settings icon
share icon
سوال

آیا ازدواج مجدد پس از طلاق، زنا محسوب می شود؟

جواب


پیش از پاسخ دادن به این پرسش، باید یاد آوری کنیم که خداوند از طلاق متنفر است (ملاکی فصل 2 آیه 16). سختی، سردرگمی و آشفتگی های پس از طلاق، بدون شک بخشی از دلایل خداوند برای نفرت از طلاق است. ازدواج مجدد، مسئله پیچیده تری از طلاق است. اکثر کسانی که طلاق می گیرند، دوباره ازدواج می کنند و یا در فکر آن هستند. کتاب مقدس در این مورد چه می گوید؟

متی فصل 19 آیه 9 می گوید، «و من به شما می‌گويم كه هر كس زن خود را به هر علتی به غیر از علت زنا طلاق دهد و با زن ديگری ازدواج كند، زناكار محسوب می‌شود». همچنین به متی فصل 5 آیه 32 نگاه کنید. این آیه ها به وضوح می گویند که ازدواج مجدد مگر در مورد «خیانت همسر» زنا محسوب می شود. در مورد استثنای «خیانت همسر» به دو مقاله دیگر ما مراجعه کنید:

کتاب مقدس درباره طلاق و ازدواج مجدد چه می گوید؟

من طلاق گرفته ام، آیا می توانم دوباره ازدواج کنم؟

به نظر ما مواردی وجود دارند که ازدواج مجدد زنا محسوب نمی شوند. این موارد شامل زنای اعتراف نشده، خشونت فیزیکی علیه همسر و فرزندان، ترک شدن همسر مسیحی توسط همسر غیر مسیحی. ما نمی گوییم که اشخاص با این شرایط باید دوباره ازدواج کنند. توصیه کتاب مقدس این است که یا مجرد بمانیم و یا با همسر خود آشتی کنیم و این دو مورد را بر ازدواج مجدد ترجیح می دهد (اول قرنتیان فصل 7 آیه 11). در عین حال دیدگاه ما این است که خداوند نسبت به طرف بی گناه، لطف و دلسوزی دارد و اجازه ازدواج مجدد را به او می دهد، بدون اینکه آن را زنا تلقی کند.

شخصی که به دلایلی غیر از موارد عنوان شده دوباره ازدواج کند مرتکب زنا شده است (لوقا فصل 16 آیه 18). سوالی که مطرح می شود این است که آیا ازدواج مجدد باعث عمل زنا می شود و یا شخص را در وضعیتی قرار می دهد که به ازای هر رابطه جنسی با همسر جدید در حال زنا کردن است. دستور زبان استفاده شده در نسخه یونانی متی فصل 5 آیه 32، متی فصل 19 آیه 9 و لوقا فصل 16 آیه 18، زمان حال حاضر است و نشان دهنده این است که شخص در جایگاه زنای مستمر قرار می گیرد. با این حال، مواقعی هستند که در آنها دستور زبان حال ساده در زبان یونانی به معنی یک کار مستمر نیست و فقط به این معنی است که کاری صورت گرفته است (یک نوع حال حاضر در دستور زبان وجود دارد که به زمان اشاره ای نمی کند). برای مثال، واژه های «طلاق» در متی فصل 5 آیه 32 از نظر دستور زبان، حال حاضر است، اما «طلاق گرفتن» حال استمراری محسوب نمی شود. دیدگاه ما این است که ازدواج مجدد، بدون توجه به شرایط، حالت استمراری زنا نیست. تنها عمل ازدواج مجدد، زنا محسوب می شود.

مجازات زنا در قانون عهد قدیم مرگ بود (لاویان فصل 20 آیه 10). در عین حال، تثنیه فصل 24 آیه های 1 تا 4 می گوید که ازدواج مجدد پس از طلاق، زنا محسوب نمی شود و مجازات مرگ برای فردی که دوباره ازدواج کرده در نظر گرفته نمی شود. کتاب مقدس به وضوح می گوید که خدا از طلاق متنفر است (ملاکی فصل 2 آیه 16) اما در هیچ جایی نمی گوید که خدا از ازدواج مجدد متنفر است. کتاب مقدس در هیچ جایی به زوجی که ازدواج مجدد کرده اند توصیه نمی کند طلاق بگیرند. تثنیه فصل 24 آیه های 1 تا 4 عنوان نمی کند که ازدواج مجدد درست نیست. طلاق مجدد پس از ازدواج مجدد به همان میزان طلاق پس از ازدواج اول گناه آلود است. هر دوی آنها شامل شکستن سوگند دو طرف به خداوند در برابر شاهدان می شود.

بدون توجه به شرایط، زمانی که یک زوج دوباره ازدواج می کنند باید قاطعانه تلاش کنند که نسبت به یکدیگر، با در نظر گرفتن جلال نام خدا و عیسی مسیح در کانون اصلی ازدواج، وفادار باشند. ازدواج، ازدواج است. خداوند به ازدواج مجدد به چشم کاری غلط و زنا نگاه نمی کند. زوجی که دوباره ازدواج می کنند باید به خداوند و به یکدیگر متعهد شوند تا بتوانند ازدواج خود را دوام دهند و عیسی مسیح را همیشه در کانون اصلی زندگی مشترک خود قرار دهند (افسسیان فصل 5 آیه های 22 تا 23).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا ازدواج مجدد پس از طلاق، زنا محسوب می شود؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries