settings icon
share icon
سوال

نقد ویرایشی و نقد تاریخی چیست؟

جواب


نقد ویرایشی و نقد تاریخی تنها دو مورد از انواع متفاوت نقد کتاب مقدس هستند. قصد آنها این است که کتاب مقدس را بررسی کرده و در خصوص نویسنده، اعتبار تاریخی، و تاریخ نگارش متن نظر داده و حکم صادر کنند. اکثر این شیوه ها نهایتا در تلاش هستند که متن کتاب مقدس را تخریب کنند.

نقد کتاب مقدس را می توان به دو فرم کلی تقسیم کرد: نقد شدید و نقد خفیف. نقد خفیف تلاشی است برای یافتن کلمه بندی اصلی متن، چرا که نوشته های اصلی در دسترسی نیستند. نقد شدید به اصالت و صحت متن می پردازد. پرسشهایی که مطرح می شوند از این قبیل هستند: در چه زمانی واقعاً نوشته شد؟ چه کسی واقعاً این متن را نوشت؟

بسیاری از منتقدان ویرایشی و منتقدان تاریخی به الهامی بودن کتاب مقدس ایمان ندارند و از اینرو، از این پرسشها برای باطل کردن کار روح القدس در زندگی نویسندگان کتاب مقدس استفاده می کنند. به اعتقاد آنها، عهد قدیم صرفاً مجموعه ای از نقل قول هایی می باشند که نسل به نسل و سینه به سینه منتقل شده اند که تا زمان به اسارت رفتن اسرائیل توسط بابل در سال586 قبل از میلاد، به نگارش در نیامده بود.

البته ما در کتاب مقدس در می یابیم که موسی شریعت و پنج کتاب اول عهد قدیم (معروف به تورات) را نوشت. اگر این کتابها واقعاً توسط موسی نوشته نشده باشند و تا سالها بعد از شکل گیری ملت اسرائیل نگارش نشده باشند، این نقدها می تواند ادعا کند که آنچه نوشته شده صحت ندارند، و از این رو، اقتدار کلام خدا را تکذیب کند. اما این صحت ندارد. نقد ویرایشی این دیدگاه است که نویسندگان انجیل ها صرفا کسانی بودند که مطالب خود را از نقل قول های سینه به سینه جمع آوری کردند و در واقع خودشان نویسندگان مستقیم انجیل ها نبودند. منتقدان ویراشی هدف خود را اینگونه بیان می کنند که مقصود مطالعات شان این است که به «انگیزه الهیاتی»، که پشت جمع آوری و گزینش نویسنده از نقل قول های سینه به سینه یا مکتوبات دیگر در مسیحیت قرار دارد، پی ببرد.

اساساً آنچه که ما در تمام این انواع متفاوت نقد کتاب مقدس می بینیم تلاشی است از سوی بعضی از منتقدان که کار روح القدس در تولید یک سند مکتوب دقیق و قابل اعتماد از کلام خدا را زیر سوال ببرند. نویسندگان کتاب مقدس شرح دادند که کتاب مقدس چطور پدید آمد. «تمامی کتاب مقدّس الهام خداست» (دوم تیموتائوس فصل 3 آیه 16). خدا آن کسی است که به انسانها کلامی را که می خواست ثبت شود را داد. پطرس رسول نوشت، «اين را بدانيد كه هيچيک از پيشگويی‌های كتاب آسمانی، از فكر خود انبياء تراوش نكرده، بلكه روح‌القدس در وجود اين مردان خدا قرار می‌گرفت و حقيقت را به ايشان عطا می‌كرد تا بازگو نمايند» (دوم پطرس فصل 1 آیه های 20-21). پطرس در اینجا می گوید که این نوشته ها تصورات ذهنی نگارنده ها نبوده است. روح القدس آنچه را که می خواست نوشته شود به آنها گفت. هیچ نیازی نیست که اعتبار کتاب مقدس را به نقد بکشانیم وقتی می توانیم بدانیم که خدا در پشت صحنه، نگارنده ها را در آنچه می نوشتند هدایت و راهبری می کرد.

آیه ی دیگری در مورد صحت کتاب مقدس جالب توجه است. «ولی وقتی پدر «تسلی‌بخش» را به جای من فرستاد، منظورم همان روح‌القدس است، او همه چيز را به شما تعليم خواهد داد؛ درضمن هر چه من به شما گفته‌ام، به يادتان خواهد آورد»(یوحنا فصل 14 آیه 26). عیسی در اینجا به شاگردانش می گفت که بزودی خواهد رفت، اما روح القدس به آنها کمک خواهد کرد آنچه را که عیسی روی زمین تعلیم داد، به یاد آورند تا بتوانند بعداً آن را به نگارش در آورند. خدا در پشت نویسندگان بود و از کتاب مقدس حفاظت می کرد. منتقدان ویرایشی و تاریخی سعی دارند که محدودیت های انسان محدود را بر روی خداوند نامحدود اعمال کنند.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

نقد ویرایشی و نقد تاریخی چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries