settings icon
share icon
سوال

تفاوت بین مذهب (دین) و معنویت چیست؟

جواب


پیش از آنکه به تفاوت بین مذهب و معنویت بپردازیم، نخست باید این دو واژه را تعریف کنیم. دین (مذهب) را می توان این طور تعریف کرد: «اعتقاد به پرستش خدا یا خدایان، که معمولاً در کارها و تشریفات عبادی ابراز می شود» یا «هر نظام مشخصی از باور، پرستش، و غیره، که شامل ضوابط اخلاقی می باشد». معنویت را می توان اینطور تعریف کرد: «ویژگی یا واقعیت روحانی و غیر مادی بودن» یا «شخصیت معنوی که در افکار، زندگی و غیره نشان داده می شود»؛ «گرایش یا حس معنوی». به طور خلاصه می توان گفت که مذهب (دین) مجموعه ای از باورها و آیینهای عبادی است که ادعا می کند شخص را به رابطه درست با خدا می رساند، و معنویت ، تمرکز بر امور معنوی و جهان معنوی به جای تمرکز بر امور زمینی یا مادی است.

رایج ترین تصور غلط درباره دین این است که مسیحیت صرفاً یک دین دیگر مثل اسلام، یهودیت، هندوئیسم، و غیره است. متاسفانه بسیاری از کسانی که ادعا می کنند پیرو مسیحیت هستند، طوری با مسیحیت رفتار می کنند که گویی یک دین است. برای خیلی از افراد، مسیحیت چیزی نیست جز مجموعه ای از قواعد و آیینها که شخص باید بجا آورد تا بعد از مرگ به آسمان برود. این مسیحیت راستین نیست. مسیحیت راستین یک دین نیست؛ بلکه داشتن رابطه درست با خدا بوسیله پذیرفتن عیسی به عنوان مسیح نجات دهنده است که بواسطه لطف و از طریق ایمان ممکن می شود. بله، مسیحیت «آیینهای مذهبی» دارد (مثل تعمید و شام خداوند). بله، مسیحیت «احکام» دارد (مثل قتل مکن، یکدیگر را محبت کن، و غیره). اما این آیینها و احکام، جوهره ی مسیحیت نیستند. تشریفات مذهبی و احکام مسیحیت، نتیجه ی نجات هستند. وقتی که از طریق عیسی مسیح نجات را دریافت می کنیم، به عنوان اعلام آن ایمان، تعمید می گیریم. شام خداوند را به یادبود قربانی مسیح بجا می آوریم. فهرستی از باید و نباید ها را در نتیجه ی عشق به خدا و قدردانی از آنچه برایمان کرده انجام میدهیم.

رایج ترین تصور غلط درباره معنویت این است که شکل های زیادی از معنویت وجود دارد و همگی به یک اندازه معتبرند. مدیتیشن در وضعیتهای غیرعادی فیزیکی، ارتباط برقرار کردن با طبیعت، گفتگو با دنیای روح، و غیره، ممکن است به نظر «معنوی» بیایند، اما در حقیقت، معنویت نادرست و گمراه کننده هستند. معنویت درست، دارا بودن روح القدس خدا در نتیجه ی دریافت نجات از طریق عیسی مسیح است. معنویت ، ثمره ای است که روح القدس در زندگی شخص به بار می آورد: محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، فروتنی و خویشتنداری (غلاطیان فصل 5 آیه های 22-23). معنویت تماماً درباره ی این است که بیشتر شبیه خدا شویم، خدایی که روح است (یوحنا فصل 4 آیه 24) ؛ و شخصیت ما شبیه او شود (رومیان فصل 12 آیه های 1-2).

آنچه که بین مذهب و معنویت مشترک است این است که هر دو می توانند شیوه های نادرستی از ارتباط با خدا باشند. مذهب تمایل دارد که انجام تشریفات مذهبی خشک و بی روح را جایگزین رابطه حقیقی با خدا کند. معنویت گرایش دارد که اتصال با جهان روح را جایگزین رابطه حقیقی با خدا کند. هر دو می توانند مسیرهای نادرستی به سوی خدا باشند و اغلب هم اینگونه هستند. در عین حال، مذهب می تواند ارزشمند باشند از این حیث که به این واقعیت اشاره می کند که خدایی وجود دارد و اینکه ما به نوعی به او پاسخگو هستیم. تنها ارزش واقعی مذهب این است که به ما نشان می دهد کم آورده ایم و نیاز به یک نجات دهنده داریم. معنویت می تواند ارزشمند باشد در این که خاطرنشان می کند جهان فیزیکی همه چیز نیست. انسانها صرفاً مادی نیستند، بلکه دارای یک جان-روح هستند. در اطراف ما دنیای روحانی ای وجود دارد که ما باید از آن آگاه باشیم. ارزش حقیقی معنویت این است که خاطرنشان می کند که چیزی و کسی در ورای این دنیای فیزیکی وجود دارد که نیاز داریم به آن وصل شویم.

عیسی مسیح هم تحقق دین است و هم تحقق معنویت . عیسی آن کسی است که ما به او پاسخگو هستیم و کسی است که مذهب حقیقی به او اشاره می کند. عیسی کسی است که نیاز داریم به او متصل شویم و کسی است که معنویت حقیقی به آن اشاره دارد. آیا علاقمند هستید تا درباره معنویت و دین واقعی بیشتر بدانید؟ اگر پاسخ مثبت است، جستجو در وبسایت ما را آغاز کنید تا پذیرش عیسی مسیح به عنوان تنها نجات دهنده را به شما کاملا توضیح می دهد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

تفاوت بین مذهب (دین) و معنویت چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries