settings icon
share icon
سوال

آیا مذهب افیون توده هاست؟

جواب


کسانی که به دین اعتقادی ندارند برچسب رایج افیون توده ها یا ماده مخدری که به مردم داده می شود را به آن می زنند. استفاده از اینگونه عبارت ها، روشی برای رد دین بدون تلاش برای مخالفت یا بحث در مورد آن است. کارل مارکس اولین نفری نبود که از این عبارت استفاده کرد، اما اکثر مردم وقتی این عبارت را به کار می برند به یاد او می افتند. بحث مارکس این بود که دین به مردم خوشبختی مصنوعی و خیالی می دهد – مانند کاری که مواد مخدر می کند – و آزاد کردن مردم از این توهم دروغین بخشی از فرایند تشکیل یک جامعه بهتر بود.

اتهام «افیون توده ها» از مارکس آغاز شد و اکثرا توسط آتئیست ها استفاده می شود. برای اینکه آنها وجود خدا را انکار می کنند، و باید به شکلی وجود مستمر دین را توجیح کنند. آنها در خود نیازی به دین نمی بینند و نیاز دیگران به آن را هم درک نمی کنند. مارکس فقط مسیحیت را رد نمی کرد، بلکه در کل مذهب را به عنوان ابزاری برای استفاده تحقیرآمیز از مردم بیچاره، ناآگاه و زود باور می دانست. بحث اصلی «افیون توده ها» این است که دین برای مردم بی اراده و آشفته مانند عصایی می ماند که به ادامه زندگی آنها کمک می کند. آتئیست ها (خداناباوران) نیز چنین ادعاهایی می کنند، به عنوان مثال می گویند: «خداوند رفیق خیالی بزرگسالان است».

پس آیا دین چیزی جز افیون توده ها نیست؟ آیا دین چیزی جز یک عصا برای مردم سست اراده و مریض روحی نیست؟ بیان تعدادی از واقعیت ها، شما را به پاسخ قطعی منفی به این سوالات می رساند. (1) استدلال های بسیار محکم منطقی و فلسفی برای اثبات خدا وجود دارند. (2) نشانه های این حقیقت که انسان آسیب دیده و به نجات و رهایی نیاز دارد (پیام اصلی دین) را می توان در سرتاسر دنیا مشاهده کرد. (3) در طول تاریخ بشر، اکثر نویسندگان و متفکران مشهور روشنفکر، دئیست بودند (یعنی به وجود خدا اعتقاد داشتند، اما دخالت او در امور دنیا را باور نداشتند). آیا برخی از دین به عنوان عصا استفاده می کنند؟ بله. آیا به این معنی است که ادعای دین نادرست است؟ خیر. دین واکنش طبیعی به شواهد وجود خدا و قبول اینکه ما آسیب دیده ایم و نیاز به درمان داریم، است.

در عین حال، ما باید بین دین دروغین که مانند افیون به انسان ها، تضمین و سلامت دروغین می دهد با مسیحیت که تنها دین و امید واقعی بشر است تفاوت قائل شویم. دین دروغین بر اساس این عقیده می باشد که انسان از طریق کار و تلاش، خود را در نظر خدا قابل قبول می سازد. فقط مسیحیت، انسان را موجودی مُرده در گناه می داند که نمی تواند هیچ کاری برای نجات خودش و رسیدن به بهشت انجام دهد. تنها مسیحیت، راه حل این ناتوانی بشر را ارائه داده است و آن هم مرگ عیسی مسیح بر روی صلیب برای بخشیده شدن همه گناهان بشر می باشد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا مذهب افیون توده هاست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries