settings icon
share icon
سوال

عیسی، چگونه و از چه کسی ما را فدیه داد؟

جواب


فدیه یا کفاره چیزی است که برای آزادی شخصی که در اسارت است، پرداخت می شود. عیسی فدیهٔ ما را پرداخت تا ما را از گناه، مرگ و جهنم، آزاد کند. در سرتاسر کتابهای خروج، لاویان، اعداد و تثنیه، مقررات یا ملزوماتی که خدا برای قربانی ها تعیین کرده، موجود است. در عهد عتیق، خدا به قوم اسرائیل فرمان داد تا حیوانات را به عنوان کفارهٔ جایگزین، قربانی کنند؛ یعنی مرگ یک حیوان، جایگزین مرگ شخص می شد و مرگ مجازات گناه بود (رومیان 23:6). خروج 36:29 الف، می گوید: "هر روز جهت کفّاره، گوساله‌ای را به رسم قربانی گناه تقدیم کن."

خداوند، قدوسیت را طلب می کند (اول پطرس 15:1-16). قانون خدا قدوسیت را طلب می کند. به خاطر گناهانی که مرتکب می شویم نمی توانیم به قدوسیت کامل خدا برسیم (رومیان 23:3)، بنابراین، خدا می خواهد تا شریعتش اجرا شود. قربانی باید مقبول او باشد؛ و این جایی است که عیسی به میان می آید. عبرانیان 12:9-15 به ما می گوید: "و به خون بزها و گوساله‌ها داخل نشد، بلکه یک بار برای همیشه به خون خود به قُدس‌الاقداس داخل شد و رهایی ابدی را حاصل کرد؛ زیرا اگر خون بزها و گاوها و پاشیدن خاکسترِ گوساله بر آنان که به لحاظ آیینی ناپاک‌اند، ایشان را تقدیس می‌کند تا به ظاهر پاک باشند، چقدر بیشتر، خون مسیح که به واسطهٔ آن روح جاودانی، خویشتن را بی‌عیب به خدا تقدیم کرد، وجدان ما را از اعمال منتهی به مرگ پاک خواهد ساخت تا بتوانیم خدای زنده را خدمت کنیم! از همین رو، مسیح واسطهٔ عهدی است جدید تا فراخواندگان بتوانند میراث جاودانی موعود را دریافت کنند؛ زیرا اکنون مرگی رخ داده که آنان را از گناهانی که در متن عهد نخست واقع شد، رهایی می‌بخشد."

همچنین، رومیان 3:8-4 می گوید: "چون آنچه شریعت قادر به انجامش نبود، از آن رو که به سبب انسان نفسانیْ ناتوان بود، خدا به انجام رسانید. او پسر خود را به شباهت انسان گناهکار فرستاد تا 'قربانی گناه' باشد و بدین‌سان در پیکری بشری، حکم محکومیتِ گناه را اجرا کرد تا آنچه شریعت مطالبه می‌کند، در ما تحقق یابد، در ما که نه بر طبق نَفْس بلکه بر طبق روح رفتار می‌کنیم."

بدیهی است که عیسی فدیه زندگی ما را به خدا پرداخت کرد؛ و این فدیه، زندگی خودش بود و خونش به عنوان یک قربانی ریخته شد. به خاطر مرگ فداکارانهٔ او، هر شخصی روی زمین فرصت دارد تا این هدیهٔ کفاره را قبول کند و از سوی خدا بخشیده شود؛ زیرا بدون مرگ مسیح، شریعت خدا باید با مرگ خودمان اجرا می شد.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

عیسی، چگونه و از چه کسی ما را فدیه داد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries