settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس درباره تناسخ چه می گوید؟

جواب


تناسخ به هیچ عنوان پایه و اساس کتاب مقدسی ندارد، کتاب مقدس به وضوح به ما می گوید که وقتی می میرم داوری خواهیم شد (عبرانیان فصل 9 آیه 27). کتاب مقدس هرگز نگفته که به انسان پس از مرگ فرصت دوباره داده می شود تا به شکل انسان دیگر و یا حیوان به زندگی بازگردد. عیسی مسیح به خلافکاری که همراه او مصلوب شد گفت، «تو امروز با من در بهشت خواهی بود» (لوقا فصل 23 آیه 43)، نه اینکه «به تو فرصت دیگری برای زندگی بر روی زمین داده می شود». متی فصل 25 آیه 46 به ما می گوید که ایمانداران وارد زندگی ابدی می شوند، درحالی که غیرایمانداران وارد مجازات ابدی خواهند شد. نظریه تناسخ هزاران سال است که رایج می باشد اما هرگز توسط مسیحیان و یا یهودیان مورد قبول نبوده است، برای اینکه در تضاد با کتاب مقدس قرار دارد.

برخی به متی فصل 17 آیه های 10 تا 12 که در آن یحیی تعمید دهنده و الیاس را به هم مرتبط می کند، به عنوان سندی مبنی بر تناسخ اشاره می کنند. اما این متن نمی گوید که الیاس به شکل یحیی تعمید دهنده به زندگی برگشته بود، بلکه یحیی تعمید دهنده پیشگویی بازگشت الیاس را به سرانجام رساند، اگر مردم به گفته های او ایمان می آوردند، در نتیجه به عیسی به عنوان مسیح ایمان می آوردند (متی فصل 17 آیه 12). مردم از یحیی پرسیدند که آیا او الیاس است و او پاسخ داد که نه او الیاس نیست (یوحنا فصل 1 آیه 21).

اعتقاد به تناسخ یک پدیده باستانی است که عقیده اصلی بسیاری از ادیان هندی مانند هندوگرایی، جینیسم و سیکیسم را تشکیل می دهد. بسیاری از کافرکیشان امروزی، مانند جنبش های عصر جدیدی که به پیروان روح گرایی پیوسته اند، به تناسخ اعتقاد دارند. اما برای مسیحیان، بدون هیچ شکی، تناسخ غیر کتاب مقدسی است و باید با قاطعیت رد شود.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس درباره تناسخ چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries