settings icon
share icon
سوال

چگونه جان خود را تازه سازم؟

جواب


عبارت «جان مرا تازه می‌سازد» در مزامیر فصل 23 آیه 3 آمده است. این توصیف شبانی است که گوسفندان خود را به سوی مراتع سرسبز، آبهای آرام، و مسیرهای راستی هدایت می کند. ما مسیحیان، گوسفندان چراگاه خداوند هستیم (مزامیر فصل 100 آیه 3) و فقط او می تواند جان ما را احیا کند. احیا کردن یعنی «تعمیر کردن، نوسازی، یا بازگشت به وضعیت قبلی». جان عمیق ترین بخش وجود و روح ماست. از آنجایی که خداوند ما را خلق کرده است، فقط خودش می تواند ما را احیا کند، برای اینکه تنها او می داند برای احیای جان ما چه چیزی مورد نیاز است.

خداوند پاسخ این پرسش را به ما داده است، کلام خدا جان ما را احیا می کند (دوم تیموتائوس فصل 3 آیه های 16 تا 17)، کتاب مقدس همچنین دارای پاسخ و حکمت لازم برای همه مسائل زندگی می باشد. کتاب مقدس، حکمت لازم برای نجات را به ما می دهد (دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 15)، به ما کمک می کند تا به دیگران هم تسلی خاطر بدهیم (دوم قرنتیان فصل 1 آیه 3)، و کتاب راهنمای ما برای یک زندگی آرام و رضایت بخش است (مزامیر فصل 119 آیه های 97 تا 105). گرچه کتاب های بسیار زیادی نوشته شده اند که حکمت و خرد دنیوی را به ما یاد می دهند، اما تنها کلام خدا می تواند جان ما را احیا کند و در زمان سختی ها به ما امید دهد.

البته احیای جان برای کسانی امکان پذیر است که از طریق ایمان به عیسی مسیح نجات پیدا کرده اند. عیسی مسیح گفت، راحتی بخش همه کسانی خواهد بود که به سمت او بروند (متی فصل 11 آیه های 28 تا 30)، بنابراین باید از نجات و رابطه خودمان با خدا اطمینان حاصل کنیم. فقط کسانی آرامش و لذتی را که خداوند در کتاب مقدس قول داده است تجربه خواهند کرد که با ایمان به عیسی مسیح به یک انسان جدید تبدیل شده باشند، یعنی دوباره از نظر روحانی متولد شده باشند.

خوشبختانه خداوند در زمان ناامیدی، آزمایش ها و وسوسه ها ما را مجهز کرده است. او ما را به سه منبع امیدبخش و یاری رسان مجهز کرده است. اول، او کلامش را داده است تا از این طریق به ما امید و خوراک روحانی بدهد. ما باید برای خواندن و شنیدن بشارت کلام او وقت صرف کنیم (رومیان فصل 10 آیه 17) و مهمتر از همه، مطیع آن باشیم (مزامیر فصل 119 آیه 2، امثال فصل 3 آیه های 1 تا 2، یعقوب فصل 1 آیه 25). دوم اینکه او به ما امتیاز و قدرتی به نام دعا کردن داده است (متی فصل 7 آیه های 7 تا 11، مرقس فصل 11 آیه های 24 تا 25، یوحنا فصل 15 آیه 7، عبرانیان فصل 4 آیه 16، اول یوحنا فصل 5 آیه 14). ما باید خستگی ها، دردها، مشکلات و ناامیدی ها خود را در دعا به حضور خدا ببریم و بدانیم که او ما را دوست دارد و به ما اهمیت می دهد (اول پطرس فصل 5 آیه های 6 تا 7). سوم اینکه، او دیگر مسیحیان را به ما داده است که حامی و مشوق ما می باشند (جامعه فصل 4 آیه های 9 تا 19، افسسیان فصل 4 آیه 29، عبرانیان فصل 3 آیه 13). عضویت در یک کلیسای سالم، عبادت منظم و معاشرت با دیگر مسیحیان بسیار مهم است (عبرانیان فصل 10 آیه های 23 تا 25). مسیحیانی که مشکلات و چالش های ما را تجربه کرده اند، می توانند کمک خیلی بزرگی برای ما در سختی ها باشند (دوم قرنتیان فصل 1 آیه های 3 تا 4).

ناامیدی در سختی ها و آزمایش ها یک امر عادی است. مردان و زنان متعددی را در سرتاسر کتاب مقدس می بینیم که با چنین شرایطی دست و پنجه نرم کرده اند. امروز می توانیم از زندگی این افراد درس امید بگیریم، چون همان خدایی که به آنها وفادار بود به ما نیز هست. مطالعه کتاب مزامیر در این زمینه بسیار مفید است، برای اینکه داوود بسیاری از این مشکلات را در روزهای سخت زندگی خودش تجربه کرده است، و ما می توانیم از آن استفاده کنیم تا در زمان سختی ها و خستگی ها به ما امیدواری دهد. داوود لذت احیای و تازه شدن جان خودش توسط خداوند را تجربه کرده بود، به همین دلیل توانست کلمات زیبای مزامیر فصل 23 را به رشته تحریر درآورد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چگونه جان خود را تازه سازم؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries