settings icon
share icon
سوال

شماسان و ارشدان کلیسا چه شرایطی باید داشته باشند؟

جواب


کتاب مقدس شرایط بسیار روشنی را برای مقام شماسی (خادمی) و ارشدی در کلیسا عنوان کرده است. شماسان (خادمان) باید به کارهای عملی کلیسا بپردازند: «ما بايد وقت خود را صرف رساندن پيام خدا به مردم كنيم، نه صرف رساندن خوراک به اين و آن» (اعمال رسولان فصل 6 آیه 2). اولین خادمان یک گروه هفت نفره در کلیسای اورشلیم بودند که به کار توزیع روزانه غذا گماشته شدند. بنابراین، خادم کلیسا کسی است که در محدوده رسمی کلیسا به دیگران خدمت می کند.

کلمه یونانی اسقف، «اپیس کوپس» است. اسقف سرپرست، ناظر و در کل مسئول کلیسا است. در کتاب مقدس اسقف با نام های «ارشدان کلیسا» (اول تیموتائوس فصل 5 آیه 19) و کشیشان (افسسیان فصل 4 آیه 11) نیز نام برده شده است.

شرایط ارشدان، شماسان وکشیشان در اول تیموتائوس فصل 3 آیه های 1 تا 7 عنوان شده است: «اين گفته صحيح است كه اگر كسی مشتاق است كشيش شود، در آرزوی كار خوبی است. اما كشيش بايد شخص نيک و درستی باشد تا كسی نتواند عيبی در او بيابد. او بايد شوهر وفادار يک زن باشد؛ خويشتندار بوده، عاقلانه فكر كند؛ منظم و خوش رفتار باشد؛ درِ خانه‌اش بايد به روی میهمان باز باشد و مشتاق تعليم كلام خدا باشد. او نبايد مشروبخوار و تندخو و اهل دعوا باشد بلكه ملايم و مهربان؛ پولدوست نيز نباشد. بايد سرپرست خوبی برای خانواده‌اش باشد و فرزندانش را طوری تربيت كند كه در كمال احترام از او اطاعت نمايند، زيرا اگر كسی نتواند خانوادهٔ خود را اداره كند، چگونه خواهد توانست كليسا را اداره و خدمت نمايد؟ كشيش نبايد تازه ايمان باشد، زيرا ممكن است از اينكه اينقدر زود به اين مقام گمارده شده، دچار غرور گردد؛ غرور نيز نخستين گام به سوی سقوط است، همانطور كه شيطان نيز از همين راه سقوط كرد. كشيش در خارج كليسا، در ميان مردم غيرمسيحی نيز بايد شهرت خوب داشته باشد، تا شيطان نتواند او را بوسيلهٔ اتهامات گوناگون به دام بيندازد، و دست و پای او را برای خدمت به اعضای كليسا ببندد». پولس نیز مواردی که باید تعلیم داده شود را به تیموتائوس می گوید. پولس 12 چیزی را که باید تعلیم داده شود، در اول تیموتائوس فصل 4 آیه 11 تا فصل 6 آیه 2 برای او بازگو می کند.

پولس شرایط ارشدان، شماسان وکشیشان را در نامه اش به تیطوس تکرار می کند. «اما فراموش نكن شخصی كه به عنوان كشيش تعيين می‌كنی، بايد مورد احترام همه باشد. او بايد شوهری وفادار برای يگانه همسر خود باشد و فرزندانش نيز با ايمان باشند تا كسی نتواند ايشان را به چشم ولگرد و ياغی نگاه كند. كشيش بايد بی‌عيب باشد چون مسئول كار خداست؛ او نبايد بی‌ادب و تندخو، مشروبخوار و اهل نزاع باشد. برای مال دنيا نيز نبايد حرص و طمع داشته باشد، بلكه بايد مهمان‌نواز و دوستدار اعمال خير باشد. او بايد شخصی روشن‌بين، منصف، پاک و خويشتندار باشد. بايد به حقايقی كه آموخته، ايمان و اعتقادی راسخ داشته باشد، تا بتواند آنها را به ديگران تعليم دهد و به كسانی كه با آنها مخالفت می‌كنند، نشان دهد كه در اشتباهند» (تیطوس فصل 1 آیه های 6 تا 9).

شرایط شماسان هم مانند کشیشان و ارشدان است: «شماسان كه دستياران كشيش كليسا هستند، بايد مانند او اشخاصی محترم باشند. ايشان نبايد دورو، مشروبخوار و يا پولدوست باشند؛ بلكه بايد با تمام وجود، مسيح را كه منبع مخفی ايمانشان است، پيروی كنند. اما پيش از آنكه كسی را به مقام شماسی بگماری، اول وظايف ديگری در كليسا به او محول كن، تا خصوصيات و توانايی‌های او را بيازمايی. اگر از عهدهٔ وظايفش به خوبی برآمد، آنگاه او را به شماسی منصوب كن. همسران شماسان نيز بايد محترم و باوقار باشند و دربارهٔ ديگران بدگويی نكنند، بلكه خويشتندار و قابل اعتماد باشند. شماس بايد فقط يک زن داشته باشد و نسبت به او وفادار بوده، سرپرست خوبی برای خانوادهٔ خود باشد. شماسانی كه خوب خدمت كنند، اجر خوبی به دست خواهند آورد، زيرا هم مورد احترام مردم خواهند بود و هم ايمان و اعتمادشان به مسيح نيرومندتر خواهد گرديد» (اول تیموتائوس فصل 3 آیه های 8 تا 13). کلمه ای که در این متن «شماس (خادم)» ترجمه شده است مانند کلمه یونانی استفاده شده در اعمال رسولان فصل 6 آیه 2 است، پس می دانیم که در مورد چه کسانی صحبت می کنیم.

این شرایط و صلاحیت ها بسیار ساده و سرراست هستند. شماس/ ارشد/کشیش و اسقف باید مرد باشد، تک همسر باشد، ظاهر و باطنش یکی باشد و قوانین خانه خودش هم بر اساس کتاب مقدس باشد. این شرایط فرض را بر این قرار داده اند که فرد متقاضی این مسئولیت ها، یک ایماندار واقعی و مطیع کلام خدا است. تنها تفاوت شماسان با کشیشان و ارشدان این است که آنها مجبور نیستند توانایی و صلاحیت تدریس داشته باشند.

عیسی مسیح در اول پطرس فصل 2 آیه 25، «شبانی كه نگهبان جان شماست و شما را از خطرات حفظ می‌كند» خوانده شده است. این عناوین جالت توجه هستند. کلمه شبان ترجمه کلمه یونانی «پویمن» است که در بقیه متون «کشیش» ترجمه شده است (مانند افسسیان فصل 4 آیه 11). «پویمن» کسی است که از گله و رمه خود نگهداری می کند و به صورت استعاری در مورد کشیشان نیز به کار رفته است، برای اینکه آنها گله خداوند را راهنمایی کرده و از کلام خدا به آنها خوراک می دهند. کلمه ای که «ناظر» ترجمه شده است هم از واژه «اپیس کوپوس» گرفته شده است که پولس از آن در اول تیموتائوس و تیطوس استفاده نموده است.

مقام ارشدی و شماسی در کلیسا مهم است. خدمت به فرزندان خدا در کلام و عمل مسئولیتی بسیار جدی است و نباید در آن سهل انگاری شود. کسانی که دانش کتاب مقدسی ندارند، نباید به عنوان شماس یا ارشد به خدمت گرفته شوند، کلیسا شایسته بهترین ها است.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

شماسان و ارشدان کلیسا چه شرایطی باید داشته باشند؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries