا بیش از یک مرتبه به دیدن مقبره ی عیسی مسیح رفتند. دوم اینکه، نویسندگان انجیل ها توضیحات کامل و جامعی از این رویداد ثبت نکردند. به عبارت دیگر، متی ، مرقس، لوقا و یوحنا قصد نداشتند که همه ی جزئیات رویداد رستاخیز مسیح یا هر رویداد دیگری را دقیقا به همان ترتیبی که اتفاق افتاده به ما بگویند.

مسیحیان در جدال و بحث با شک گرایان در مورد رستاخیز، در قسمت برنده ماجرا قرار ندارند. حتی اگر گزارش های رستاخیز در هماهنگی کامل با هم بودند باز هم شک گرایان می گفتند که شاگردان مسیح توطئه کرده اند. اگر گزارش ها کمی با هم متفاوت باشند، شک گرایان می گویند انجیل ها یکدیگر را نقض می کنند بنابراین قابل اعتماد نیستند. ما معتقدیم که گزارش های رستاخیز با هم هماهنگ هستند و یکدیگر را نقض نمی کنند.

با این وجود، حتی اگر گزارش های رستاخیز مسیح در هماهنگی کامل با یکدیگر نباشند، باز هم چیزی از اعتبار و صحت آنها کم نمی شود. یک ارزیابی منطقی نشان می دهد که گزارش های رستاخیز از هر چهار انجیل منطبق بر گواهی شاهدان عینی می باشد. این حقیقت اصلی و مهم که عیسی مسیح از دنیای مردگان رستاخیز کرد و پس از زنده شدن بر بسیاری از مردم ظاهر شد را می توان به روشنی در هر چهار انجیل مشاهده کرد. ناهماهنگی های ظاهری در مسائل حاشیه ای هستند. مواردی مانند؛ آنها چند فرشته در مقبره دیدند، یکی یا دو تا؟ (شاید یک فرد یک فرشته و دیگری دو فرشته دیده است.) عیسی مسیح بر چند زن ظاهر شد، اول از همه بر چه کسی ظاهر شد؟ (هر یک از انجیل ها از نظر زمانی در مورد ظهورهای مسیح بر مردم کمی با هم تفاوت دارند و هیچیک از آنها ادعای نمی کند که ترتیب زمانی دقیق تری دارد.) بنابراین شاید گزارش ها ناهماهنگ به نظر برسند اما نمی توان ثابت کرد که یکدیگر را نقض می کنند.

هماهنگی زمانی ممکن در گزارش های رستاخیز عیسی مسیح و ظهور او بر مردم پس از رستاخیز به شکل زیر است:

چندین زن شاهد دفن عیسی مسیح بودند (متی فصل 27 آیه های 57 تا 61؛ مرقس فصل 15 آیه های 42 تا 47؛ لوقا فصل 23 آیه های 50 تا 56؛ یوحنا فصل 19 آیه های 38 تا 42).

در مقبره بسته شد و جلوی آن نگهبان قرار دادند (متی فصل 27 آیه های 62 تا 66).

حداقل سه زن از جمله مریم مجدیله، مریم مادر یعقوب و سالومه مواد معطری برای بردن به مقبره عیسی مسیح آماده کردند (متی فصل 28 آیه 1؛ مرقس فصل 16 آیه 1).

یک فرشته از آسمان نازل شد، سنگ مقبره را کنار زد و روی آن نشست. زمین لرزه ای رخ داد . نگهبانان از هوش رفتند (متی فصل 28 آیه های 2 تا 4).

زنان به مقبره رسیدند ولی با مقبره ی خالی روبرو شدند. زنان دیگر در آنجا ماندند و مریم مجدلیه شتابان به سمت شاگردان رفت تا به آنها اطلاع دهد (یوحنا فصل 20 آیه های 1 تا 2).

زنانی که در مقبره بودند دو فرشته را دیدند. فرشته ها به آنها گفتند عیسی مسیح زنده شده است سپس از آنها خواستند که به شاگردان بگویند به جلیل بروند (متی فصل 28 آیه های 5 تا 7؛ مرقس فصل 16 آیه های 2 تا 8؛ لوقا فصل 24 آیه های 1 تا 8).

زنان مقبره را ترک می کنند تا خبر را به شاگردان برسانند (متی فصل 28 آیه 8).

نگهبانان وقتی به هوش آمدند خبر مقبره خالی را به کاهنان اعظم گزارش دادند، آنها به نگهبانان رشوه دادند تا بگویند جسد دزدیده شده است (متی فصل 28 آیه های 11 تا 15).

مریم (مادر یعقوب) و زنان دیگر در راه بودند که عیسی مسیح را دیدند (متی فصل 28 آیه های 9 تا 10).

زنان آنچه دیده وشنیدند را به شاگردان گزارش دادند (لوقا فصل 24 آیه های 9 تا 11).

پطرس و یوحنا شتابان به مقبره رفتند و تنها چیزی که دیدند نوارهای کتانی پیچیده شده خالی دور جسد عیسی مسیح بود (لوقا فصل 24 آیه 12؛ یوحنا فصل 20 آیه های 2 تا 10).

مریم مجدلیه به مقبره باز می گردد. فرشتگان را می بیند و بعد از آن عیسی مسیح را می بیند (یوحنا فصل 20 آیه های 11 تا 18).

ساعاتی بعد در همان روز، عیسی مسیح بر پطرس ظاهر می شود (لوقا فصل 24 آیه 34؛ اول قرنتیان فصل 15 آیه 5).

عیسی مسیح در همان روز به کلئوپاس و دیگر شاگردان در راه عموآس ظاهر می شود (لوقا فصل 24 آیه های 13 تا 32).

عصر همان روز، دو شاگرد این رویداد را به 11 شاگرد در اورشلیم گزارش دادند (لوقا فصل 24 آیه های 32 تا 35).

عیسی مسیح به ده شاگرد خود ظاهر می شود – توماس در بین آنها حضور ندارد (لوقا فصل 24 آیه های 36 تا 43؛ یوحنا فصل 20 آیه های 19 تا 25).

عیسی مسیح به یازده شاگرد ظاهر می شود – توماس حضور دارد (یوحنا فصل 20 آیه های 26 تا 31).

عیسی مسیح بر 7 شاگرد خود در کنار دریاچه جلیل ظاهر می شود (یوحنا فصل 21 آیه های 1 تا 25).

عیسی مسیح به حدود 500 شاگرد در جلیل ظاهر می شود (اول قرنتیان فصل 15 آیه 6).

عیسی مسیح به برادر ناتنی خود یعقوب ظاهر می شود (اول قرنتیان فصل 15 آیه 7).

عیسی مسیح به شاگردان خود ماموریت می دهد (متی فصل 28 آیه های 16 تا 20).

عیسی مسیح، کتاب مقدس را به شاگردانش تعلیم داد و به آنها قول داد که روح القدس را برای آنها خواهد فرستاد (لوقا فصل 24 آیه های 44 تا 49؛ اعمال رسولان فصل 1 آیه های 4 تا 5).

عیسی مسیح به آسمان صعود می کند (لوقا فصل 24 آیه های 50 تا 53؛ اعمال رسولان فصل 1 آیه های 6 تا 12).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا توضیحات چهار انجیل درباره رستاخیز مسیح منطبق با هم هستند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries