settings icon
share icon
سوال

آیا مدرک قطعی برای اثبات خدا وجود دارد؟

جواب


پاسخ این سوال تا حد زیادی بستگی به معنی مدرک «قطعی» دارد. آیا می توانیم به خدا نزدیک شویم و او را لمس کنیم درست مانند بقیه انسان ها که می توانیم آنها را ببینیم و لمس کنیم؟ نه. اما روش ها و راه های بی شماری وجود دارند که مطمئن شویم خدا حتما وجود دارد، واقعی است و همان کسی است که خود می گوید. به طور خلاصه به سه روش برای اثبات او با استفاده از علم و کتاب مقدس خواهیم پرداخت.

1. قانون علت و معلول. این قانون علمی می گوید که هر علتی معلولی دارد و هر معلولی علتی. این قانون پایه و اساس علم است. در نتیجه این قانون به سرچشمه هستی ربط دارد. در واقع، دانشمندان توافق دارند که جهان هستی برای همیشه وجود نداشته و نقطه آغازی داشته است.

نظریه نسبیت که تقریبا توسط همه دانشمندان پذیرفته شده است، پیامدهایی برای نظریه علت و معلول دارد. یکی این است که جهان هستی، زمان، فضا، ماده و انرژی فیزیکی یک آغازی داشته که ابدی نیست. و از طریق نظریه معادلات میدان اینشتین است که دانشمندان می توانند توسعه جهان هستی را تا سرآغاز آن دنبال کنند تا به چیزی به نام «رویداد تکینگی» در نقطه به وجود آمدن آن برسند. علم ثابت کرده که جهان هستی واقعا دارای آغازی بوده است. به این معنی است که اگر جهان هستی آغازی در تاریخ داشته پس واقعا آغاز شده و باید علتی برای وجود آن باشد.

بنابراین اگر جهان هستی برای به وجود آمدن نیاز به علت دارد، آن علت باید فراتر از هستی که زمان، مکان، ماده و انرژی فیزیکی است باشد. این علت باید شبیه چیزی باشد که مسیحیان آن را «خدا» می نامند. حتی ریچارد داوکینز، معروف ترین طرفدار بی خدایی در عصر ما، در مجله تایم پذیرفت که «امکان دارد چیزی وجود داشته باشد که به صورت باورنکردنی بزرگ و غیر قابل فهم است و ورای درک ما می باشد». بله، آن خدا است.

سند کیهان شناختی را می توان به این صورت خلاصه کرد:

(1) هر چیزی که به وجود می آید بایدعلتی برای وجود آن باشد.

(2) جهان هستی به وجود آمده، یعنی نقطه آغازی دارد.

(3) بنابراین باید علتی برای وجودش باشد.

(4) ویژگی های علت جهان هستی ( نامحدود، خارج از مکان و فضا و غیره) ویژگی های خداوند هستند.

(5) پس علت جهان هستی باید خدا باشد (پیدایش فصل 1 آیه 1).

2. قانون پایان شناسی (فرجام شناسی). فرجام شناسی مطالعه طراحی و یا هدف پدیده های طبیعی است. این قانون علمی می گوید که اگر یک شیء دارای هدف و طراحی باشد پس باید یک طراح داشته باشد. گفتار ساده تر این که اشیاء نمی توانند خودشان را طراحی کنند. و این در مورد همه چیز در هستی کاربرد دارد و ثابت می کند که جهان هستی باید دارای یک طراح باشد.

به عنوان مثال، خروج از مرکز مداری زمین به دور خورشید تنها یک نهم اینچ در هر 18 مایل است و اگر این عدد به یک دهم اینچ در هر 18 مایل تغییر کند همه ما از سرما یخ می زنیم و اگر تغییر یک هشتم اینچ باشد همه ما به خاکستر تبدیل می شویم. دمای خورشید 20 میلیون درجه سانتیگراد است. اگر زمین 10 درصد دورتر از خورشید بود همه ما یخ می زدیم و اگر 10 درصد نزدیک تر بود همه ما به خاکستر تبدیل می شدیم. آیا باور می کنیم که این دقت فقط یک اتفاق است؟ به این فکر کنید: خورشیدی در فاصله 93 میلیون مایلی زمین قرار دارد. آیا این شانسی اتفاق افتاده و یا طراحی شده است؟ جای تعجب نیست که سراینده مزامیر به خدا به عنوان طراح بزرگ اشاره می کند: « آسمان از شكوه و عظمت خدا حكايت می‌كند و صنعت دستهای او را نشان می‌دهد. از يک سوی آسمان به سوی ديگر می‌شتابد، و حرارتش همه جا را فرا می‌گيرد» (مزامیر فصل 19 آیه های 1 و 6).

3. قانون احتمالات و پیشگویی ها انجام شده. 1093 پیشگویی کتاب مقدس درباره عیسی مسیح و کلیسای او به واقعیت پیوسته است. عهد قدیم 49 پیشگویی در رابطه با مصلوب شدن مسیح دارد. وقتی قانون احتمالات را به کار می بریم تا احتمال چندین رویداد که در یک زمان و یا زمان نزدیک به هم اتفاق می افتند را محاسبه کنیم، همه احتمالات باید در هم ضرب شوند. به عنوان مثال، اگر احتمال وقوع یک رویداد یک در پنج است احتمال وقوع یک رویداد دیگر یک در ده است پس احتمال اینکه آن دو رویداد با هم و یا به ترتیب اتفاق بیفتند یک در پنج ضرب در یک در ده است که می شود یک در پنجاه.

با در نظر گرفتن این حقیقت که چندین پیامبر که در جوامع مختلف در مدت زمانی 1000 سال زندگی کرده اند و درباره مسیح 500 سال قبل از تولدش پیشگویی کرده اند ، احتمال اینکه این پیشگویی به سرانجام نرسد بی نهایت غیرممکن است. به عنوان مثال، شانس اینکه یک مرد (عیسی مسیح) 8 پیشگویی در مورد خودش را به حقیقت تبدیل می کند، 10 به توان 17 است (یعنی یک با هفده عدد صفر).

تصور کنید که تمامی ایالت تگزاس با سکه به ارتفاع دو متر پوشانده شود. تعداد مورد نیاز برای پوشاندن کل ایالت تگزاس با سکه عددی برابر با ده به توان هفده است. روی یک سکه علامت ضربدر بزنید و از هواپیما آن را به پایین پرتاپ کنید. سپس کاملا همه سکه ها را به هم بزنید. سپس چشمان یک مرد را ببندید و بگویید هر جای ایالت که بخواهد می تواند برود. بعد باید جایی بایستد و آن سکه علامت دار را از میان لایه دو متری سکه ها جدا کند. شانس او چقدر است؟ شانسی مانند شانس پیامبران برای به واقعیت پیوستن 8 پیشگویی در آینده توسط هر مردی.

کتاب مقدس با پیشگویی های انجام شده اش ثابت می کند که خدا وجود دارد. از طریق قانون احتمالات و قوانین ریاضی درباره انجام یک پیشگویی، می توانیم اطمینان حاصل کنیم که یک طراح و نویسنده الهی کتاب مقدس وجود دارد. همان کسی که جهان هستی را به وجود آورد. ممکن است بپرسید، «وقتی پیامی از دهان خدا خارج نشده ما از کجا بدانیم که کلام اوست؟. اگر چیزی که پیامبران در نام خدا اعلام می کنند اتفاق نیفتد و واقعیت پیدا نکند، پیامی است که خدا آن را نگفته است. آن پیامبر از روی کستاخی سخن گفته است» (تثنیه فصل 18 آیه های 21 تا 22).

و در پایان خداوند خالق جهان هستی و طراح نجات به ما می گوید، « و به ياد داشته باشيد كه من بارها شما را از رويدادهای آينده آگاه ساخته‌ام. زيرا تنها من خدا هستم و كسی ديگر مانند من نيست كه بتواند به شما بگويد در آينده چه رخ خواهد داد. آنچه بگويم واقع خواهد شد و هر چه اراده كنم به انجام خواهد رسيد » (اشعیا فصل 46 آیه های 9 تا 10).

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آیا مدرک قطعی برای اثبات خدا وجود دارد؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries