settings icon
share icon
سوال

آفرینش گرایی تدریجی چیست و آیا کتاب مقدسی است؟

جواب


آفرینش گرایی تدریجی (که «خلقت مرحله ای» نیز نامیده می شود) عقیده ای است که می گوید خداوند آسمان ها و زمین را مانند آنچه آفرینش گرایی سنتی می گوید در شش روز 24 ساعته خلق نکرده است، بلکه در یک دوره زمانی میلیاردها ساله آفریده است. آفرینش گراهای تدریجی می توانند در سیستم اعتقادی خود لیبرال یا محافظه کار باشند اما به طور کلی در موارد زیر با یکدیگر توافق دارند:

• بیگ بنگ (انفجار بزرگ) روش خدا برای به وجود آوردن ستاره ها و کهکشان ها در طول میلیاردها سال از طریق فرایندهای طبیعی بوده است.

• زمین و جهان میلیاردها سال قدمت دارند، نه فقط هزاران سال.

• روزهای خلقت دوره های زمانی میلیون ها یا میلیاردها ساله بوده است.

• مرگ و خونریزی از آغاز خلقت وجود داشته است و نتیجه گناه آدم نبوده است. انسان پس از حیات ها و مرگ های بسیار زیادی که در روی زمین اتفاق افتاد، خلق شد.

• طوفان نوح محلی بود نه جهانی، و تاثیر اندکی بر روی زمین شناسی جهان گذاشت که همین موضوع نشان دهنده میلیاردها سال قدمت است.

آفرینش گرایی تدریجی با تکامل گرایی خداناباوری و آفرینش گرایی زمین جوان مخالف است. آموزه های آفرینش گرایی تدریجی جدید نیستند، اما در سال های اخیر به محبوبیت ویژه ای در رادیو، تلویزون، مجله ها و کتاب های مسیحی دست یافته اند.

به نظر ما، اشتباه آفرینش گرایی تدریجی در این است که می گوید نباید گزارش خلقت در پیدایش فصل 1-2 را به معنای واقعی کلمه در نظر بگیریم. بر اساس اعتقاد آفرینش گرایی تدریجی، «روزها» در پیدایش فصل 1 به معنای یک روز بیست و چهارساعته نیست بلکه دوره های زمانی ای است که می تواند میلیون ها و یا میلیاردها سال طول کشیده باشد. آفرینش گرایی تدریجی دیدگاه تکاملی قدمت زمین را قبول دارد که از نظر ما اشتباه است.

آفرینش گرایی تدریجی می گوید مرگ قبل از سقوط انسان وجود داشته است، ما در این زمینه هم با آن مخالفیم، چراکه همه تعالیم مربوط به مرگ جسمانی به دلیل گناه را متزلزل می کند (نگاه کنید به رومیان فصل 5 آیه 12، اول قرنتیان فصل 15 آیه های 21-22).

آفرینش گرایی تدریجی گاهی تلاشی از طرف برخی از مسیحیان برای ایجاد هماهنگی بین آموزش های جدید علمی با کتاب مقدس است. با این وجود، این نظریه قبل از تفکر تکاملی مدرن وجود داشته و توسط برخی از نویسندگان مسیحی قدیمی مطرح شده است. در حالی که ما با آفرینش گرایی تدریجی مخالف هستیم، اما بخش قابل توجهی از جامعه مسیحیان از آن پشتیبانی می کنند.

با توجه به مطالبی که گفته شد، تفسیرسنتی از کتاب پیدایش اغلب مربوط به آفرینش گرایی زمین جوان است نه آفرینش گرایی تدریجی. به این دلیل که شواهد ارائه شده توسط آفرینش گرایی تدریجی اساسا از ناحیه علم می آید نه گفته مستقیم کتاب مقدس.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

آفرینش گرایی تدریجی چیست و آیا کتاب مقدسی است؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries