settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس درباره روسپی گری چه می گوید؟ آیا خدا روسپیان را می بخشد؟

جواب


از روسپی گری اغلب به عنوان «قدیمی ترین شغل» یاد می شود. روسپی گری یک روش رایج کسب درآمد برای زنان حتی در زمان کتاب مقدس بود. کتاب مقدس به ما می گوید روسپی گری غیر اخلاقی است. در امثال فصل 23 آیه های 27 تا 28 می خوانیم «بدان كه زن بدكاره دام خطرناكی است. او مانند راهزن در كمين قربانيان خود می‌نشيند و باعث می‌شود مردان زيادی خيانتكار شوند».

خداوند رابطه با روسپیان را ممنوع کرده است برای اینکه می داند این کار هم برای مرد و هم برای زن زیان آور است. «زن بدكاره چرب زبان است و سخنان او مانند عسل شيرين می‌باشد؛ ولی عاقبت جز تلخی و درد چيزی برای تو باقی نمی‌گذارد. زن بدكاره تو را به سوی مرگ و جهنم می‌كشاند، زيرا او از راه زندگی منحرف شده و سرگردان است و نمی‌داند به كجا می‌رود» (امثال فصل 5 آیه های 3 تا 5).

روسپی گری نه تنها ازدواج، خانواده و زندگی را نابود می کند، بلکه جان و روح انسان را هم تا اندازه ای نابود می کند که منجر به مرگ جسمانی و روحانی آن شخص می شود. خداوند می خواهد ما پاک بمانیم تا از بدن های ما برای اهداف و جلال خودش استفاده کند (رومیان فصل 6 آیه 13). اول قرنتیان فصل 6 آیه 13 می گوید «زنا به هر شكل كه باشد، خطايی است بزرگ، زيرا بدنهای ما برای چنين كاری ساخته نشده است، بلكه از آن خداوند است».

گرچه روسپی گری گناه است اما بخشش خداوند شامل حال روسپی ها نیز می شود. در کتاب مقدس می بینیم که خداوند از یک روسپی به نام رحاب استفاده می کند تا برنامه خودش را انجام دهد، و در نهایت خداوند پاداش مطیع بودن او را می دهد (یوشع فصل 2 آیه 1، فصل 6 آیه های 17 تا 25). در عهد جدید می بینیم که یک زن بدنام فرصت پیدا کرد تا به عیسی مسیح قبل از اینکه گناهانش توسط مسیح بخشیده شوند خدمت کند. آن زن عیسی مسیح را شناخت (یعنی تشخیص داد که او مسیح موعود و فرزند خدا می باشد) و عطر گران قیمتی برای او آورد. او در حالی که از کارهای گذشته خود نادم و پشیمان بود آن عطر گران بها را روی پاهای عیسی مسیح ریخت و با موهای خود پاهای او را تمیز کرد. فریسی ها ازعیسی مسیح به خاطر توجه اش به آن زن انتقاد کردند اما عیسی مسیح آنها را توبیخ کرد و ستایش آن زن را پذیرفت. ایمان آن زن باعث شد تا عیسی مسیح همه گناهان او را ببخشد، و به او اجازه ورود به پادشاهی خداوند داده شود (لوقا فصل 7 آیه های 36 تا 50).

عیسی مسیح رو به کسانی که او را رد کردند گفت « مطمئن باشيد گناهكاران و فاحشه‌ها زودتر از شما وارد ملكوت خداوند خواهند شد، زيرا يحيی شما را به توبه و بازگشت به سوی خدا دعوت كرد، اما شما به دعوتش توجهی نكرديد، در حالی که بسياری از گناهكاران و فاحشه‌ها به سخنان او ايمان آوردند. حتی با ديدن اين موضوع، باز هم شما توبه نكرديد و ايمان نياورديد» (متی فصل 21 آیه های 31 تا 32).

روسپی ها نیز مانند هر شخص دیگری فرصت دریافت نجات و زندگی ابدی را دارند، آنها نیز از همه گناهان خود پاک شده و زندگی جدیدی دریافت خواهند کرد. تنها کاری که باید انجام بدهند این است که روش گناه آلود زندگی گذشته خود را کنار بگذارند و به سمت خداوند مهربان و بخشنده بیایند. «كسی كه از آنِ مسيح می‌گردد، تبديل به شخص جديدی می‌شود. او ديگر آن انسان قبلی نيست؛ او زندگی كاملاً تازه‌ای را آغاز كرده است» (دوم قرنتیان فصل 5 آیه 17).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس درباره روسپی گری چه می گوید؟ آیا خدا روسپیان را می بخشد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries