settings icon
share icon
سوال

ننقاط قوت و ضعف دیدگاه پریتریبیولیشنیسم (pretribulationism) در مورد زمان رویداد "ربوده شدن کلیسا" چیست؟

جواب


وقتی سوالی را بررسی می کنیم که مربوط به فرجام شناسی (مطالعه آینده) می شود، باید بدانیم که همه مسیحیان بر سر سه موضوع توافق نظر دارند: 1) یک دوران عذاب عذاب و برآشفتگی در آینده وجود دارد که دنیا هرگز نمونه آن را ندیده است. 2) بازگشت دوباره مسیح بعد از دوران "برآشفتگی بزرگ" و آغاز پادشاهی هزار ساله او و 3) تبدیل از یک موجود فناپذیر به یک موجود فناناپذیر، در رویداد "ربوده شدن" (یوحنا فصل 14 آیه های 1 تا 3، اول قرنتیان فصل 15 آیه های 51 تا 52، اول تسالونیکیان فصل 4 آیه های 16 تا 17). پرسش اینجاست که رویداد "ربوده شدن" در چه زمانی در ارتباط با دوران برآشفتگی بزرگ و بازگشت دوباره مسیح اتفاق خواهد افتاد؟ سه نظریه اصلی در مورد زمان رویداد "ربوده شدن" وجود دارد که عبارتند از:

دیدگاه میدتریبیولیشنیسم (midtribulationism) بر این باور است که رویداد "ربوده شدن کلیسا" در زمانی در اواسط دوران "برآشفتگی بزرگ" اتفاق خواهد افتاد.

دیدگاه پریتریبیولیشنیسم (pretribulationism) بر این باور است که رویداد "ربوده شدن کلیسا" در زمانی قبل از آغاز دوران "برآشفتگی بزرگ" اتفاق خواهد افتاد.

دیدگاه پُستریبیولیشنیسم (posttribulationism) بر این باور است که رویداد "ربوده شدن کلیسا" در پایان دوران "برآشفتگی بزرگ" اتفاق خواهد افتاد.

پریتریبیولیشنیسم بر این باور است که رویداد "ربوده شدن کلیسا" قبل از آغاز "برآشفتگی بزرگ" اتفاق خواهد افتاد. در آن زمان، کلیسا در آسمان (بر روی ابرها) عیسی مسیح را ملاقات خواهد کرد و مدتی بعد از این، ضدمسیح ظهور کرده و دوران "برآشفتگی بزرگ" آغاز خواهد شد. به عبارت دیگر، رویداد "ربوده شدن" و بازگشت دوباره عیسی مسیح (برای برقراری تخت پادشاهی) با یک فاصله زمانی حداقل هفت ساله از هم جدا شده اند. بر اساس این دیدگاه، کلیسا هرگز دوران "برآشفتگی بزرگ" را تجربه نخواهد کرد.

اگر از دید کتاب مقدس نگاه کنیم، این دیدگاه خوب و قابل قبول است. به عنوان مثال، کلیسا مورد خشم قرار نخواهد گرفت (اول تسالونیکیان فصل 1 آیه های 9 تا 10، و فصل 5 آیه 9). ایمانداران در "روز خداوند" غافلگیر نخواهند شد (اول تسالونیکیان فصل 5 آیه های 1 تا 9). به کلیسای فیلادلفیه قول داده شد از دوره آزمایش سخت محفوظ بماند، "تو از من اطاعت كردی، گرچه اين امر به قيمت اذيت و آزارت تمام شد، اما تو در تمام مشكلاتت، صبر و تحمل نشان دادی. از این رو، من نيز تو را از دورهٔ آزمايش سخت حفظ خواهم نمود، تا از بلايی كه بر سر تمام مردم دنيا خواهد آمد، در امان باشی" (مکاشفه فصل 3 آیه 10).توجه داشته باشید که این محفوظ ماندن از آزمایش نیست بلکه نجات و حفاظت از زمان به وقوع پیوستن عذاب است.

