settings icon
share icon
سوال

چرا خداوند بعد از هزار سال شیطان را آزاد خواهد کرد؟

جواب


مکاشفه فصل 20 آیه های 7 تا 10 می گوید، «پس از پايان آن هزار سال، شيطان از زندان آزاد خواهد شد. او بيرون خواهد رفت تا قومهای جهان يعنی جوج و ماجوج را فريب داده، برای جنگ متحد سازد. آنان سپاه عظيمی را تشكيل خواهند داد كه تعدادشان همچون ماسه‌های ساحل دريا بی‌شمار خواهد بود. ايشان در دشت وسيعی، خلق خدا و شهر محبوب اورشليم را از هر سو محاصره خواهند كرد. اما آتش از آسمان، از سوی خدا خواهد باريد و همه را خواهد سوزاند. سپس شيطان كه ايشان را فريب داده بود، به درياچهٔ آتش افكنده خواهد شد. درياچهٔ آتش همان جايی است كه با گوگرد می‌سوزد و آن جاندار خبيث و پيامبر دروغين او شبانه روز، تا به ابد، در آنجا عذاب می‌كشند». کتاب مقدس در این متن یک آشوب نهایی که توسط شیطان برانگیخته و رهبری می شود را پیش بینی می کند که در نهایت با شکست کامل مواجه خواهد شد.

در آغاز دوره هزار ساله پادشاهی مسیح، فقط ایمانداران زنده خواهند بود (مکاشفه فصل 19 آیه های 17 تا 21) یعنی کسانیکه از دوران عذاب سخت با سربلندی بیرون خواهند آمد و کسانیکه با بازگشت دوباره مسیح همراه او خواهند بود. آن دوره ای از آرامش و صلح است که با هیچ دوره دیگری در تاریخ قابل مقایسه نیست (اشعیا فصل 2 آیه 4، یوئیل فصل 3 آیه 10، میکاه فصل 4 آیه 3). عیسی مسیح بر تخت پادشاهی داوود تکیه زده و بر جهان هستی حکومت خواهد کرد. عیسی مسیح تامین نیازهای همه را تضمین می کند و هیچ گناهی را که شامل گناهان رایج دنیای امروز نیز می شود تحمل نخواهد کرد (مزامیر فصل 2 آیه های 7 تا 12، مکاشفه فصل 2 آیه های 26 تا 29، مکاشفه فصل 19 آیه های 11 تا 16). تنها تصویری که ما می توانیم از این دوران داشته باشیم، تصویر بهشت روی زمین است.

احتمال دارد ایماندارانی که در دوران عذاب سخت زندگی می کنند زندگی جاودانی نداشته باشند و در دوران هزار ساله پادشاهی مسیح زاد و ولد کنند. جمعیت زمین بسیار زیاد خواهد بود اما گناه همچنان وجود خواهد داشت. همه آن کسانیکه در دوران هزارساله مسیح به دنیا می آیند از برکات پادشاهی او برخوردار خواهند شد. با این وجود، آنها همچنان با ذات گناه آلود به دنیا می آیند، بنابراین باید با اراده و خواست خود توبه کنند، پیام انجیل را بپذیرند و عیسی مسیح را به عنوان تنها نجات دهنده خود قبول کنند.

شیطان در آخر دوره هزارساله مسیح از چاه اسارت آزاد می شود. او اغتشاش نهایی را به راه انداخته و دست به گمراه کردن تعداد زیادی از انسان ها می زند. به نظر می رسد که هرچه فرارسیدن دوران عذاب سخت طولانی تر می شود، انسان ها زندگی آرام خود را یک امر بدیهی فرض می کنند و برخی حتی به خوبی خداوند شک خواهند کرد. گرچه تعداد کسانیکه در این آشوب و اغتشاش به شیطان ملحق می شوند مانند شن های ساحل بی شمار است (مکاشفه فصل 20 آیه 8) ، اما همچنان در برابر کسانیکه به او ملحق نمی شوند اقلیت به حساب می آیند.

چرا خدا با وجود اینکه می داند شیطان مشکل ساز خواهد بود، او را آزاد می کند؟ کتاب مقدس جواب قطعی به این سوال نمی دهد. اما ممکن است یکی از دلایل این باشد که خداوند می خواهد برای آخرین بار بشر را امتحان کند. شیطان برای 1000 سال اسیر خواهد بود و اکثر مردم روی زمین هرگز توسط او وسوسه نمی شوند. خداوند انسان را با اراده و حق انتخاب آزاد آفریده است و او را امتحان خواهد کرد. کسانی که در دوران هزار ساله پادشاهی مسیح به دنیا می آیند، هنوز هم باید بین پیروی از مسیح و شیطان یکی را انتخاب کنند. رها کردن شیطان توسط خدا به آنها این فرصت انتخاب را می دهد.

یکی دیگر از دلایل آزاد کردن شیطان می تواند نمایش وسعت ذات گناه آلود انسان باشد (نگاه کنید به ارمیا فصل 17 آیه 9). حتی پس از 1000 سال دوره آرمان شهری بر روی زمین، آخرین امکان شورش بر ضد خدا برای انسان فراهم می شود. یک دلیل دیگر می تواند اثبات این موضع به ما باشد که تا چه اندازه به راحتی فریب می خوریم. همانطوری که آدم و حوا با چند کلمه شیطان باغ عدن را از دست دادند، فرزندان آنها نیز می توانند به راحتی فریب حرف های شیطان را بخورند. ما گوشت و خون هستیم و زود فریب می خوریم.

یکی از اهداف خداوند از آزاد کردن شیطان می تواند آشکار کردن ذات خودش هم باشد. او مهربانی و لطف خود را برای هزار سال نشان می دهد اما در پایان آن دوره دیگر تحمل شورش بر ضد خودش را ندارد. عدالت او پایان می گیرد و فرصت دوباره به شورشیان داده نخواهد شد.

آزادی شیطان در پایان پادشاهی هزار ساله مسیح بر روی زمین همچنین نشان می دهد که او برای همیشه دشمن انسان بوده و خواهد بود. همانطور که خداوند به ما عشق می ورزد، شیطان از ما متنفر است. او از زمان سقوط (اشعیا فصل 14، حزقیال فصل 28) دشمن ایماندران بوده است و همواره به عنوان بزرگترین فریب دهنده انسان توصیف شده است (یوحنا فصل 8 آیه 44). همه آن چیزی که او می تواند به بشر بدهد یا داده، مرگ است (یوحنا فصل 10 آیه 10). شیطان همچنین در مکاشفه فصل 20 به عنوان یک دشمن شکست خورده به تصویر کشیده می شود و هلاکت او و پیروانش حتمی است. شیطان در برابر خداوند یک موجود بی قدرت و ضعیف است.

چرا خداوند در پایان دوره هزارساله، شیطان را آزاد کرد؟ ما به راحتی می توانیم حتی بپرسیم که چرا خداوند اصلا به شیطان آزادی داده است (حتی در حال حاضر)؟ پاسخ را می توان در برنامه کامل خداوند برای آشکار کردن جلال خودش پیدا کرد. خداوند برای اجرای برنامه بی نقص خودش می تواند از هر چیزی حتی از اعمال پلید شیطان استفاده کند (نگاه کنید به اول تیموتائوس فصل 1 آیه 20 و اول قرنتیان فصل 5 آیه 5).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

چرا خداوند بعد از هزار سال شیطان را آزاد خواهد کرد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries