نقد ویرایشی و نقد برتر چیست؟


سوال: نقد ویرایشی و نقد برتر چیست؟

جواب:
نقد ویرایشی و نقد برتر تنها دو تا از فرمهای بسیار نقد کتاب مقدس هستند. قصد آنها این است که کتب مقدس را وارسی کرده و در خصوص نویسنده، وثاقت تاریخی، و تاریخ نگارششان دست به قضاوت بزنند. اکثر این شیوه ها نهایتا در تلاش هستند که متن کتاب مقدس را تخریب کنند.

نقد کتاب مقدس را می توان به دو فرم کلی تقسیم کرد: نقد برتر و نقد فروتر. نقد فروتر تلاشی است برای یافتن کلمه بندی اصلی متن، چرا که نوشتجات اصلی را دیگر نداریم. نقد برتر به اصالت متن می پردازد. پرسشهایی که مطرح می شوند از این قبیل هستند: در چه زمانی واقعاً نوشته شد؟ چه کسی واقعاً این متن را نوشت؟

بسیاری از نقادانی که در این اردو قرار دارند به الهامی بودن کتب مقدس ایمان ندارند و از اینرو، از این پرسشها برای باطل کردن کار روح القدس در زندگی نویسندگان کتب مقدس استفاده می کنند. به اعتقاد آنها، عهد عتیق ما صرفاً جمع آوری سنتهای شفاهی است و تا زمان به اسارت رفتن اسرائیل توسط بابل در 586 قبل از میلاد، به نگارش در نیامده بود.

البته ما در کتب مقدس در می یابیم که موسی شریعت و پنج کتاب اول عهد عتیق (معروف به تورات یا اسفار پنج گانه) را نوشت. اگر این کتابها واقعاً توسط موسی نوشته نشده باشند و تا سالها بعد از شکل گیری ملت اسرائیل نگارش نشده باشند، این نقدها می تواند ادعا کند که آنچه نوشته شده صحت ندارند، و از این رو، اقتدار کلام خدا را تکذیب کند. اما این صحت ندارد. (برای بحث درباره اثبات اینکه موسی تورات را نوشته است، مقاله نظریه JDEP را در سایتمان بخوانید). نقد ویرایشی این دیدگاه است که نویسندگان اناجیل صرفا کسانی بودند که مطالبشان را از سنتهای شفاهی جمع آوری کردند و وافعا خودشان نویسندگان مستقیم اناحیل نبودند. یکی از منتقدانی که از دیدگاه نقد ویرایشی دفاع می کند می گوید که مقصود مطالعه شان این است که به "انگیزه الهیاتی" که پشت جمع آوری و گزینش نویسنده از سنتهای شفاهی یا مکتوبات دیگر در مسیحیت است، پی ببرد.

اساساً آنچه که ما در تمام این اَشکال نقد کتاب مقدس می بینیم تلاشی است از سوی بعضی از نقادان که کار روح القدس در تولید یک سند مکتوب دقیق و قابل اعتماد از کلام خدا را زیر سوال ببرند. نویسندگان کتاب مقدس شرح دادند که کتب مقدس چطور پدید آمد. "تمامی کتبِ مقدّس الهام خداست" (دوم تیموتائوس 16:3). خدا آن کسی است که به انسانها کلامی را که می خواست ثبت شود را داد. پطرس رسول نوشت، "قبل از هر چیز، بدانید که هیچ وحیِ کتب مقدّس زاییدۀ تفسیر خودِ نبی نیست. زیرا وحی هیچ‌گاه به ارادۀ انسان آورده نشد" (دوم پطرس 20:1، 21). پطرس در اینجا می گوید که این نوشتجات اینطور نبود که به طور واهی در ذهن اشخاصی که صرفا بخواهند چیزی را بنویسند ساخته و پرداخته شده باشد. پطرس در ادامه می گوید، "بلکه آدمیان تحت نفوذ روح‌القدس از جانب خدا سخن گفتند" (اول پطرس 21:1). روح القدس آنچه را که می خواست نوشته شود را به آنها گفت. هیچ نیازی نیست که سندیت کتب مقدس را به نقد بکشانیم وقتی می توانیم بدانیم که خدا در پشت صحنه، انسانها را در آنچه نوشته می شد هدایت و راهبری می کرد.

آیه ی دیگری در باب صحت کتب مقدس جالب توجه است. "امّا آن مدافع، یعنی روح‌القدس، که پدر او را به نام من می‌فرستد، او همه چیز را به شما خواهد آموخت و هرآنچه من به شما گفتم، به یادتان خواهد آورد" (یوحنا 26:14). عیسی در اینجا به شاگردانش می گفت که بزودی خواهد رفت، اما روح القدس به آنها کمک خواهد کرد که آنچه را که عیسی روی زمین تعلیم داد، به یاد آورند تا بتوانند بعداً آن را به نگارش در آورند. خدا در پشت نویسندگان بود و از کتب مقدس حفاظت می کرد.

English
بازگشت به خانۀ فارسی
نقد ویرایشی و نقد برتر چیست؟