این دیدگاه از آنچه در کتاب مقدس پیدا نمی شود نیز کمک می گیرد. کلمه "کلیسا" نوزده بار در سه فصل اول کتاب مکاشفه آمده است.اما جالب اینکه، این واژه تا فصل 22 دیگر استفاده نشده است. به عبات دیگر، در تمام متن طولانی کتاب مکاشفه درباره "دوران برآشفتگی بزرگ"، واژه "کلیسا" غایب است. در واقع، کتاب مقدس در متونی که مربوط به "دوران برآشفتگی بزرگ" است واژه کلیسا را هرگز بکار نبرده است.

پریتریبیولیشنیسم تنها دیدگاهی است که بین اسرائیل و کلیسا و برنامه خدا برای هر یک از آنها فرق قائل است. هفتاد "هفته" دانیال فصل 9 آیه 24 برای قوم دانیال (یهودیان) و شهر مقدس دانیال (اورشلیم) مقرر شده است. این پیشگویی به روشنی مشخص کرده است که هفته هفتادم ( دوران برآشفتگی بزرگ) زمان پالایش و احیای اسرائیل و اورشلیم است نه کلیسا.

همچنین این دیدگاه دارای پشتوانه تاریخی نیز می باشد. از یوحنا فصل 21 آیه های 22 تا 23 نتیجه گرفته می شود که کلیسای اولیه بازگشت دوباره عیسی مسیح را ناگهانی میدانسته است.در غیر اینصورت، شایعه اینکه عیسی مسیح در زمان یوحنا بازخواهد گشت بوجود نمی آمد. ناگهانی و قریب الوقوع بودن "بازگشت مسیح"، که با دو نظریه دیگر در مورد "ربوده شدن" ناسازگار است، اصل کلیدی دیدگاه پریتریبیولیشنیسم است.

و بنظر می رسد که این دیدگاه بیشترین هماهنگی را با شخصیت خداوند و تمایل او برای برقرار عدالت با داوری کردن دنیا را دارد. مثال کتاب مقدسی درباره نجات می تواند داستان نوح باشد که از سیل جهانی نجات پیدا کرد، نجات پیدا کردن لوط از واقعه سدوم ، راحاب که از واقعه اریحا جان سالم به در برد، (دوم پطرس فصل 2 آیه های 6 تا 9).

یک ضعف این دیدگاه، پیدایش نسبتا تازه این دیدگاه به عنوان یک عقیده کلیسایی می باشد برای اینکه تا اویل سال 1800 هنوز ارائه نشده بود. ضعف دیگر این است که بازگشت عیسی مسیح را به دو مرحله تقسیم کرده است، "ربوده شدن" و "بازگشت دوباره"، درحالیکه کتاب مقدس چنین مراحلی را به طور واضح مشخص نکرده است.

مشکل دیگر پریتریبیولیشنیسم این حقیقت است که قدیسان نیز در دوران "برآشفتگی بزرگ" خواهند بود (مکاشفه فصل 13 آیه 7، فصل 20 آیه 9). پریتریبیولیشنیست ها به این مسئله اینگونه پاسخ می دهند که قدیسان عهد قدیم و قدیسان عهد جدید حاضر در دوران برآشفتگی بزرگ با هم فرق دارند. ایمانداران زنده در رویداد "ربوده شدن" قبل از آغاز دوران عذاب سخت به آسمان برده خواهند شد اما کسانی هم وجود دارند که در دوران برآشفتگی بزرگ به عیسی مسیح ایمان می آورند.

و ضعف نهایی این دیدگاه مانند ضعف دو نظریه دیگر است: بدین معنی که، کتاب مقدس جدول زمانی مشخصی درباره اتفاقات آینده تعیین نکرده است. کتاب مقدس برتری یک دیدگاه بر دیگاه دیگر را ثابت نمی کند و به همین دلیل است که ما نظریات مختلفی درباره آخر زمان و هماهنگی پیشگویی های مرتبط با آن داریم.

English



بازگشت به خانۀ فارسی

ننقاط قوت و ضعف دیدگاه پریتریبیولیشنیسم (pretribulationism) در مورد زمان رویداد "ربوده شدن کلیسا" چیست؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries