settings icon
share icon
سوال

پرسش دعای پیشگویی/نبوتی چیست؟

جواب


دعای پیشگویی یا نبوتی هم مانند دیگر جنبش های دعایی (به عنوان مثال، دعای اشباع شدن) غیر کتاب مقدسی است. مبنای این دعا تکیه بر قدرت و امتیاز شخص دعا کننده می باشد، روشی که کاملا غیر کتاب مقدسی است.

دعاکنندگان در این نوع دعا مدعی هستند که دقیقا کلمات جاری شده از دهان خداوند را بازگو می کنند. این نوع از دعا توسط پیامبران خود خوانده ارائه می شود که فکر می کنند پیام خدا را مستقیما از خود او به دنیا می رسانند. بنابراین، خود را مانند کانال ارتباطی خدا با بقیه انسان ها می دانند و دعاهای خود را وحی می نامند. اما کتاب مقدس می گوید که نزول آن به پایان رسیده است (مکاشفه فصل 22 آیه 18)؛ یعنی اینکه به پیامبران خودخوانده امروزی چیزی وحی نمی شود. خداوند حرف خود را به طور کامل در کتاب مقدس بیان کرده است و وظیفه ما این است که «از آن حقيقتی كه خدا يكبار برای هميشه به مقدسين خود عطا كرد، با جديت تمام دفاع كنيد» (یهودا فصل 1 آیه 3). ما دیگر در جستجوی وحی و رونمایی بیشتری از طرف خدا نیستیم.

دعای نبوتی معمولا به عنوان تکمیل پیشگویی های خداوند بر روی زمین توصیف می شود. این نوع دعا در بعضی از کلیساهای کاریزماتیک انجام می شود و آن را وسیله ای می دانند که داوری و قضاوت خداوند را بر روی زمین اجرا می کند و مردم را به سمت پادشاهی خداوند راهنمایی می نماید. مبنای دعای نبوتی شخص است که بتواند اهداف نبوتی خود ( خدمات خود در برنامه خدا) را در این دنیا اجرا کند تا به وسیله آنها خواست خدا بر روی زمین اجرا گردد، این افراد ادعا می کنند که اجرای خواست خداوند به شخص آنها وحی می شود. اما دعای عیسی مسیح در متی فصل 6 به ما می گوید که باید مطیع خواست خدا باشیم؛ و حرفی از این موضوع نمی زند که ما دارای قدرت خاصی برای به حقیقت تبدیل کردن خواست خدا هستیم. برنامه خدا در سر وقت دقیق او انجام خواهد شد، و ما از زمان آن اطلاعی نداریم (متی فصل 24 آیه 36، متی فصل 25 آیه 13، مرقس فصل 13 آیه 32، لوقا فصل 12 آیه های 37 تا 47). درخواست اجرای داوری خداوند و برقرار پادشاهی او بر اساس خواست «پیامبر» بسیار خودخواهانه و حتی کفرآمیز است. «آنچه را اراده نموده‌ام انجام خواهد داد. آنچه گفته‌ام واقع خواهد شد» (اشعیا فصل 46 آیه 11).

دعای نبوتی فرض را بر این می گذارد که پیامبران امروزی (زن یا مرد) وجود دارند و سخنگوی خدا هستند که با قدرتی مانند قدرت خدا می توانند وحی الهی را بازگو کنند. وقتی کسی در حال انجام دعای نبوتی است، اجرای خواست خدا را طلب نمی کند بلکه دستور می دهد تا خواست خدا اجرا شود و معتقد است همانطور که باران به دستور ایلیا بارید، باید از او نیز اطاعت شود.

کسانی که این نوع دعا را تعلیم می دهند به دعای عیسی مسیح اشاره می کنند که می گوید، «ملكوت تو برقرار گردد. خواست تو آنچنان كه در آسمان مورد اجراست، بر زمين نيز اجرا شود» (متی فصل 6 آیه 10). آنها می گویند که این آیه به ما آموزش می دهد تا ملکوت خدا را برای این دنیا طلب کنیم. وقتی پیامبر امروزی می گوید «خواست خدا در زمین اجرا گردد» به این معنی است که او محیط اطراف خود را تغییر می دهد تا راه را برای انجام هدف خدا باز کرده باشد. آنها نه تنها ادعا می کنند که اتفاق های آینده را پیشگویی می کنند، بلکه باور دارند آن چیزهایی که پیشگویی شده را هم به وجود می آورند. دعای نبوتی بر این باور است که جواب سوال خود را خودش خلق می کند. اما کتاب مقدس می گوید فقط خداوند تصمیم می گیرد که خواست او کجا، در چه زمانی و چگونه اجرا شود. ما باید دعا کنیم تا خواست او بر اساس اراده و زمان او اجرا شود نه بر اساس اراده و زمان ما.

کسانی که دعای نبوتی را ترویج می دهند بر این باور هستند که خدا از پیامبران برای اجابت دعای دیگران نیز استفاده می کند. یعنی اگر کسی به دنبال پاسخ دعای خود می باشد، خداوند از پیامبر می خواهد دعا کند تا آن فرد پاسخ دعای خود را بگیرد. اما کتاب مقدس به ما می گوید که پاسخ دعا به هیچ پیامبری در روی زمین بستگی ندارد. فقط یک میانجی بین خدا و انسان قرار دارد و آن هم عیسی مسیح است (اول تیموتائوس فصل 2 آیه 5). آیا دعای نبوتی کتاب مقدسی است ؟ خیر.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

پرسش دعای پیشگویی/نبوتی چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries